Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 25-11-2022Nieuw

Nieuwsbrief nr. 64

Agenda

  • 28 november: 1e Adventsviering
  • 30 november: poëzie-avond en voorlichting VO voor de ouders van klas 6 van 18.30 - 20.00 uur
  • 5 december: 2e Adventsviering en Sinterklaas op school
  • 12 december: 3e Adventsviering
  • 19 december: 4e Adventsviering
  • 22 december: Kerstspel om 17.00 uur: voor leerlingen klas 1-3 en ouders, om 20.00 uur: voor leerlingen klas 4-6 en ouders
  • 23 december: alle klassen les tot 12.00 uur
  • 26 december t/m 6 januari: Kerstvakantie

Beste ouders,

Graag wil ik beginnen met een positieve reactie op de ontwikkeling van de verkeerssituatie rond de school, vooral bij het brengen van de kinderen. Al aan het eind van de eerste week dat we er vanuit de schoolleiding speciale aandacht aan hebben besteed, merkten we dat ouders zich waar mogelijk meer bewust waren van het belang van niet stilstaan met de auto vóór de school, doorrijden naar de parkeerplaatsen naast de school en daar de kinderen laten uitstappen, maar ook het plaatsen van de bakfietsen zoveel mogelijk naar de zijkant van het trottoir; idem voor de gewone fietsen. De tweede week stonden we er eigenlijk alleen nog voor de gezelligheid, zo voelde het. Nu nog een herhaalde oproep aan jullie allen om de kinderen echt op tijd op school af te leveren: 8.25 u moeten ze op het schoolplein staan, zodat de leerkracht de klas in z’n geheel in één keer mee naar binnen kan nemen. Dan kan de les echt om half negen beginnen en wordt er niet meer gestoord. Ook zou het fijn zijn als mensen niet voor het raam van de eerste klas blijven kijken, zodat er rustig en geconcentreerd begonnen kan worden met de les.

Na twee jaren waarin het door omstandigheden moest worden overgeslagen, bereidt het team van leerkrachten met enkele ‘oudgedienden’ weer de opvoering van het Kerstspel voor waarbij we in twee rondes voor de klassen 1 t/m 3 met ouders en daarna voor de klassen 4 t/m 6 met ouders het spel opvoeren. Dat zal zijn op de op één-na-laatste schooldag, donderdag 22 december om 17.00 u en om 20.00 u. Die dag hebben de kinderen gewoon les tot 14.30 uur. Een brief met nadere informatie volgt nog.

Zoals een aantal van jullie al gemerkt hebben lopen we steeds meer aan tegen problemen als het gaat om vervanging van zieke of anderszins afwezige leerkrachten. Eigenlijk zijn en worden al onze vervangers al zodanig ingezet, dat de rek er binnen het team, inclusief vervangers uit is. Dat maakt ook dat we opnieuw een beroep op jullie organisatievermogen en flexibiliteit willen doen om voor zoveel als mogelijk opvang voor je kind te regelen. We zien om ons heen dat scholen nog veel drastischer maatregelen nemen om het feitelijke tekort aan leerkrachten op te vangen, maar zover hoeven we gelukkig niet te gaan. Lukt het echt niet om kinderen thuis te houden of elders op te vangen, dan bieden we nog steeds noodopvang, maar ook dat kent grenzen; immers: de leerkrachten die wel op school zijn, krijgen het dan extra zwaar en dat baart dan op zich weer zorgen. We moeten er hier even bij stil staan, vooral om begrip te vragen. En natuurlijk hopen we dat de gezondheid van de leerkrachten zodanig is en blijft dat vervanging of vrij geven tot de uitzonderingen behoren. We rekenen in elk geval steeds weer op jullie welwillende medewerking!

Dan is met het naderen van het eind van het kalenderjaar ook het moment gekomen om aan te kondigen dat er wijzigingen gaan optreden in de personele bezetting van de schoolleiding. Hoe fijn ik het de afgelopen drie jaar ook heb gevonden om leiding te geven aan het team van leerkrachten van de Vrijeschool Zaanstreek en als meester Herman de kinderen in mijn hart heb gesloten, is het een feit dat ik inmiddels bijna ongemerkt de pensioengerechtigde leeftijd heb gepasseerd. Ik ben dankbaar dat ik in goede gezondheid van een volgende levensfase mag gaan genieten en kijk na 40 jaar werken uit naar meer tijd met mijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen.

Al geruime tijd heb ik met het team deze afsluiting en overdracht voorbereid en het is dan ook met voldoening en veel vertrouwen dat ik de schoolleiding per 1 januari 2023 overdraag aan Inger Andersson, jullie bekend als onze IB-er, ook alweer geruime tijd verbonden aan de school. Qua rust en continuïteit had ik me geen betere opvolger kunnen voorstellen; het team is het daar helemaal mee eens. Inger volgt inmiddels de opleiding tot schooldirecteur samen met enkele andere Ithaka-collega’s en we hebben de afgelopen tijd benut om veel zaken al over te dragen. Daar gaan we ook de komende tijd mee door.

Voor de plek die Inger achter laat hebben we inmiddels een ervaren collega met ruim 30 jaar vrijeschool achtergrond gevonden. Zij heeft de school al een beetje leren kennen en toen de vacature werd gepubliceerd daarop gereageerd. Yvette van Eerten is lang verbonden geweest aan vrijeschool de Vuurvogel in Driebergen en daarna aan enkele scholen van het Amsterdamse vrijeschoolbestuur. Zij is zich nu aan het inwerken (enkele ouders hebben haar al leren kennen) en zal per 1 januari het stokje van Inger als IB-er overnemen.

Binnen de nieuwe structuur hebben we ook ruimte gemaakt voor een halve dag speciale aandacht voor meer- en hoogbegaafde leerlingen, naast de deelname aan de bovenschoolse Plusklas van Zaan Primair voor kinderen uit de hoogste klassen. Nancy ten Brug, die al veel ervaring heeft met meer- en hoogbegaafde leerlingen, gaat met deze leerlingen aan de slag (en doet dat nu ook al enige tijd).

Tenslotte is een belangrijke uitkomst van het nadenken over de nieuwe structuur van de school dat Lea Stoker, naast haar taken als invaller voor leerkrachten, directietaken van Inger overneemt op de dagen dat zij vanwege haar studie niet op school kan zijn. In de praktijk zal dat het komende half jaar de woensdag zijn, omdat Lea door omstandigheden naast Elsemiek Bezemer weer de verantwoordelijkheid voor klas 6 als leerkracht op zich neemt.

We hopen met bovenstaande veranderingen oprecht dat de rust en continuïteit op school gewaarborgd is en dat we de opgaande lijn van de afgelopen jaren, die ook door het bestuur van Ithaka wordt gezien en gewaardeerd, kunnen voortzetten. Ik laat in elk geval de school met een gerust hart aan mijn opvolgers over en vertrouw erop dat jullie als ouders daar ook tevreden over zullen zijn.

Met vriendelijke groet,

Herman I. van Tongeren, directeur

Vrijeschool Zaanstreek


Klas 2 verheugt zich op Sinterklaas en Kerstmis


Sint Maarten luidt het begin van de lichtjes- tijd in. De dagen worden korter en het wordt sneller donker 's avonds. Niet al te veel later komt de Sint aan en begint ook de Adventstijd. Het is de overgang van licht naar donker, naar het naar binnen keren, zowel in huis en school als in het innerlijk bewustzijn. Het licht van de natuur, het uiterlijke licht, neemt in deze tijd af. Je wordt daardoor teruggeworpen op je eigen innerlijke licht.

Het is ook een tijd van verwachting. De verwachting van de gezellige Sinterklaasviering maar ook het toeleven naar Kerstmis.


In klas 2 zijn we natuurlijk ook al druk met de spannende Sintperiode. Zo hebben we bijvoorbeeld sommen en leesteksten in het thema Sinterklaas en zingen we mooie en gezellige Sintliederen. Daarnaast zijn we druk met de voorbereidingen op de ingetogen adventtijd. Aanstaande maandag vieren we de eerste Advent. In de zaal wordt er gezongen, een verhaal voorgedragen en brandt de 1e adventskaars.


Het eerste licht van Advent

is het licht van stenen.

Stenen die leven in kristallen,

schelpen en botten.


Het tweede licht van Advent

is het licht van planten.

Wortels, stengel, blad, bloem en vrucht

waardoor wij leven en groeien.


Het derde licht van Advent

is het licht van de dieren.

Dieren van boerderij, veld, bos, lucht en zee

Allen wachten zij op de grote geboorte.


Het vierde licht van Advent

is het licht van de mensheid.

Het licht van liefde, het licht van gedachte,

om te geven en te begrijpen.


Juf Nancy

Prikbord

  • zondag 27 november Waldorf Advent Fair in Almere-stad vanaf 14.00 uur. Voor meer informatie: klik hier
  • zondag 27 november: bodemdierendag in het Natuurmuseum om 13.00 uur. Voor meer informatie: klik hier