Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Vertellen wat je
meegemaakt hebt,
is ook taal.

Buitenschoolse opvang De Vlinderboom

De buitenschoolse opvang van de Vlinderboom biedt voor kinderen van vrije school Zaanstreek opvangmogelijkheden op school aan. De Vlinderboom vindt het belangrijk dat de kinderen in één belevingswereld met de school worden opgevangen, waarbij de school en de opvang samen optrekken; samen om het kind heen staan. Er wordt gewerkt vanuit dezelfde antroposofische pedagogiek. Hierin staat centraal:


• Er zit rust en regelmaat in het ritme van de dag;

• Het samen ervaren van het ritme van de seizoenen en de jaarfeesten;

• Ieder kind volgen in zijn ontwikkeling;

• Het jonge kind meenemen vanuit nabootsing, gewoontevorming en de zintuigontwikkeling;

• Werken met natuurlijke materialen en spelmateriaal die de fantasie prikkelt;

• Verwondering en respect voor mens, omgeving en natuurlijke materialen;

• Het grote kind een ontspannen “tweede” thuis bieden en aansluiten bij de behoeften van het kind, waaronder het bieden van uitdaging;

• Een huiselijke sfeer;

• Biologische- en biodynamische voeding.


In het Vlinderboomlokaal is een gezellige huiskamersfeer gecreëerd met een keuken, een lekkere bank en leuk spelmateriaal. Samen creëren we een “tweede thuis”, waar ieder kind zich gezien voelt. Deze veilige en vertrouwde omgeving biedt de kinderen de mogelijkheid om tot rust te komen, waarin ze zichzelf kunnen zijn. Ook kunnen de kinderen lekker buitenspelen op het plein en in het park rondom de school, of knutselen, spelen en koken bij minder mooi weer. Daarnaast maakt de opvang ook gebruik van de streepjeszaal. De Vlinderboom biedt een lekkere lunch aan en alle voeding is op uitsluitend biologische (dynamische) basis.


De opvangtijden zijn aangepast aan die van vrije school Zaanstreek en bieden drie mogelijkheden:

• Overblijfopvang van 13.00 - 14.30 uur aan kleuters

• Lange middag opvang van 13:00 – 18.30 uur

• Korte middag van 14.30 – 18.30 uur.


Per middag kunnen er maximaal 36 kinderen komen onder de hoede van vier pedagogisch medewerkers. Er zijn “verticale” BSO groepen voor de kleuters en de basisschoolkinderen samen. Op maandag, dinsdag en donderdag zijn er twee groepen voor het jongere kind en voor de oudere kinderen. Ook in de schoolvakanties is De Vlinderboom geopend van 08.15 tot 18.30 uur en maken dan leuke uitstapjes.


Voor meer informatie verwijzen we je graag door naar De Vlinderboom

https://www.devlinderboom-opschool.nl/home/zaandam/bso/


Voor vragen mail of bel Eva Oenes.

Beschikbaar van 09.00 uur tot 14.00 uur, administratie@devlinderboom-opschool.nl

06 36493122.