Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Taal begint met een
boeiend verhaal.

Klas 1 tot en met 6


Op onze basisschool leggen we met de leerlingen een brede basis voor de rest van hun leven. We spreken de eigen wil aan en laten ze op zoektocht gaan. Zowel met het hoofd, het hart als met de handen. Zo kunnen ze optimaal groeien met hun verstand en hun gevoel.


In principe houden leerlingen meerdere jaren dezelfde leerkracht. Het is onze overtuiging dat duurzame relaties van positieve invloed zijn op de ontwikkeling van kinderen, naast natuurlijk continuïteit. Het is ook van waarde in het contact met ouders; je leert elkaar echt goed kennen in het belang van het kind.


Toch kan hier om diverse redenen vanaf geweken worden. Bij het opstellen van de formatie voor een volgend schooljaar wordt altijd weer gekeken naar het totale schoolbelang.


De leerkracht verzorgt de hoofdvakken taal, rekenen en heemkunde plus een aantal vaklessen. Soms wisselen de leerkrachten van klas voor het geven van vaklessen. Op die manier maken we gebruik van elkaars ‘meesterschap’. Ook krijgen de kinderen voor sommige vakken les van speciale vakleerkrachten. Wij hebben een gymleraar en een leraar voor houtbewerken. Ook is er een leesspecialist aan de school verbonden.