Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Vertellen wat je
meegemaakt hebt,
is ook taal.

Aansluiting vervolgonderwijs

Leerlingen kunnen na onze school terecht op alle scholen voor voortgezet onderwijs. Zowel het vrijeschoolse als het reguliere onderwijs. Vrijeschool voortgezet onderwijs is er in Amsterdam (Geert Groote College en het Kairos Tiener College),Bergen (Adriaan Roland Holstschool) en Haarlem (Rudolf Steiner College).