Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Taal begint met een
boeiend verhaal.

Tussen het vierde en twaalfde jaar bouwen kinderen aan een basis voor hun hele leven. Een basisschool kies je dus heel bewust. Op de Vrije School Zaanstreek krijgen leerlingen de basisvakken zoals rekenen, lezen en schrijven. Daarnaast werken wij met hen aan sociale, creatieve, muzikale en kunstzinnige vaardigheden. Zo groeien onze leerlingen in de lengte en de diepte. We streven er daarbij voortdurend naar onze kwaliteit te verbeteren.


Sinds het laatste inspectiebezoek aan de school van 2014, waarbij de school het basisarrangement mocht behouden, heeft de school niet stilgezeten. Nog in 2021 hebben we met de PO Raad het programma Goed Worden Goed Blijven+ doorlopen en succesvol afgerond. Ook in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs hebben we met het team van leerkrachten de nodige extra inspanningen verricht, waardoor – naast het vrijeschoolprogramma – de toetsresultaten van de reguliere vakken zoals rekenen/wiskunde en lezen/taal/schrijven op een mooi niveau zijn gebracht.


Daarnaast is in 2022 het bestuur van de Stichting Vrijescholen Ithaka door de inspectie van het onderwijs bezocht en is daarbij verantwoording afgelegd over de kwaliteit van het onderwijs op de dertien aangesloten vrijescholen.