Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Vertellen wat je
meegemaakt hebt,
is ook taal.

Brede ontwikkeling

Naast de basisvakken zoals taal en rekenen, besteden we veel aandacht aan de creatieve en sociale ontplooiing. Daardoor ontwikkelen vrijeschool kinderen zich tot zelfstandige mensen met vertrouwen in zichzelf en respect voor anderen en hun omgeving. Deze overtuiging is geënt op de antroposofie van Steiner. Volgens deze leer is elk kind uniek en heeft het van nature speciale talenten en behoeften die door onderwijs gestimuleerd en ondersteund moeten worden.


Het woord ‘vrije’ betekende oorspronkelijk ‘vrij van overheidsbemoeienis’. Net als bijvoorbeeld bij de Vrije Universiteit, de Vrije Academie en vrije beroepen.

Uit Zwitsers wetenschappelijk onderzoek blijkt dat veel vrijeschool-kinderen voldoende zelfvertrouwen hebben, weten wat ze willen, creatief en sociaal ingesteld zijn. Ook zijn zij beter bestand tegen stress en hebben ze oog voor de werkelijkheid. Dat is een rijke basis voor het leven.


Om de leerlingen volgens de principes van de vrijeschool te onderwijzen is het een voorwaarde dat de ouders en school samen optrekken en regelmatig constructief overleg hebben. Daarbij is de ontwikkeling van het kind steeds het uitgangspunt.