Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

Ouderbijdrage

Het onderwijs in Nederland is volledig gesubsidieerd. Toch vragen wij u om een vrijwillige ouderbijdrage. Daarmee kunnen we bijzondere extra voorzieningen bekostigen om de onderwijsmogelijkheden voor uw kind te verbeteren.


Uw bijdrage wordt onder meer besteed aan de jaarfeesten, extra onderwijsondersteuning, de bijzondere inrichting in de school en extra materialen zoals periodeschriften, extra tekenmateriaal en verf.


Voor meer informatie over de ouderbijdrage verwijzen wij u naar de schoolgids.