Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 01-12-2022Nieuw

Nieuwsbrief nr. 65

Agenda

  • 5 december: 2e Adventsviering en Sinterklaas op school
  • 12 december: 3e Adventsviering
  • 19 december: 4e Adventsviering
  • 22 december: Kerstspel om 17.00 uur: klas 1-3 en ouders en om 20.00 uur: klas 4-6 en ouders
  • 23 december: alle klassen les tot 12.00 uur
  • 26 december - 6 januari: Kerstvakantie
  • 9 januari: Driekoningen

Beste ouders,


De vorige nieuwsbrief is weliswaar kort geleden gestuurd, maar bevatte zoveel inhoud, dat we aan enkele andere belangrijke onderwerpen niet zijn toegekomen. Dat doen we hierbij alsnog.

Terugblik op de Herfstmarkt – Na twee jaar onderbreking van een mooie traditie op de Vrijeschool Zaanstreek kon op zaterdag 5 november eindelijk weer een echte Herfstmarkt plaatsvinden, georganiseerd door ouders voor ouders, leerlingen en leerkrachten. Samen met Stephanie Elzenaar namens de ouders was vanuit de school Lea Stoker de drijvende kracht. Want zo’n markt vraagt veel voorbereiding en nazorg. Het enthousiasme om mee te doen en activiteiten te verzorgen, kramen te bemensen en eten en drinken te verzorgen was groot. Er was een keur aan verantwoorde producten te krijgen, het restaurant moest tussentijds extra bevoorraad worden en er werd enorm genoten van het toneelstuk van eerste klas ouders in één van de kleuterlokalen. Ook van buiten de school was er veel belangstelling en dat in een tijd dat er op diverse andere plekken vergelijkbare markten gehouden werden. Het was een enorm succes en eigenlijk was er van tien uur ’s ochtends totdat de markt om drie uur zou eindigen enorm veel belangstelling. De opbrengst was ook geweldig: ruim € 1.600,-. Binnen het team wordt momenteel besproken waaraan dit mooie bedrag besteed kan worden. Allen die dit prachtige evenement hebben mogelijk gemaakt willen we namens de school heel hartelijk danken. We hadden ons geen betere herintroductie van deze mooie traditie kunnen wensen. Stiekem kijken we al uit naar de Lentemarkt volgend voorjaar …

Terugkerende invalproblemen door uitval van collega’s – Bij deze willen we graag een oproep doen aan ouders doen die een onderwijsbevoegdheid hebben om zich te melden als zij in geval van nood zouden willen en kunnen inspringen op school. Natuurlijk is uitval meestal niet van te voren te voorspellen en komt er privé ook het nodige voor kijken om de inval te kunnen verzorgen, maar wellicht dat er een groepje ouders gevormd kan worden waarop de school in geval van nood een beroep kan doen. In de praktijk merken we dat de flexibiliteit, die de school meestal nog wel had als het om inspringen in noodsituaties gaat, uit het team verdwenen is. Alle leerkrachten staan voor hun klas en ook leerkrachtondersteuners en klassenassistenten vervullen daar nu al vaak een rol als klassenleerkracht. Onze reservebank is letterlijk leeg, met alle gevolgen ook voor de ouders als er uitval is.

Opvoeringen Kerstspel voor de kinderen en de ouders - En dan iets over de achtergrond van de spelen. Eigenlijk al sinds het allereerste begin worden op de vrijescholen in Europa door de leerkrachten spelen opgevoerd voor de kinderen, soms ook een Paradijsspel en een Driekoningenspel, maar altijd het Kerstspel, overgeleverd uit de streek rond Oberufer, gelegen in voormalig Oostenrijk-Hongarije in de buurt van het huidige Bratislava. Het opvoeren van het spel is een geschenk van de leerkrachten aan de kinderen en wordt in de klassen ook voorbereid. Er wordt in het stuk in een ‘oud Nederlandse taal’ gesproken, dat staat ver af van het hedendaags taalgebruik en is daarom soms ook niet meteen helemaal letterlijk te begrijpen, maar de hoofdlijn van het verhaal is zo bekend, dat het goed te volgen is. Oorspronkelijk werd het spel opgevoerd door vrijwilligers uit een boerengemeenschap die op een heel pure en eenvoudige manier zo een traditie vormden. Die vond Rudolf Steiner zo mooi, dat hij dit spel op de scholen introduceerde. Na twee jaar beperkingen, ook wat betreft zo’n opvoering als het Kerstspel, zijn we blij dat ook deze traditie weer in ere hersteld kan worden op onze school. Naast leerkrachten spelen ook enkele oud medewerkers en andere oude bekenden van de school een rol. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen dit geschenk ook kunnen ontvangen en daarom is aanwezigheid verplicht (als schooltijd). Omdat we ook ouders in de gelegenheid willen stellen het spel met hun kind bij te wonen, worden er twee opvoeringen verzorgd, één voor de klassen 1 t/m 3 en één voor de klassen 4 t/m 6. Het spel is niet bedoeld voor kleuters en ook andere kleine kinderen mogen er niet bij aanwezig zijn. De eerste opvoering is om 17.00 u voor de klassen 1 t/m 3 en hun ouders. Het duurt ruim een uur. En om 20.00 u volgt de tweede opvoering voor de klassen 4 t/m 6 en hun ouders.

De dag na de Sinterklaas-viering – Wellicht ten overvloede vermelden we hier nog even dat op dinsdag 6 december de kinderen op de normale tijd op school verwacht worden, dus om 8.25 u. De reden is dat de viering zelf in de meeste gevallen al in het weekend heeft plaatsgevonden en het dus niet nodig lijkt de dag later te laten beginnen (nog los van het feit dat één klas dan de zo gewaardeerde gymles zou moeten missen).

Aanvulling op de personele wisselingen uit de vorige nieuwsbrief – We hebben – nu de ondersteuning in de klassen onder druk staat – Stephanie Elzenaar bereid gevonden om vanaf 1 januari 2023 vijf halve dagen per week bij te springen. We zijn daar heel blij mee! In de praktijk gaan we kijken hoe de extra hulp concreet vorm moet krijgen, zodat kinderen steun en de leerkrachten verlichting van hun werk ervaren.

Met vriendelijke groet,

Herman I. van Tongeren, directeur

Vrijeschool Zaanstreek

Sinterklaas en Piet op school


We zijn ontzettend blij dat Sinterklaas met – dit jaar – één Pietje ook weer op onze school komt. Maandag verwachten we dit hoge bezoek om circa 8.45 uur op het schoolplein, alwaar de leerlingen van de klassen 1 t/m 6 ze opwachten met hun mooiste liedjes. De kinderen gaan om 8.25 uur eerst met hun juf mee naar binnen om de dag te openen en komen kort daarna weer samen naar buiten om een erehaag voor Sint en Piet te maken. Wij nodigen alle ouders uit om de ontvangst van Sinterklaas mee te maken en samen met de kinderen mee te zingen. Meester Herman zal Sinterklaas en Piet verwelkomen en ze daarna mee naar binnen nemen. Sint en Piet zullen alle klassen, te beginnen bij de kleuterklassen, met een bezoek vereren.

We kunnen ons goed voorstellen dat u graag beelden van dit feest wilt hebben en daarom hebben we Louise Luijt (moeder met een dochter in klas 1 en de kleuterklas) gevraagd om schoolbreed foto’s te maken. Deze worden naderhand per klas verspreid. Omdat het nu centraal geregeld is vragen wij u opnieuw om zeer terughoudend te zijn met het zelf maken van foto’s/video’s. We willen graag dat het feest door zowel ouders als kinderen in het moment wordt beleefd en niemand wordt afgeleid door fotograferende en filmende mobiele telefoons. Sinterklaas en Piet zullen het zeker waarderen als ze in een rustige en aandachtige sfeer worden ontvangen.