Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad, kortweg MR, vertegenwoordigt alle ouders van de school. In de MR zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. De MR vergadert een aantal keer per jaar en denkt mee over alles wat de school aangaat. Iedereen is daarbij van harte welkom.

Aanmelden en het indienen van agendapunten kan via: frannykluyver@yahoo.com

De MR bestaat uit:

Franny Kruyver en Geert van 't Land (ouderleden)

Alinde Hetsen en Jessica Freijee (personeelsleden).

Verslag MR vergadering maart 2023: klik hier

Verslag MR vergadering mei 2023: klik hier

Verslag MR vergadering november 2023: klik hier

Verslag MR vergadering mei 2024: klik hier


Naast de MR heeft Ithaka ook een GMR.