Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad, kortweg MR, vertegenwoordigt alle ouders van de school. In de MR zijn ouders en leerkrachten vertegenwoordigd. De MR vergadert zeven keer per jaar en denkt mee over alles wat de school aangaat. Iedereen is daarbij van harte welkom.

Aanmelden en het indienen van agendapunten kan via MR@vrijeschoolzaanstreek.nl of rechtstreeks bij de voorzitter. De MR bestaat uit:

Calista Serluï (voorzitter en ouderlid)

Alinde Hetsen (personeelslid).


Naast de MR heeft Ithaka ook een GMR.