Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Vertellen wat je
meegemaakt hebt,
is ook taal.

Toetsen en leerlingenvolgsysteem

Op de Vrije School Zaanstreek hanteren we een digitaal leerlingvolgsysteem. Wij letten met name op een evenwichtige groei van het denken, voelen en willen.


Bij de oudste kleuters wordt in het vroege voorjaar een leerrijpheidsonderzoek afgenomen. Het gaat om basisvaardigheden die nodig zijn om te kunnen leren in klas 1. Met name voor kinderen die in de zomer 6 jaar worden kan deze toets helpen bij de beslissing of het verstandig is om nog een jaar extra te kleuteren.


Vanaf klas 1 worden er ook toetsen afgenomen. Zo kunnen wij tijdig signaleren waar een leerling moeite mee heeft. Zo nodig stelt de leerkracht met de intern begeleider een handelingsplan op. Uiteraard worden ouders hierover geïnformeerd.


Gedurende de hele schoolperiode neemt de klassenleerkracht (door onderwijsinspectie genormeerde) toetsen af over taal en rekenen, de zogenaamde CITO-toetsen. De resultaten verwerken wij in het leerlingvolgsysteem. Zo ontstaat een totaalbeeld van een kind gedurende de gehele basisschool. Ook is het een prima hulpmiddel bij een goed onderbouwde keuze voor het voortgezet onderwijs.


Alle kinderen sluiten hun basisschoolperiode af met een eindtoets. Bij ons is dat de IEP.