Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

De natuur leer je
beter kennen als
je er midden in zit.

Bestuur


Vrije School Zaanstreek is onderdeel van Stichting Vrijescholen Ithaka. In deze stichting zijn elf vrije basisscholen in Noord- en Zuid-Holland vertegenwoordigd. Voorzitter is Marin van Wijnen


Het bestuur van Ithaka is verantwoordelijk voor intern toezicht op deze elf vrije basisscholen, en laat de uitvoering van het be­stuursbeleid over aan de directeuren van de betreffende scholen. Voor Vrijeschool Zaanstreek is het bevoegd gezag dus in handen van Inger Andersson, directeur van onze basisschool.