Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Vertellen wat je
meegemaakt hebt,
is ook taal.

Muziek

Dagelijks wordt er in alle klassen veel gezongen. Samen zingen ondersteunt een goede stem- en taalontwikkeling en zorgt voor sociale verbinding. De leerlingen van de lagere school vormen het schoolkoor dat wekelijks onder leiding van één van de leerkrachten oefent. Het bespelen van instrumenten wordt toegejuicht, enkele docenten bespelen ook een instrument.