Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Vertellen wat je
meegemaakt hebt,
is ook taal.

Vrijeschool

Het uitgangspunt van een vrijeschool is eenvoudig: een enthousiaste leerling leert beter. We zorgen er dan ook altijd voor dat de leerstof aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen en niet andersom. Het spreekt voor zich dat persoonlijke aandacht hierbij ontzettend belangrijk is.


Alle leerlingen krijgen uitleg op een eigentijdse manier en gaan vervolgens gedifferentieerd verder met de lesstof. Leerkrachten bieden structuur, houvast, rust en schenken aandacht. Er is een vast rooster met een duidelijk ritme. Kinderen weten waar ze aan toe zijn en wat er van hen gevraagd wordt.


Op Vrije School Zaanstreek speelt het dagelijks vertellen van verhalen een belangrijke rol. De vertelstof is afgestemd op de ontwikkelingsfase waarin de kinderen zich bevinden en vormt als het ware de rode draad waarlangs de ontwikkeling van het kind wordt geleid.

Verhalen zorgen ondermeer voor plezier, herkenbaarheid, het oproepen van beelden, spanning, het stimuleren van de fantasie, het ontwikkelen van taalgevoel en het vertrouwd maken met de wereld om hen heen.