Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Vertellen wat je
meegemaakt hebt,
is ook taal.

Tekenen

Tekenen is een vanzelfsprekend en terugkerend gegeven. Er wordt naar aanleiding van de verhalen die verteld zijn getekend en/of er worden tekeningen gemaakt in periodeschriften. Dit kunnen illustraties zijn, maar het kan ook gaan om exacte tekeningen b.v. kaarten voor aardrijkskunde of tekeningen bij natuurkundeproeven. Kinderen ontwikkelen bij ons de gewoonte dat tekenen een belangrijk onderdeel is van de les.