Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Taal begint met een
boeiend verhaal.

Peutergroep het Windekind

Op peutergroep het Windekind van de Vlinderboom worden peuters warm onthaald. Zij beginnen in de kring waar de ochtend gestart wordt. Na het vaste ritueel gaan de kinderen op in hun (vrije) spel. Zij worden door hun juffen meegenomen in een duidelijk dagritme. Zo creëren we een gevoel van veiligheid en geborgenheid. In de meeste gevallen stromen de peuters van Windekind op hun vierde jaar door naar de kleuterschool. Zo ontstaat een doorgaande lijn voor de kinderen, zodat ze op een prettige manier kunnen inbedden in de school.


Vanaf 2,5 jaar kan uw kind terecht bij de peutergroep die zich in deze school bevindt. Hier wordt gewerkt vanuit de antroposofische pedagogiek en het uitgangspunt is het bieden van een huiselijke omgeving; een vertrouwd, prettig en veilig tweede ‘thuis’. De kinderen gaan gezamenlijk broodjes bakken, vrij spelen, eten, buiten spelen, knutselen.


Kinderen kunnen ingeschreven worden via de website www.devlinderboom-opschool.nl/home/zaandam/peuters/ en worden doorgaans bij het bereiken van de leeftijd van 2,5 jaar geplaatst in één van de groepen. Er zijn vaste groepen zodat de kinderen in een herkenbare situatie komen.

Er is een maandag-donderdag groep en een dinsdag-vrijdag groep. De woensdaggroep wordt vaak benut voor kinderen die extra willen komen of die juist willen wennen. De openingstijden van de peutergroep zijn van 08.30 tot 12.45 uur. De vakanties lopen synchroon met die van de school.


Peutergroep het Windekind heeft gesubsidieerde plekken van de gemeente Zaanstad voor ouders die niet (beiden) werken en valt onder de wet Kinderopvang. Hiermee krijgen ouders die allebei werken kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.


Kijk voor meer informatie of schrijf je in via onze website

www.devlinderboom-opschool.nl/home/zaandam/peuters/


Voor vragen mail of bel Eva Oenes.

Beschikbaar maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 14.00 uur

administratie@devlinderboom-opschool.nl

06 36493122