Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 04-11-2022Nieuw

Nieuwsbrief nr. 63

Agenda

 • 5 november Herfstmarkt van 10.00 - 15.00 uur
 • 11 november: Sint Maarten
 • 18 november: Biebbus
 • 28 november: 1e Advent
 • 5 december: 2e Advent en Sinterklaas op school
 • 12 december: 3e Advent
 • 19 december: 4e Advent
 • 23 december: alle klassen les tot 12.00 uur. Start Kerstvakantie.

Beste ouders,


Om te beginnen wil ik jullie bedanken voor de grote opkomst tijdens de eerste algemene ouderavond sinds lange tijd, afgelopen dinsdag 1 november. Als team waren we blij dat we weer tegemoet konden komen aan de sterk gevoelde behoefte om weer eens schoolbreed bijeen te komen en de opkomst bevestigde dat we hier goed aan gedaan hebben. Na de presentatie van de vertegenwoordigers van Buurtgezinnen, waar jullie heel serieus op reageerden en het voorstelrondje van de collega’s werd het hoofdthema van de avond ingevuld door Thomas Kelling, antroposofisch huisarts en veelgevraagd spreker met meer dan dertig jaar praktijkervaring en zelf oud vrijeschoolleerling en vader van vier kinderen die ook de vrijeschool hebben doorlopen. Zijn schets van alles wat op de kinderen van deze tijd afkomt en de wijze waarop de zintuigen hierin een cruciale rol vervullen, zijn uitweidingen over het zien van kinderen tegenover het lesgeven aan leerlingen, het belang van een liefdevolle context voor kinderen en de voorwaarden voor hechting als basis voor een gezonde ontwikkeling leverden zoveel reacties op dat we hebben afgesloten met het aanbod ergens volgend voorjaar nog zo’n avond te organiseren en daarbij de verkenning van dit boeiende veld voort te zetten. De interactie met jullie als deelnemers was hartverwarmend; ook Thomas heeft het erg leuk gevonden. We gaan zo’n avond plannen en hopen ook dat de aanwezigen hier reclame voor willen maken. Want de opkomst mag nog groter zijn – er was nog plek in de grote zaal. Hieronder vindt u de links die Thomas ons heeft toegezegd en verwijzingen naar personen en literatuur:

 • Still face experiment: klik hier
 • Programma Zomergasten met Bessel van der Kolk: is gedeeltelijk terug te zien of op NPO+
 • Documentaire 'de Kresj' van de VPRO: klik hier
 • Prof. R. Riksen Walraven inaugurele rede 'Wie het kleine niet eert, over de grote invloed van vroege sociale ervaringen: klik hier
De studiedag met het team, de dag na de ouderavond, werd verzorgd door Loïs Eigenraam en sloot voor ons perfect aan op de avond met Thomas Kelling. Ook hier kwam uitgebreid aan de orde het belang van liefdevolle begrenzing, het belang van hechting en gehechtheid voor kinderen en hoe de verschijnselen eruit zien als het aan hechting ontbreekt. ’s Middags ging het over de criteria die op onze scholen worden gehanteerd om te bepalen of kinderen voldoende leerrijp zijn en wat te doen als hier nog ontwikkelingsstappen in gezet moeten worden. Omdat we Loïs Eigenraam ook graag een keer voor ouders zouden willen uitnodigen, maar zij het inmiddels te zwaar vindt om ’s avonds lezingen te geven, verwijs ik graag naar haar boeken over bovenstaande onderwerpen (en meer). Zij zijn voor zeer schappelijke prijzen bij de boekhandel verkrijgbaar. Na gisteren voelde het team zich weer heerlijk inhoudelijk opgeladen en bevestigd in het bewustzijn dat we als pedagogen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van onze kinderen.


Dan een heel praktisch punt, wat helaas regelmatig opnieuw om aandacht vraagt. Het betreft (vooral) het brengen ’s ochtends van de kinderen. Mede naar aanleiding van klachten vanuit de buurt willen we er nogmaals nadrukkelijk op wijzen dat het niet is toegestaan – als u met de auto komt – om uw kind op de straat voor de school af te zetten of te laten uitstappen. Het blokkeert niet alleen het verkeer, maar is ook levensgevaarlijk. Rijdt u alstublieft door naar het parkeerterrein om daar kinderen te laten uitstappen. En als u met de (bak)fiets komt, parkeert u deze dan zo dat noch de stoep noch het wandelpad naar de kleuters wordt belemmerd; gewoon zo dicht mogelijk tegen de huizen of de begroeiing aan en zo ver mogelijk van de stoeprand. Het is nu vaak onmogelijk om gewoon over de stoep te lopen en het zou niet nodig moeten zijn om te slalommen. Los hiervan kijken we in overleg met de gemeente of er nog andere maatregelen mogelijk zijn, maar sowieso willen we zo min mogelijk overlast voor de buurt veroorzaken; de bewoners willen ook gewoon naar hun werk kunnen en daarbij geen logistieke obstakels aantreffen. We rekenen op uw medewerking!


Zaterdag is er – ook weer na jaren – de voorheen ook zeer populaire Herfstmarkt. Het is geweldig om te ervaren hoe ook nu weer heel veel ouders hun schouders onder dit initiatief zetten. Fijn dat het weer kan en dat ook nu, na de Sportdag en de Michaëlsviering, de inzet weer enorm is. Ook voor dit evenement rekenen we op een grote opkomst.


Met vriendelijke groet,


Herman I. van Tongeren, directeur

Vrijeschool Zaanstreek

Sint Maarten voor klas 1, 2 en 3

Op vrijdag 11 november vieren we op school het St. Maartensfeest. Klas een, twee en drie vieren het feest samen in de zaal en ook de kleuters gaan in de zaal zingend, met hun lantarens, langs het appelvrouwtje. In de kleuterklassen worden de lantarens uitgehold en versierd mee naar school genomen. Klas 1, 2 en 3 versieren de thuis uitgeholde lantarens zelf in de klas. Informatie over het meenemen van de lantaren krijgt u van de eigen leerkracht van uw kind.

Ouder- en jeugdsteunpunt

De samenwerkingsverbanden po en vo Zaanstreek hebben sinds 01-08-2022 een ouder- en jeugdsteunpunt ingericht.

Heeft u vragen over passend onderwijs, wilt u advies of praten met iemand die met u meedenkt? Dan kunt u allereerst terecht bij de school van uw kind. Mocht u daarna toch nog vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan het ouder- en jeugdsteunpunt.

Ieder samenwerkingsverband heeft een ouder- en jeugdsteunpunt. Het is er om ouders en jeugdigen te helpen en werkt onafhankelijk.

Wilt u meer informatie over passend onderwijs in het basisonderwijs?

Kijk dan op de website van het Samenwerkingsverband PO Zaanstreek:

Voor ouders - SWV Primair Onderwijs Zaanstreek (swvpozaanstreek.nl)

U kunt uw vragen ook stellen tijdens het telefonisch spreekuur van het Samenwerkingsverband PO Zaanstreek.

Het telefonisch spreekuur is elke vrijdag (behalve in de schoolvakanties) tussen 9 en 10 uur op telefoonnummer 06-28867927. We hopen dat het Ouder- en jeugdsteunpunt u zo goed mogelijk kan helpen!

Prikbord
 • zondag 13 november: dansworkshop voor kinderen van 3 - 12 jaar van 9.30 - 10.30 uur in Castricum. Voor meer informatie: klik hier
 • zaterdag 19 november: Herfstmarkt op de Vrijeschool Waterland, Reigersbek 2, in Purmerend van 10.00 - 14.00 uur.
 • maandagavond 21 november: Wintermarkt Rudolfsteinerschool, Engelandlaan 2, 2023 NA Haarlem. Tijd; 19.00 -21.30 uur. Voor meer info: http://wintermarkthaarlem.nl/
 • zondag 27 november: Waldorf Advent Fair in Almere-stad van 14.00 - 19.00 uur. Voor meer informatie: klik hier