Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Vertellen wat je
meegemaakt hebt,
is ook taal.

De kleuterklassen

Kleuters leren vanuit de nabootsing en het spelen. De voornaamste bezigheid van kleuters is dan ook spelen. Daarmee worden de creativiteit en de fantasie geprikkeld.


Ook in het leren neemt het vrije spel een belangrijke plaats in. Met het luisteren naar verhalen, het nazeggen en meespelen van rijmpjes, versjes, taalspelletjes en het kijken naar prentenboeken maken de kleuters spelenderwijs kennis met taal. Tijdens deeg kneden, brood bakken, tellen in de kring, meten met lappen en passen met blokken, wordt voorbereidend gerekend.


Vrije School Zaanstreek heeft momenteel drie kleuterklassen met elk ongeveer 25 kinderen. Kleuters van vier, vijf en zes jaar zitten bij elkaar in één klas. Zo leren de oudste kleuters vanzelfsprekend rekening te houden met de jongsten en leren de jongsten weer van de oudsten.


Tweemaal per jaar organiseren wij een ouderavond om de ouders/verzorgers te informeren over het onderwijs en de klas.


In de kleuterklassen hechten wij er grote waarde aan om de fantasie van de kinderen te stimuleren. Dit ziet u terug in de inrichting van de klas en aan het spelmateriaal wat wordt aangeboden. Om onze uitgangspunten te waarborgen hebben wij afgesproken dat speelgoed en verkleedkleren van thuis niet mee naar school worden genomen.