Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 24-04-2020Nieuw

Nieuwsbrief nr.17

Vormtekening met krijt door Yinca klas 3

Beste ouders,


Ik zoek niet – ik vind

Zoeken, dat is uitgaan van het oude,

een willen vinden van het bekende in het nieuwe.

Vinden, dat is het volledig nieuwe.

Alle wegen zijn open.

Wat gevonden wordt, is onbekend.

Het is een waagstuk, een heilig avontuur.


Het ongewisse van zulke waagstukken kunnen eigenlijk alleen diegenen op zich nemen

die zich geborgen weten in ongeborgenheid,

die zich in het duister overgeven aan een onzichtbare ster,

die zich door hogere doelen laten leiden en niet

het doel bepalen in de beperking van het menszijn.


Dit openstaan voor ieder nieuw inzicht,

voor iedere nieuwe beleving,

uiterlijk en innerlijk,

dat is het wezenlijke van de moderne mens.

Die - in de angst voor het loslaten -

toch de genade ervaart van de openbaring

van nieuwe mogelijkheden.


Pablo Picasso


Beste ouders en verzorgers,


Het is bijzonder om na bijna zes weken van onderwijs op afstand elkaar een fijne meivakantie toe te wensen. De natuurlijke manier waarop we met de kinderen naar zo’n vakantieperiode toeleven is ons uit handen geslagen. U heeft al die weken, veel meer dan normaal uw kinderen om u heen gehad, terwijl u vaak ook nog door moest werken. Waarschijnlijk heeft u menig maal gedacht ‘laat dit niet te lang duren, want hier zijn we niet voor toegerust.’ Voor onze leerkrachten geldt hetzelfde, zeker als ook zij nog kinderen thuis hebben. Het was kortom een intensieve tijd waar een welverdiende vakantie tegenover hoort te staan. Het is natuurlijk jammer dat er niet heel veel opties zijn om er echt op uit te gaan. Toch kan in en om het huis vakantie vieren ook heel fijn zijn. Zeker met de huidige prachtige weersvoorspellingen.

Waar we ieder geval een echte pauze in mogen nemen, dat zijn alle schooltaken en het bewaken van de voortgang daarin. Wij hopen dat ook u hiervan de komende twee weken afstand kunt nemen. Iedereen heeft dat dubbel en dwars verdiend: leerkrachten, ouders en kinderen. Maak er ‘echt’ vakantie van om er na 11 mei met nieuwe energie weer tegenaan te kunnen.

Elders in deze nieuwsbrief zullen wij ingaan op de wijze waarop wij als school de ‘intelligente lockup’ denken te kunnen invullen. Woensdag 22 april zijn hierover binnen de Stichting Vrijescholen Ithaka afspraken gemaakt die wij als team verder hebben uitgewerkt. Ook deze ‘intelligente lockup’ zal van iedereen opnieuw veel vragen. Uiteraard staat voor ons de gezondheid voorop, zowel van onze kinderen, leerkrachten als ouders. We staan voor een grote uitdaging om de maatregelen die nodig zijn om gezondheidsrisico’s te beperken consequent door te voeren en tegelijkertijd alle kinderen goed onderwijs te bieden. Samen met u willen we daar een juiste vorm aan geven. We hebben er vertrouwen in dat dit gaat lukken. De periode vóór de meivakantie heeft ons geleerd dat we er samen in redelijkheid uitkomen. Namens het team van de school wensen we u daar alle mogelijke sterkte en plezier bij!

Voor nu: geniet van de komende weken en blijf vooral gezond.

Beste ouders en verzorgers van leerlingen op onze school,

Op de valreep van de Meivakantie wil ik u namens het team van de Vrijeschool Zaanstreek graag informeren over de wijze waarop we na de vakantie weer van start gaan. Want - zij het dan in een aangepaste vorm - we gaan weer op school lesgeven. Dat heeft iedereen, kinderen, leerkrachten en ouders enorm gemist en we denken ook dat iedereen daar enorm naar heeft uitgekeken.

We hebben uitgebreid overlegd over de wijze waarop we weer gaan starten en dat ziet er als volgt uit:

 • Alle klassen, kleuterklassen en de klassen 1 t/m 6 worden gesplitst in ongeveer gelijke groepen
 • Deze groepen krijgen afwisselend les, om en om de dag waarbij de vrijdag vrij zal zijn, ook om de leerkrachten in staat te stellen de volgende week voor te bereiden
 • Bij het samenstellen van de groepen per klas wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de gezinssamenstelling: broertjes en zusjes op dezelfde dag naar school
 • De lestijden worden net als de dagen nader bekend gemaakt
 • Voor de oudste kleuters worden er tijdens de les-ochtenden klas-doorbrekende activiteiten georganiseerd
 • Voor de ouders in cruciale beroepen blijft er op vrijdagochtend, indien echt noodzakelijk, opvang op school van 8:30 u tot 13:00 u
 • De school doet er alles aan om het schoolproces veilig en hygiënisch verantwoord te laten verlopen in de school en op het schoolplein
 • Als ouders om hun moverende redenen hun kind niet naar school willen laten gaan, is dat een eigen verantwoordelijkheid
 • De leerkrachten zijn niet in staat om naast het fysieke onderwijs op school ook nog onderwijs op afstand te blijven verzorgen
 • Wel zullen de kinderen van de klassen 1 t/m 6 huiswerk krijgen voor de dagen dat ze niet op school zijn
 • We beogen met het rooster rust en ritme terug te brengen op school en tevens de taakbelasting van de leerkrachten te beperken
Door de calamiteit die de school enkele weken geleden getroffen heeft, is nog niet duidelijk of de school op tijd gerenoveerd is. Daar wordt de komende tijd nog hard aan gewerkt. Dat geldt ook voor de instelling van looproutes, het gereedmaken van de klassen en de overige hygiëne-maatregelen.

Wij zullen u tijdig informeren (in de loop van de volgende week) over de indeling van de kinderen per klas. Na afstemming binnen het team zal dit door de klassenleerkrachten gecommuniceerd worden. We doen ons best om dit goed te plannen. Ontziet u alstublieft de leerkrachten en respecteer hun welverdiende vakantie, waarin ze ook nog druk in de weer zullen zijn met het maken van de getuigschriften.

De Vlinderboom sluit qua BSO-tijden aan op ons tijdelijke rooster (voorlopig tot 1 juni). Windekind is ook gewoon geopend. Dagen dat de Vlinderboom in de Meivakantie dicht is zijn 27 april en 5 mei.

Indien nodig en wenselijk zullen wij u in de loop van de komende week ook definitief informeren over de startdatum na de Meivakantie voor zowel de kleuters als de klassen 1 t/m 6. In de hoop en de verwachting u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd, rond ik dit bericht af door u en uw dierbaren een hele fijne, welverdiende Meivakantie toe te wensen. We hopen dat we na de opstart met gedeeltelijke klassen ruim vóór de zomer weer als school 'normaal' te kunnen functioneren.


Met vriendelijke groet, mede namens het team,


Herman I. van Tongeren,

directeur Vrijeschool Zaanstreek

Oudergesprekken

De geplande periodieke oudergesprekken zullen op een andere manier gevoerd moeten worden dan u gewend bent. In het kader van de social distancing zullen veel daarvan telefonisch plaatsvinden. De leerkrachten nemen daarvoor per klas contact met de ouders op. Hetzelfde geldt voor aanmeldingen van nieuwe leerlingen en gesprekken met ouders van zogenaamde ‘zij-instromers’.

Actie met bloemenzaad


Renovatie kleuterlokaal

Er wordt met man en macht gewerkt om de schade aangericht door het vandalisme in het kleutergedeelte van de school vóór het einde van de meivakantie weggewerkt en opgeknapt te hebben. De gemeente en politie is gevraagd gedurende de meivakantie extra op te letten omdat we natuurlijk willen voorkomen dat dit weer gebeurt!

Overige opknap- en schoonmaakwerkzaamheden

We hopen dat er tijdens de meivakantie ook een flinke slag geslagen kan worden met de opknapwerkzaamheden aan de buitenkant van de school. Daarnaast gaat ons schoonmaakbedrijf de lokalen 1 t/m 6 in de meivakantie grondig reinigen en de vloeren in de was zetten.

Theater- en circusgezelschap: ‘Nicole & Martin’

Enkele weken geleden werd geheel duidelijk dat, met de maatregelen tegen de verspreiding van Corona, het theater- en circusgezelschap ‘Nicole & Martin’ uit Zwitserland helaas niet bij de ‘vrije school Zaanstreek’ neer kunnen strijken in de laatste week van mei.

Het was een geweldige kans, dat het sprookjes-theater, met zijn unieke grote ronde witte tent, zijn oude houten woonwagens en de rode vrachtwagens haar voorstellingen zou geven. Het theater trekt al 21 jaar door Europa, zou dan van Duitsland op weg zijn naar Engeland met een stop van een week bij de school in Zaandam. Zij verstaan de kunst om met echte vrije school beelden van de sprookjes van Grimm, alle leeftijden te beroeren met humor, muziek en acrobatiek. Maar zij ‘leven’ ook de kunst van het verbinden, door samen te werken met ouders en school om de tenten op te bouwen, de kassa te draaien, etc. Er zouden van drie andere vrije scholen klassen te gast zijn…..

Het is de vraag of het na de zomervakantie mogelijk zal zijn om alsnog naar Zaandam te komen, maar de wens is er van beide kanten.

Noodkreet De tournee, die na de winterstop in Tessin (Zwitserland) op 18 maart weer zou beginnen kwam precies op dat moment weer tot stilstand: tot juni zijn alle voorstellingen gecanceld en het ziet er niet naar uit dat zij in juni en juli naar Engeland en Spanje zullen kunnen reizen. De inkomsten vallen voor 100% weg! Natuurlijk is er bij de Zwitserse regering hulp aangevraagd, maar veel uitvoeringen zouden in het buitenland zijn, waarvoor dus geen hulp… Als organisatie en met de net opgezette ‘Vrienden van Nicole en Martin’ zijn wij een actie gestart:

Wij willen de kaartjes van de 4 voorstellingen met ieder minimaal 300 plaatsen, dus 1200 kaartjes à € 16,- alsnog verkopen! Zo staan ‘wij Nederlanders’ met z’n allen financieel garant voor de week in Zaandam!

Wij hopen dat iedere (groot)ouder, iedere leerkracht, iedere geïnteresseerde één of meerdere kaartje(s), wil doneren. Via de website www.vriendennicolemartin.nl kan je makkelijk via de link ‘noodoproep’ een kaartje doneren. Mocht je niet via iDeal willen betalen, dan kan je een donatie overmaken op: Stichting Ultramarijn (kvk41205864), banknummer NL 71 INGB 0005012478 ovv. Vrienden Nicole Martin

En wees gerust: we zullen er alles aan doen om te kijken of dit geweldige ‘circus’, met Zwitserse kwaliteit, alsnog op een later moment te gast kan zijn bij de ‘vrije school Zaanstreek’.


Mede namens ‘Vrienden van Nicole & Martin’: HEEL VEEL DANK!


Leuke foto's en berichten die de leerkrachten ontvangenWat hebben de kleuterjuffen prachtige foto's ontvangen van alle mooie knutselen en bezigheden van de kinderen. Hier zien we Tjerk met zijn ei, Guus met een mooie tekening, Ilyas helpt heel goed mee in huis, Gaya heerlijk in een voetenbadje en aan het knutselen en Anna druk aan het bakken.

Casey uit klas 1 heeft een mooie kleurige hyacint geknutseld en Gijs uit klas 3 heeft de route van zijn huis naar school uitgetekend.
Juf Jessica en meester Tiele aan het videobellen met Aram en Fien uit klas 2. En Thiska uit klas heeft het raam versierd met al haar prachtige knutsels.

De lieve groetjes van juf Elske-Fleur en haar kleine Luka.