Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 03-06-2024Nieuw

Nieuwsbrief nr. 93

Agenda

  • 3-5 juni: kamp klas 6
  • 6 juni: praktisch verkeersexamen klas 5
  • 21 juni: Midzomerfeest 17.00 - 19.00 uur
  • 28 juni: studiedag. Alle leerlingen vrij.
  • 10 juli: ouderbedankmoment van 8.30 - 9.30 uur
  • 17 juli: toneelstuk klas 6
  • 18 juli: afscheid leerlingen klas 6 en oudste kleuters om 16.00 uur
  • 19 juli: laatste schooldag. Les tot 12.00 uur.

Beste ouders

Terugkijkend op de afgelopen weken, ons Pinksterfeest toch wel het hoogtepunt. Ik was onder de indruk hoe diep dit feest door de kinderen werd beleefd: bij de kleuters kon, naast de lach en de dans, hier en daar een traantje niet voorkomen worden of was de schoot van mama ècht even nodig. Hoe mooi hoe de juffen van de kleuterbouw hier op organische wijze mee omgingen en alles als één vloeiende stroom begeleidden. De Pinksterdansen van de onderbouw verliepen weer in een heel andere sfeer, hier vond ik de eenheid van onze school als gemeenschap prachtig zichtbaar: kinderen die hun best deden voor elkaar om de dansen zo goed mogelijk te laten verlopen en de gezamenlijke spanning of het wel zou lukken. Het hoogtepunt was toch wel de lintendans van klas 6: gewèldig hoe dat verliep! Ik heb deze kinderen en bovenal hun juf nog nòòit zó trots op zichzelf gezien. Al met al hebben we weer een prachtig jaarfeest in verbinding met elkaar neergezet.

Fotobeleid

Naast het geslaagde feest denk ik zelf nog na over ons beleid ten aanzien van de AVG en daarmee het fotograferen en filmen. Hoewel er ècht aanzienlijk minder telefoons de lucht in gingen en onze ‘huis fotograven’ duidelijk zichtbaar gekenmerkt waren, moest ik toch nog als een soort ‘handhaver’ door het publiek lopen. Dit was geen fijne rol en voelde niet passend bij de sfeer van een jaarfeest. Ik heb daarom besloten om dat ook niet meer te doen. In samenwerking met de klassenouders zal er bij een volgend jaarfeest voor aanvang nogmaals kort op gewezen worden en daarna focussen we ons op het feest sàmen beleven in plaats van door een lens, dat is waar we als Vrijeschool voor staan. Ik reken op jullie begrip en medewerking!

Midzomerfeest 21 juni

Het volgende jaarfeest staat alweer voor de deur: op vrijdag 21 juni vieren we het Midzomerfeest. Dit feest van de zonnewende viert de kleuterbouw op hun eigen plein met gezamenlijke spelletjes en het bakken van broodjes boven een klein vuurtje. De klassen 1 tot en met 6 worden om 17 uur in het park verwacht om daar met elkaar ons traditionele picknickfeest te vieren. Deze picknick willen we wederom in inclusieve sfeer beleven door met elkaar en van elkaar gerechten te proeven. Ook zullen we als school een gezamenlijke werelddans instuderen die we tijdens het feest met elkaar ten uitvoer brengen. We sluiten het geheel af met de sprong over het vuur op het plein door klas 6. We kijken uit naar opnieuw een verbindend feest. Nadere details volgen later.

Kamp klas 6

Juf Jessica vertrekt aanstaande maandagochtend met haar klas op de fiets naar landgoed Elswout in Overveen. Ze slapen daar twee nachten in een scoutinggebouw en worden vergezeld door juf Andrea plus vier vaders en een moeder. Maandagochtend zullen we klas 6 traditiegetrouw uitzwaaien. Woensdag iets na schooltijd worden de kinderen weer terug verwacht. Het weer lijkt redelijk mee te zitten, dus alles met elkaar belooft het een mooi kamp te worden.

Verkeersexamen klas 5

Aanstaande donderdagochtend heeft klas 5 het praktisch verkeersexamen. Onder leiding van juf Jojanneke en met een flink aantal ouders verdeeld over de controleposten in Zaandam, zullen de kinderen hun proef van bekwaamheid afleggen. Hiermee kunnen ze aantonen klaar te zijn om straks bijvoorbeeld de toch wat langere route naar de middelbare school veilig te kunnen afleggen.

CITO-toetsperiode

We gaan de tweede week in van de CITO-toetsperiode voor klas 1 tot en met 5. Mijn collega en intern begeleider Yvette heeft jullie hier per mail over geïnformeerd. De WIFI werkt deze keer gelukkig naar behoren waardoor de digitale afname voor sommige leerlingen in de hogere klassen ook goed verloopt. Voor de leerkrachten is het behoorlijke klus om al deze toetsen in een vrij beperkte periode in te plannen. Sommige toetsen moeten bovendien individueel worden afgenomen en soms hebben kinderen voorleesondersteuning nodig. Bij deze dus nogmaals het verzoek om jullie kinderen ook aankomende twee weken niets te laten missen door zaken als bezoekjes aan artsen, orthodontisten etcetera.

Parkeren

Tegenover onze school ligt een brede stoep, waarvan het linkerdeel als parkeerplaats is ingericht. Dit deel stopt bij het pad van de huizen. Vanaf daar is het verboden te parkeren. De bewoners hebben ons hierover de afgelopen weken meerdere malen aangesproken: buiten dat het voor hen vervelend is dat er op het voetgangersgedeelte wordt geparkeerd, is dit ook een doorgangsroute voor de hulpdiensten. Vanuit het perspectief van de school is het natuurlijk gewoon hartstikke gevaarlijk voor onze kinderen als er auto’s op de stoep rijden. Lang verhaal kort: Parkeer jullie auto alsjeblieft op de daarvoor bestemde plekken!

Traktaties

Als Vrijeschool bevelen wij een zo gezond mogelijke traktatie aan. Het valt ons op dat dit begrip wel heel ruim wordt opgevat. Bij deze dus het vriendelijke verzoek om er rekening mee te houden dat als je kind trakteert het ècht de bedoeling is dat dit een gezonde of zelfgebakken lekkernij is. In de hogere klassen zullen de leerkrachten dit ook met de kinderen bespreken, zodat jullie hier als ouders thuis geen onnodige strijd over hoeven te voeren. Last but not least: ook voor de juffen en meesters is gezond beter. Zij kunnen dus gewoon meedoen met de klassentraktatie.

Bezetting van de klassen schooljaar 24-25

Toch best een beetje trots, het is nog maar net juni en we hebben het formatieplaatje voor volgend schooljaar gelegd. Als ook de goedkeuring van de MR binnen is, staat niets ons meer in de weg om jullie als oudergroep te informeren. Als alles meezit hoop ik dat verderop in de week te kunnen doen.

Tevredenheidsonderzoek

De resultaten van het oudertevredenheidsonderzoek zijn binnen. Hoewel het aantal respondenten te laag was om een waterdicht beeld op te baseren, zijn de uitkomsten positief. De gemiddelde score is 8,2. Onze kinderen gaan vooral met plezier naar school (8,7). Naar verhouding wordt er een iets lagere, maar toch nog ruim voldoende score gegeven aan de mate waarin de kinderen worden uitgedaagd zich maximaal te ontwikkelen (7,3). Uiteraard nemen we de punten mee in ons altijd aanwezig zijnde streven naar verbetering van ons onderwijs. Het verslag is via de volgende link in te zien: klik hier


Hartelijke groet,

Inger Andersson (directeur VSZ)


Een kijkje in de eerste klas.

In de eerste klas zoemt en zingt de lente rond. De kinderen lezen inmiddels echt zelfstandig en ze verdwijnen steeds meer in de boeken. Ook de woorden op het bord worden steeds ingewikkelder en tegelijkertijd worden de woorden om te schrijven steeds moeilijker. We hebben een hoop categorieën geleerd, waardoor we ook steeds moeilijkere woorden kunnen schrijven.

Tegelijkertijd oefenen we het rekenen. Op verschillende manieren leggen we de basis voor het rekenen in de hogere klassen. Dat betekent veel herhalen. Gelukkig smullen de kinderen van een oefenblad op zijn tijd.

Aan het raam hangen onze zelfgemaakte papavers, die uit het verhaal van het bloemenfeest naar voor kwamen. De kinderen wisten er zelf de bijtjes en andere bloemen bij te tekenen. Onderweg naar de gymzaal komen we papavers tegen, dat is natuurlijk iets om even bij stil te staan!

Op vrijdagmiddag wordt er flink gebreid. De eerste werkjes zijn al af! Met volle overgave zetten de kinderen zich in om hun breiwerk af te krijgen, tot na een tijdje klinkt: “Juf, ik heb zere vingers van het breien, ik hou even pauze!”. Waarna er even gepauzeerd wordt met een boek en daarna wordt weer fanatiek doorgewerkt.

Om te bedenken dat we aan het begin van dit schooljaar nog geen letter konden lezen of schrijven, en dan nu hier te staan is echt een cadeau voor de juf. Wat gaat de ontwikkeling toch hard in een eerste klas!


Juf Sterre

Prikbord

  • 12 juni: Zomerfestival op het Kairos Tienercollege, Schoenerstraat 7 in Amsterdam-Noord. Van 12.00 - 15.00 uur. De opbrengst van dit festival gaat naar de schoolreizen.
  • 15 en 16 juni: Waldorf Festival op de Vrijeschool De Vuurvogel in Driebergen. Voor meer informatie: klik hier