Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 18-03-2024Nieuw

Nieuwsbrief nr. 89

Agenda

 • 22 maart: Palmpasen
 • 25 maart: klas 4 naar Artis
 • 25 maart: klas 5 doet theorie verkeersexamen
 • 25 maart: kleuterklassen naar de Stadsboerderij voor Clara Kip
 • 28 maart: paasviering
 • 29/3 - 1/4: paasweekend
 • 5 april: Stekjesmarkt om 13.00 uur
 • 25 april: sportdag
 • 29 april - 10 mei: meivakantieWie komt ons helpen met de sportdag?

Meester Binny zoekt ouders voor de sportdag van donderdag 25 april. Aanmelden s.v.p. bij de leerkracht van uw kind. Tijd: 8.30 - 11.15/30 uur: klas 1, 2 en 3. Van 11.30 - 14.30 uur: klas 4, 5 en 6. Wil je de hele dag helpen: fijn!

Aan de ouders van Vrijeschool Zaanstreek,

Bijna lente. En dat is te merken op het schoolplein. De kinderen willen massaal hun jas aan de kant gooien en vermaken zich opperbest.

Ook in de klassen is het voorjaar voelbaar in aantocht: van tuinkers zaaien in de vensterbanken, een vlinderkas in klas 4 tot extra voetbaltijd in het park voor klas 5 en 6. In de kleuterbouw is de buitendag afgelopen woensdag ook weer van start gegaan. Kortom, we genieten.


Afvalprikouders in het zonnetje gezet

Vanmorgen vroeg zijn onze afvalprikouders door de gemeente Zaanstad ‘in-het-zonnetje-gezet’ voor hun wekelijkse bijdrage ten behoeve van een schoon schoolplein, waarbij ze vaak ook nog even spontaan de aangrenzende parkeerplaats plus omgeving meenemen. Dit bedankje van de gemeente is natuurlijk een ontzettend leuk en ook terecht gebaar. Nagenoeg de hele club onder leiding van Sjoerd (vader van Yannis) was hiervoor aanwezig.

Wellicht ten overvloede: mocht je eens op maandagochtend gezellig een stokje mee willen prikken, voel je welkom om spontaan aan te sluiten.


Poortklas en buitendag van start gegaan

Afgelopen woensdag is juf Imgard gestart met de nieuwe poortklas. Ze liet me weten dat het genieten was om weer een mooie nieuwe groep gretig en vol verwachting te zien; klaar om te beginnen met het voorbereidende half jaar voordat ze de sprong naar de eerste klas zullen maken.

Met de start van de poortklas begint traditiegetrouw ook de wekelijkse buitendag. Mooi hoe juf Rachel aan het einde van de ochtend de hereniging van de jongere kinderen met hun oudere klasgenoten heeft vastgelegd.


IEP doorstroomtoets en keuze school voortgezet onderwijs

Onze kanjers van de zesde klas hebben afgelopen week de uitslag van de IEP-doorstroomtoets gekregen. We zijn trots op hen allemaal, want wat hebben ze hard hun best gedaan. De meeste kinderen hebben ondertussen ook hun keuze gemaakt voor een school voor voortgezet onderwijs. Omdat je tegenwoordig ook in Zaandam op veel scholen te maken hebt met een lotingssysteem, zijn de komende weken natuurlijk best een beetje spannend. Gelukkig hebben we tot nu toe de ervaring dat eigenlijk alle kinderen in Zaandam wel op de school van hun voorkeur terecht kunnen. Het Amsterdamse lotingssysteem blijkt iets ingewikkelder, maar ook daar hebben we goede hoop dat straks iedereen opgelucht kan vertellen dat ze zijn toegelaten op een fijne school voor voortgezet onderwijs.

Tobias voorstelling

Afgelopen vrijdag hebben klas 3 en 4 kunnen genieten van een muzikale voorstelling van het Tobias verhaal. Dit verhaal hoort in klas 3 bij de vertelstof van de eeuwenoude mythische verhalen uit het Oude Testament. De kinderen hadden vooraf in hun klas een lied ingestudeerd dat ze tijdens de voorstelling mee konden zingen. Het was een mooie ervaring voor de kinderen, een verrijking op de ‘gewone’ vertelstof .

Verificatie onderzoek onderwijsinspectie

Wat ondertussen afgelopen vrijdag ook gaande was, was een bezoek van de onderwijsinspectie. Dit bezoek betrof een verificatie onderzoek van een groter onderzoek bij ons samenwerkingsverband Zaan Primair. Na onze presentatie over de ondersteuning binnen onze school, hebben zij ons hier verder op bevraagd en relevante documenten ingezien. Ook zijn zij in gesprek gegaan met enkele leerkrachten om zich een beeld te vormen hoe deze ondersteuning er in de dagelijkse praktijk uitziet.

Ondanks dat het natuurlijk best een beetje spannend was, was het een inspirerend en positief bezoek waarbij we met trots konden laten zien hoe wij ‘passend onderwijs’ binnen onze school vormgeven.

Tevredenheidsonderzoek leerlingen, ouders en medewerkers

Het is niet alleen belangrijk dat de inspectie tevreden is over onze school, ook de mening van de kinderen, het team en jullie als ouders is onmisbaar. Om die reden zullen we de komende periode een zogenaamd tevredenheidsonderzoek laten plaatsvinden. De kinderen uit de klassen 4, 5 en 6 mogen hiervoor een digitale vragenlijst invullen. Ook de teamleden en de oudergroep ontvangen per mail een vragenlijst. Het is fijn als deze enquête door zoveel mogelijk mensen wordt ingevuld, zodat we een beeld krijgen wat er al goed gaat op de Vrijeschool Zaanstreek, maar ook wat we nog kunnen verbeteren cq meer aandacht aan mogen besteden.

Schoolbibliotheek vervolg

Aanstaande donderdag zullen de kasten voor onze nieuwe schoolbibliotheek geleverd worden. Als alles meezit volgen op dinsdag 26 maart de boeken. Een deel van het clubje ouders dat bij de sanering geholpen heeft, staat ook nu weer paraat om alles mooi in te richten. Mocht je je tijd en zin hebben om hier aan deel te nemen, dan ben je uiteraard van harte welkom.

Ondertussen is de bibliotheekcommissie achter de schermen druk bezig met om de ingebruikname van deze nieuwe schoolbibliotheek te stroomlijnen. We kunnen niet wachten om de kinderen te zien lezen in al die mooie nieuwe boeken.

Hartelijke groet, ook namens het team

Inger Andersson (directeur Vrijeschool Zaanstreek)

Klas 5 oefent de spreekwoorden

In klas 5 zitten wij momenteel tot over onze oren in een periode die wij met een knipoog "Pietje precies" noemen. De kinderen oefenen middels verschillende taaloefeningen: de werkwoordvervoegingen op basis van de regels van het 't ex-kofschip, de verschillende woordsoorten en, ook niet onbelangrijk, het toepassen en correct gebruiken van de leestekens in hun geschreven teksten. Dit laatste noemen wij ook wel het ontwikkelen van stijlgevoel in het schrijven, zoals de oude Grieken dat al deden.


We beginnen elke periodeles met het dicteren van een spreekwoord dat de kinderen letterlijk opschrijven en waarvan zij daarna de betekenis in dialoogvorm uitschrijven. Deze week kwam bijvoorbeeld het spreekwoord "Door de bomen het bos niet meer zien" voorbij, dat door één van de kinderen werd uitgeschreven in een dialoog tussen ouder en kind met de strekking "Toen mama mijn slaapkamer in kwam lopen, riep zij uit: "Kind, ruim je kamer eens op. Ik kan je vloer niet meer zien." Deze periode zullen de kinderen ook een eigen tegeltje met spreekwoord erop gaan maken.

Ook kijken we in de klas uit naar het schoolkamp, eind april. Ter voorbereiding daarop organiseren we op vrijdag 5 april een stekjesmarkt na schooltijd om zo een klein bedrag bij elkaar te sparen voor een traktatie op kamp. Komt allen!

Juf Jojanneke

Pasen klas 1 - 6

Op donderdag 28 maart vieren we op school het paasfeest. We beginnen de dag in de zaal waar we samen zingen en naar een verhaal luisteren. De eerste, tweede en derde klas gaan daarna gezamenlijk in het park paaseieren zoeken. Alle klassen hebben die ochtend een paasmaaltijd in de klas. Omdat het een dag is tot 14.30u moeten de kinderen dus voor één pauze eten en drinken meenemen. Klas 2 en 3 hebben deze dag geen gym. De andere klassen hebben wel gym en moeten dus gewoon hun gymkleren meenemen.

Muzikanten gezocht!

Een aantal ouders omlijsten de jaarfeesten muzikaal met o.a. viool, gitaar, accordeon, blaaspiano, percussie en fluit.

Nu zijn we op zoek naar wat extra versterking en uitbreiding voor deze ‘muzikanten-poule’.

Welke (groot)ouder/verzorger vindt het leuk om mee te spelen en de leerlingen te begeleiden tijdens het zingen en dansen op het plein?
Per jaarfeest kun je uiteraard bekijken of je beschikbaar bent op die dag en tijdstip.
Dus mocht je thuis een gitaar, viool, panfluit, klarinet, zingende zaag, contrabas, vibraslap of ander instrument hebben liggen en graag muziek maken? Stuur een berichtje naar:
Iris Steiner: 06-24802063 (moeder van Abel – klas 4 en Guusje – kleuterklas 3).


Iris Steiner

Prikbord

 • 24 maart: Natuurmuseum E. Heimans: thema Eieren met speurtocht. Van 13.00 - 17.00 uur.
 • 24 maart: Heemtuin: voorjaarsrondleidingen om 11.00 of 14.00 uur.
 • 31 maart: viert de Stadsboerderij Darwinpark de verjaardag van Tante Clara.
 • 13 april: Lentemarkt Vrijeschool Parcival, Hoorn van 10.30-14.30 uur.
 • 27 april: Ik ben een kleinschalige, autovrije kleedjesmarkt aan het organiseren op Koningsdag (27 april) in de Prins Hendrikbuurt aan de Prins Hendrikkade 72-101. In principe voor jong en oud, maar met nadruk op kinderen. Het doel is de sociale cohesie in de stad te bevorderen en elkaar beter te leren kennen. Ik houd berichtgeving hierover bij op Instagram: https://www.instagram.com/prinshendrikbuurtzaandam/. De kindjes, ouders en docenten van de vrije school zijn natuurlijk ook welkom met inbreng en/of bezoek. Shanna Wielinga (moeder van Sipke, kleuterklas 1).