Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 06-11-2023Nieuw

Nieuwsbrief nr. 81

Agenda

 • 10 november: Sint Maarten/Divalifeest
 • 11 november: Herfstmarkt van 10.00 -15.00 uur
 • 15 november: Sintkado werkavond kleuterklassen
 • 20 november: knutselavond klas 2
 • 27 november: knutselavond klas 2
 • 4 december: 1e Advent
 • 5 december: Sinterklaas op school
 • 11 december: 2e Advent
 • 18 december: 3e Advent
 • 21 december: alle klassen les tot 13.00 uur. Kerstspel: 17.00 uur: voor klassen 1, 2 en 3 en om 19.00 uur: voor klassen 4, 5 en 6
 • 22 december: alle klassen les tot 12.00 uur
 • 25 december t/m 5 januari: kerstvakantie

Beste ouders,


Terugkijkend op een wederom stormachtige dag waarop we, met afgelopen 5 juli nog vers in het geheugen, jullie als ouders de gelegenheid boden je kinderen thuis te houden of eerder op te halen, wil ik even kwijt hoe geweldig ik het improvisatietalent van het team weer in volle glorie kon aanschouwen: meester Binny, die zijn gymlessen ad hoc verplaatste richting de grote zaal en daar onze kinderen uiterst sportief vermaakte met een paar stokken, een bal en een zakdoek. En dan de rest van het team: alle leerkrachten moesten in hun klas een soort aftelspel managen, waarbij ze met een steeds kleiner wordende club kinderen de lesactiviteiten feilloos wisten aan te passen en de sfeer opperbest te houden. En hoewel het ‘s middags inderdaad flink tekeer ging, bleek storm Ciarian achteraf een eitje vergeleken met die woensdag in juli toen Poly over het land raasde en er zelfs twee bomen op ons dak vielen. Maar we hebben goed gehandeld en van meerdere ouders kregen we terug dat ze opgelucht waren, dat we op tijd deze mogelijkheid boden en iedereen in veiligheid thuis of op school de dag kon doorkomen.

De Herfstmarkt

Aanstaande zaterdag staat onze herfstmarkt weer op het programma. Zoals jullie wel gemerkt hebben gaat hier een enorme organisatie aan vooraf. Samen met jullie als ouders is onze Stephanie hierbij de drijvende kracht. Het is mooi om te zien hoe een ieder druk in de weer is om er een onvergetelijke dag van te maken. Zo zijn de ouders van klas 1 volop bezig met de repetities voor het toneelstuk, druppelen de cadeautjes voor de grabbeljurk binnen en sorteren ouders van klas 5 alle binnen gebrachte kinderkleding.

Zoals ik vorige week al even mailde, de herfstmarkt kan alleen een succes worden met jullie hulp. Ondanks dat al veel ouders hun steentje bijdragen, roep ik de rest via deze weg nogmaals op tot:

·Hulp bij de verschillende activiteiten op de dag zelf

·Het doneren van baksels voor het restaurant

·Het doneren van goede en mooie kinderkleding

Inschrijven voor dit alles is mogelijk via Padlet.

Betalen via QR-code en contant

Tot slot: dit jaar willen we starten met betalen via een QR-code. Omdat dit de eerste keer is en het dus mogelijk is dat de techniek niet zondermeer vlekkeloos verloopt, raden wij aan om ook voldoende contant geld mee te nemen! Omdat we het ook belangrijk vinden dat kinderen met ‘echt’ geld leren omgaan, heeft contante betaling voor de kinderen

sowieso onze voorkeur.

Opbrengst van de herfstmarkt ten behoeve van een nieuwe SCHOOLBIBLIOTHEEK

Dit jaar willen we met de opbrengst van de herfstmarkt een start maken met een nieuwe kwalitatief hoogwaardige schoolbibliotheek om het leesplezier bij onze kinderen nog meer te vergroten. Dit is een lang gekoesterde droom, die nu eindelijk in vervulling lijkt te gaan. Over de realisatie van dit plan zullen we uiteraard nog terugkomen.


Hartelijke groet,


Inger Andersson, directeur VSZ

Sint Maarten/Divalifeest


Traditiegetrouw wordt op de vrijeschool, zeker in Noord-Holland, het Sint Maartensfeest gevierd. Het feest heeft een christelijke grondslag waarbij ridder Maarten op weg naar de stad was, een bedelaar bij de poort tegen komt en hem vanuit de goedheid van zijn hart de helft van zijn mantel geeft tegen de kou. Tegelijkertijd is dit het feest om het licht dat de zon de hele zomer lang aan de aarde heeft geschonken middels aardvruchten naar boven te halen en zo naar de mensen te brengen. Op 11 november gaan de kinderen in de vroege avond zingend langs de deuren. De mensen in de huizen maken hetzelfde schenkende gebaar als Sint Maarten. De kinderen ontvangen de gaven als dank voor het licht en de warmte die ze de mensen brengen.

De werkgroep inclusie en diversiteit heeft naar ons Sint Maartenfeest gekeken en geprobeerd om er een meer diverse vorm aan te geven. Dit betekent dat de klassen 1, 2 en 3 het feest als vanouds vieren met het maken van een eigen lampion van een aardvrucht. En dat de hogere klassen stil zullen staan bij Divali, het lichtjesfeest dat in deze tijd van het jaar in India wordt gevierd. In klas 4, 5 en 6 zijn er afgelopen vrijdag diya’s onder leiding van juf Ilone en Miriam (moeder van Jurrian/klas 4) gemaakt. Het licht dat van de diya’s komt, wordt gezien als het overwinnen van het donker, net als het overwinnen van goed over kwaad. Ook brengen de lichtjes voorspoed, kennis, en wijsheid.


Diya's gemaakt door klas 4-5-6

Programma St Maarten-Divalifeest

Op vrijdag 10 november zullen we alle kinderen, ook de kleuters op het grote schoolplein ontvangen. Daarna wordt in de zaal een verhaal verteld dat voor de jongere kinderen aansluit bij de sfeer en het gedachtengoed van Sint Maarten en voor de hogere klassen de verbinding worden gelegd met het cultuurgoed rond Divali. De kinderen nemen hierbij hun zelfgemaakte lantaren mee naar de zaal. Na afloop van het verhaal deelt het appelvrouwtje traditiegetrouw aan alle kinderen haar appels uit.


Namens de werkgroep inclusie-diversiteit,

juf Sterre

Herhaalde oproep


Vind je het leuk om mee te zingen in een ouderkoor?

Een paar ouders heeft het idee opgevat om een ouderkoor te beginnen. Het idee is om laagdrempelig, om de twee weken, in de avond bij elkaar te komen om Vrijeschool liedjes te zingen. Leuk om te doen, leuk om de liedjes samen te leren en ook leuk om eventueel af en toe op te kunnen treden bij schoolfeesten. Er heeft zich al een leuke club geformeerd. Vind je het ook leuk om mee te doen? Op 9 november staat de eerste repetitie avond op het programma! Neem vtv even contact op met Freerk of Lisanne, de ouders van Elin en Marley. Lisanneverduijn@gmail.com

(We zoeken ook nog iemand die het koor muzikaal zou willen begeleiden als dirigent. Zodat iedereen in dezelfde maat en toonhoogte zingt. )


Groet,


Freerk Terpstra

Gevonden gymtassen


Deze gymtassen liggen bij CBS Kleurenpracht en misschien zit er een tas tussen die u bekend voorkomt. Meester Binny neemt alles mee wat in de omkleedruimtes blijft liggen. Tassen die per ongeluk op het plein blijven liggen worden niet altijd meegenomen omdat het soms niet duidelijk is of het tassen zijn van onze leerlingen dan wel van leerlingen van Kleurenpracht.

Prikbord

 • zondag 12 november: Natuurmuseum E. Heimans: Terug naar de Prehistorie: kinderen kunnen stukjes mammoetbot beschilderen met bijvoorbeeld afbeeldingen van dieren uit de ijstijd. Van 13.00 - 17.00 uur.
 • maandag 20 november: Wintermarkt Rudolf Steinerschool Haarlem vanaf 19.00 uur.