Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 26-09-2023Nieuw

Nieuwsbrief nr. 79

Agenda

 • 27 september: koffiemoment klas 2 van 8.30 - 9.30 uur
 • 28 september: inloopmoment. Aanmelden verplicht.
 • 29 september: Sint Michaëlsfeest, vanaf 12.15 uur zijn alle ouders van klas 1-6 welkom voor de drakendans op het plein
 • 2 oktober: ouderavond klas 6
 • 4 oktober: ouderavond klas 4
 • 10 oktober: ouderavond klas 2 en 3
 • 13 oktober: studiedag. Alle leerlingen vrij.
 • 17 oktober 19.30 uur: algemene ouderavond
 • 23- 27 oktober: Herfstvakantie

Foto links: de leerlingen in klas 2 maken een eigen tijdlijn en zijn daarnaast ook druk bezig met vormschrijven. Foto rechts: klas 4. Voor de vertelstof over de Edda hebben de juffen deze fraaie bordtekening gemaakt.

Beste ouders,


Het zal de trouwe nieuwsbrieflezer vast niet zijn ontgaan: vanaf dit schooljaar laten we de nieuwsbrief aan het begin van de week verschijnen. De week opstarten met onze nieuwsbrief leek ons een goed plan. Wat ook een goed plan is geworden is ons nieuwe schoolplan. Ik heb dit al eens eerder in de nieuwsbrief aangestipt en zal dat zo nu en dan blijven doen om jullie als ouders mee te nemen waar we op onze school zoal mee bezig zijn. Voor de dieper geïnteresseerden is ons schoolplan te downloaden vanaf de website.


Binnen ons nieuwe schoolplan 2023-2027 hebben we een aantal ambities geformuleerd. Deze ambities zijn voor een groot deel ontstaan vanuit het team zelf op basis van onze eigen missie en visie. Hierbij hebben we ons ook gericht op het wereldgerichte koersplan van onze overkoepelende stichting Ithaka, waarbinnen we samen met twaalf andere Noord-Hollandse Vrijescholen samenwerken. Tot slot hebben we gekeken naar een aantal ontwikkelpunten die in de interne audit van december 2022 naar voren zijn gekomen.


We gaan aan de slag met thema’s als


* Onderwijskwaliteit

Hiervoor staat dit schooljaar een training op het programma om onze rekeninstructie nog beter vorm te geven en de nieuwe rekenmethode ‘Getal&Ruimte’ zo goed mogelijk in te zetten naast ons periode-onderwijs. Ook gaan we verder met het zogenaamde ‘planmatig handelen’. Dit betekent dat we ons lesaanbod inhoudelijk steeds goed blijven afstemmen op de onderwijsbehoeften van de kinderen.

*Professionele teamcultuur

De Vrijeschool Zaanstreek heeft een heel fijn, open en saamhorig team. Juist daarom wilden wij met elkaar de verdieping aangaan om met het gehele team een training te gaan volgen vanuit de begeleidingsdienst voor Vrijescholen. We gaan hier dieper in op zaken als onderlinge communicatie, besluitvormingsprocedures en dergelijke.

*Duurzaamheid-huisvesting

Als Vrijeschool hebben we duurzaamheid uiteraard hoog in het vaandel staan. In zaken als structurele afvalscheiding, ecologische schoonmaakproducten en dergelijke hebben we nog een slag te slaan. Vandaar dat we ook dit punt in ons schoolplan hebben opgenomen. Daarnaast staat ons schoolgebouw op de nominatie om vanaf 2028 ver- of nieuw gebouwd te worden. In de plannen hiervoor willen we het duurzaamheidsaspect serieus laten meewegen.

*Inclusiviteit en diversiteit

Binnen ons team heeft zich een werkgroep geformeerd die zich actief bezighoudt met het thema inclusiviteit en diversiteit. Een actueel en breed thema, waar je veel kanten mee op kunt. Voor nu focust de werkgroep zich met name op onze jaarfeesten. Zo vierden we afgelopen zomer het Midzomerfeest met een gezamenlijke picknick met wereldse gerechten. De werkgroep kijkt ook hoe we aandacht kunnen besteden aan feesten uit andere culturen en maakt zich sterk voor een wereldgericht aanbod in de schoolbibliotheek.

*Uitdagend onderwijs voor meerkunners

Een speerpunt waar we ons al langer mee bezig houden is ons onderwijs aan de meerkunners. Naast projecten als de bovenschoolse plusklas willen we ons blijven ontwikkelen in onze didactische vaardigheden ten behoeve van de meerkunners. Een boekje met ingewikkelder sommen is zo

geregeld, maar hoe plan je je lessen zo in, dat je ook tijd hebt om deze ingewikkelder lesstof uit te leggen. En wat doe je als het vervolgens een uitdaging blijkt als het zo’n ingewikkelder som niet direct begrijpt en moet leren doorzetten.

*Sociaal emotionele vorming

We vinden het ook belangrijk dat onze kinderen zich op sociaal-emotioneel gebied optimaal kunnen ontwikkelen. Binnen het vrijeschoolonderwijs wordt hiervoor vaak de zogenaamde Regenboog methodiek ingezet. Aan de hand van spel en beweging kan hiermee binnen een klas worden gewerkt aan specifieke sociaal-emotionele situaties of uitdagingen. De komende jaren willen we ons verder laten bijscholen in het efficiënt en gericht inzetten van deze Regenboogspellen.

*Kindbespreking-intervisie

Een mooie traditie binnen het Vrijeschoolonderwijs zijn de zogenaamde kindbesprekingen. Als een leerkracht een vraag rondom een kind heeft, kan zij dit kind inbrengen binnen een kindbespreking. Op een intervisieachtige manier kijken we dan als team naar dit vraagstuk om zo de leerkracht te ondersteunen in de zoektocht naar de juiste begeleiding van het kind. Uiteraard zullen we dit van tevoren met de ouders overleggen.


*Schoolbibliotheek

Om het leesplezier bij onze kinderen te verhogen is het onze grote wens om een nieuwe schoolbibliotheek met een ruim gesorteerd en actueel aanbod aan kinderboeken in huis te hebben. Hier hangt natuurlijk een prijskaartje aan. We zijn aan het kijken wat er wel en wat er niet mogelijk is.

Tot zover, met bovengenoemde punten hoop ik een korte impressie te hebben gegeven van al die mooie projecten die er leven binnen onze school.

Sint Michaëlsfeest

Vrijdag vieren we ons jaarlijkse St Michaëlsfeest. Dit herfstfeest valt in de periode dat de dagen korter worden. Het is de tijd van dankbaarheid, moed, evenwichtigheid en het gevecht met de draken. Op de meeste vrijescholen noemen we dit feest het Michaëlsfeest. Een naam die soms wordt verward met de viering in de kerk. De viering op vrijescholen staat echter in het teken van de symbolische verhalen van Sint Joris en de draak. Wij gaan ook moedig de strijd aan met de draken en natuurlijk zingen we samen de mooiste Michaëlsliederen.

Aanstaande vrijdag starten we dag met moedspellen op het plein en in het park. Jullie hulp is hierbij nog steeds hard nodig. Heb je je nog niet opgegeven, dan kun je dat alsnog doen. Om 12.15 uur staat de traditionele drakendans op het programma; dit jaar met een vurige verrassing. Alle ouders van klas 1 t/m 6 zijn hierbij welkom om te kijken en mee te beleven. We vragen jullie om hierbij je smartphone achterwege te laten. Per klas hebben we één ouder gevraagd om een eenvoudige sfeerimpressie op beeld te zetten.

We verheugen ons op een mooie dag, het lijkt er in elk geval op dat de weergoden ons gunstig gezind zijn.

Hartelijke groet,

Inger Andersson, (directeur VSZ)

Oogstwandeling kleuters


Beste ouders,

De herfst is ingetreden, de bladeren dwarrelen naar beneden en de peren en appels vallen van de boom. De geur van de appelmoes ruik je in de kleutergang. We genieten van de oogst die Moeder Aarde ons heeft geschonken in deze tijd van het jaar.

Hoe fijn is het dan, dat we ieder jaar welkom zijn op de schooltuinen en daar een rondleiding krijgen om te zien wat de natuur ons allemaal geeft. We bewonderen en laten ons verwonderen door de natuur. Dit doen we met al onze zintuigen door het te beleven, ruiken, voelen, proeven en zien.

Prachtig dat een pronkboon, als deze klein is, een sperzieboon kan zijn en iets groter een snijboon. En wanneer je een echte grote pronkboon opensnijdt deze prachtige roze-paarse boontjes laat zien. De verwonderde blikken van de kinderen bij het zien van de gekleurde boontjes is dan echt genieten.

De schooltuin is rijk aan bloemen en laat daar nou net een mooie hommel op zitten, dan weten we daar wel een liedje over te zingen. De liedjes worden ingezet en de kinderen zingen uit volle borst mee.

We komen langs de bijenkas en even later zien we een enorme pompoen. De tuinen worden natgehouden met een waterpomp en dat mogen de kinderen ook even proberen.

Als laatste mogen we nog even frambozen en bramen plukken, hmmm heerlijk. De kinderen ontdekken dat alleen de echt donkere bramen zoet zijn en die lichtere zuur van smaak zijn. Als dank zingen we nog even het zonnebloem lied en gaan dan met een volle mand naar school. In de klas genieten we met zijn allen nog van de bloemen die we meegekregen hebben, deze staan prachtig in een vaasje in de klassen.

De oogstwandeling is ieder jaar weer van onschatbare waarde.


juf Rachel, Imgard, Alinde, Tanja, Elske-Fleur

Gevraagd: boomstammen en prentenboeken voor de kleuters


Onze kleuterjuffen kunt u blij maken met het volgende:

 • Twee boomstammen van ca. 2 meter elk voor het kleuterplein. Ze zijn bestemd voor de border bij het speelgoedhok. Contactpersoon: juf Alinde.
 • Prentenboeken voor onze kleuters. Met het wegvallen van de Biebbus is het fijn als we op deze manier onze huidige collectie kunnen aanvullen. Juf Elske-Fleur neemt de boeken graag in ontvangst.

Broertjes/zusjes aanmelden bij twee jaar

Broertjes en zusjes krijgen voorrang bij plaatsing. Omdat de belangstelling voor onze kleuterklassen groot is, willen wij graag zo snel mogelijk weten welke zusjes/broertjes we mogen verwelkomen. Dit is belangrijk voor de toewijzing. Zodra hij/zij twee jaar oud is ontvangen wij graag een aanmelding via onze website (kop Contact en daarna Aanmelden). Hartelijk dank alvast.