Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 27-06-2023Nieuw

Nieuwsbrief nr. 76

Agenda

 • 27 juni: 13.30 uur slagbal klas 6 tegen het team in het park
 • 28 juni: studiedag. Alle leerlingen vrij.
 • 3-4 juli: kamp klas 5
 • 5 juli: schoolreisje klas 1
 • 7 juli: Biebbus en schoolreisje klas 3
 • 10 juli schoolreisje klas 2 en klas 4
 • 12 juli: ouderbedankmoment van 8.30 - 9.30 uur
 • 19 juli: toneelstuk klas 6
 • 20 juli: afscheid klas 6
 • 21 juli: laatste schooldag. Les tot 12.00 uur

 • Kom je ons helpen? Elke maandagochtend om 8.30 uur prikt en veegt een groepje ouders het plein schoon. Hulp is welkom! Inclusief koffie en thee. Meer info via Helen (moeder van Nora, klas 4 en Gilles, klas 1).
 • Tijdens de zomermaanden ligt er vaak meer zwerfvuil. Heeft u op één van de andere dagen even tijd om wat op te ruimen: bij de ingang van school staan emmers en grijpers. Wij zijn er blij mee.

Dag ouders,


Na een werelds Sint Jansfeest afgelopen vrijdag zijn de laatste weken van het schooljaar nu toch echt aangebroken en daarmee wordt het ook tijd om u en de kinderen op de hoogte te stellen welke leerkrachten zij volgend schooljaar kunnen verwachten.

Ik ben verheugd te kunnen mededelen dat we, ondanks de enorme krapte op de arbeidsmarkt in september kunnen starten met voldoende bezetting. Noodgrepen zoals de vierdaagse schoolweek, klassen opsplitsen en dergelijke is daarmee op Vrijeschool Zaanstreek gelukkig nog geen realiteit. We hebben met ons eigen team alle klassen weer van fijne leerkrachten kunnen voorzien.

De klasindeling voor schooljaar 2023-2024 ziet er als volgt uit:

Kleuterbouw

Kleuterklas 1: juf Rachel (4 dagen) en juf Elske-Fleur (1 dag)

Kleuterklas 2: juf Imgard (4 dagen) en juf Tanja (1 dag)

Kleuterklas 3: juf Alinde (4 dagen) en juf Tanja (1 dag)

Klas 1 t/m 6

Klas 1: juf Sterre (5 dagen)

Klas 2: juf Valentine (5 dagen) met juf Elvira (als leerwerktrajectstudent op de vrijdag)

Klas 3: juf Linsey (5 dagen)

Klas 4: juf Maria (2 dagen) en juf Lea (3 dagen)

Klas 5: juf Ilone (3 dagen) en juf Jojanneke (2 dagen) Zwangerschapsverlof Jojanneke tot 1-1-24 wordt vooralsnog opgevangen door juf Lea

Klas 6: juf Jessica

Vaklessen

Houtbewerking klas 4-5-6: meester Alwin (2 dagdelen op maandag en dinsdag)

Bewegingsonderwijs klas 1 t/m 6: meester Binny (dinsdag en donderdag)

Euritmie klas 1 t/m 6 tot februari 2024: juf Katinka met juf Corinne op de piano(woensdag)

Euritmie kleuterbouw: juf Yvon met juf Lotje op de harp (dinsdagochtend)


Overig:

Administratie: juf Nelly (1,5 dag) en juf Elske-Fleur (2 dagen)

Onderwijsassistentie: juf Stephanie (4 ochtenden)

Remedial Teaching: juf Tiny (1 dagdeel)

Interne begeleiding: juf Yvette (3 dagen) met assistentie door juf Lea (op woensdagmiddag)

Directie: Inger Andersson (4 dagen)

Afscheid van juf Elsemiek, juf Chantal en juf Linda

Voor de oplettende lezer onder ons, missen in bovenstaand overzicht de namen van juf Elsemiek, juf Chantal en juf Linda. Deze collega’s nemen aan het einde van het schooljaar afscheid. Elsemiek gaat zich volledig richten op haar baan aan Hogeschool Leiden waar zij aan de Vrijeschool PABO doceert. Chantal heeft gekozen voor een baan op een Vrijeschool dichterbij haar woonplaats. In combinatie met haar jonge gezin is een werkplek op fietsafstand voor haar een kans, die zij niet kon laten liggen.

Linda combineerde bij ons haar studie aan de PABO met één dag lesgeven binnen de kleuterbouw. Zij start na de zomer ook op een Vrijeschool elders, alwaar zij een vaste klas onder haar hoede krijgt.

We vinden het uiteraard ontzettend jammer dat deze leerkrachten afscheid nemen. Zowel Elsemiek als Chantal waren al langere tijd aan onze school verbonden en hebben zich al die jaren met hart en ziel ingezet. Linda was sinds dit schooljaar ook een fijn en vertrouwd gezicht voor de kleuters geworden. We wensen alle drie de collega’s heel veel geluk.

Juf Linsey, Sterre en Jojanneke studeren af

Wat u ook in het overzicht kunt lezen, is dat zowel juf Linsey als juf Sterre fulltime aan de slag gaan. Beide collega’s starten het nieuwe schooljaar naar verwachting als volledig gediplomeerd leerkracht; een enorme prestatie van beiden. Ze hebben hiermee na de zomer al hun aandacht op hun eigen klas. collega’s. Ook juf Jojanneke hoopt binnenkort haar PABO diploma in huis te hebben. Zij geniet ondertussen tot de kerstvakantie van haar zwanger- en ouderschapsverlof.

Klas 4 hernieuwde vertrouwde gezichten.

Met het afscheid van juf Chantal en de overstap van juf Sterre naar onze nieuwe eerste klas, ontstond er een open plek in de toekomstige klas 4, die we graag zorgvuldig wilden aanvliegen. Juf Maria heeft om deze reden haar eerdere wens, om in de kleuterbouw aan de gang te gaan, vol overtuiging geparkeerd en kijkt ontzettend uit naar een hereniging met haar klas. Naast Maria hadden we natuurlijk nog een duo-collega nodig. Helaas heeft onze breed uitgezette vacature tot op heden geen geschikte kandidaat opgeleverd. Hoewel we dat graag anders hadden gezien, zijn we tot de conclusie gekomen dat we binnen ons eigen team misschien wel de meest geschikte kandidaat hebben rondlopen. Het gaat hier om juf Lea. Ook een heel vertrouwd gezicht voor de kinderen en van harte bereid om de klas na de zomer drie dagen onder haar hoede te nemen. We hebben er alle vertrouwen in dat de kinderen met deze twee juffen een uitstekende tijd tegemoet gaan. Omdat Lea officieel tot het onderwijs ondersteunend personeel behoort, zal de vacature nog wel uit blijven staan. Mocht zich een fijne leerkracht aandienen, dan kijken we of en hoe we die alsnog in de klas kunnen laten ingroeien.

Onderwijsondersteuning

Omdat juf Lea met het inspringen in vooralsnog zowel klas 4 als 5 dus vijf dagen voor de klas zal staan, vervalt tijdelijk haar ondersteunende taak. Omdat in de praktijk is gebleken dat deze situatie zich vaker aandient, hebben we sinds januari al versterking op dit vlak door juf Stephanie die vier ochtenden per week in dienst staat om de leerkrachten te ondersteunen in de vorm van praktische werkzaamheden en/of het helpen van kleine groepjes kinderen. Zij wordt hierin aangestuurd door de leerkrachten en intern begeleider.

RT-IB

Naast de meer praktische ondersteuning zal juf Tiny Eijben één dagdeel per week gerichte remedial teaching geven aan individuele kinderen. Daarnaast zal zij leerkrachten en intern begeleider ondersteunen tijdens de tweejaarlijkse toetsperiodes met het afnemen, analyseren en doorplannen.

Administratie

Ook op de administratie zal de oplettende lezer een verandering hebben opgemerkt: Elske-Fleur zal Nelly hier voor twee dagen komen versterken. Omdat Nelly de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, gaat zij terug in werktijdfactor naar anderhalve dag, waarvan ze een halve dag zal inzetten om Elske-Fleur wegwijs te maken in alle systemen en andere zaken die bij deze essentiële functie om de hoek komen kijken. Zowel Elske-Fleur als Nelly zien beiden uit naar hun samenwerking en wij zijn ontzettend dankbaar dat Nelly in elk geval het komende schooljaar nog deel uitmaakt van ons team.

Tot zover!

Hartelijke groet,

Inger Andersson (directeur VSZ)

Uitnodiging voor het ouderbedankmoment woensdag 12 juli

Namens het gehele team nodigen wij alle ouders uit die ons het afgelopen jaar op welke manier dan ook hebben geholpen. Of je nu Biebouder of klassenouder bent, in de MR zit, zwerfafval prikt, schoonmaakt, het groen op het plein verzorgt, meegaat op een buitendag, excursie of schoolreisje etc., iedereen is van harte welkom. Want zonder jullie hulp zouden we dit allemaal niet kunnen doen. Wij zorgen voor koffie, thee en wat lekkers en we hopen jullie allemaal te zien.

Dierkunde in klas 4


Afgelopen weken zijn we begonnen aan de periode mens- en dierkunde. We leren heel veel over de kenmerken van mens en dieren. Dit doen we met lijf en ledematen en we zetten onze zintuigen op scherp. We bewegen onszelf als de dieren. We vertellen, bekijken afbeeldingen en filmpjes van dieren om ze daarna zo zorgvuldig als mogelijk te beschrijven, schilderen, tekenen en boetseren.


In de vierde klas worden de verschillen in de klas voor de juffen, maar ook voor de kinderen steeds duidelijker. Ook wordt er afwisselend samen- en zelfstandig gewerkt. Deze periode wordt er dan ook weinig in een periodeschrift gewerkt. De kinderen maken klassikaal grote collages waarin bijvoorbeeld het ecosysteem wordt duidelijk gemaakt. Individueel zijn ze aan het werk met een lapbook over een zelfgekozen dier uit Nederland.


De verwerkingsvorm van een lapbook is uit Amerika overgevlogen. Het betekent schootboek omdat het zo lekker in de schoot ligt. Het is een mapje gevuld met flap en miniboekjes, uitklapschema’s, tekeningen, kaarten enzovoort. Alle door de kinderen zelf bij elkaar verzamelde informatie over de dieren is op creatieve wijze op de map geplakt. Als het boek wordt uitgeklapt wordt een schat van informatie zichtbaar.


Aan het eind van deze periode richten we de klas in als een heus mini dieren museum en worden ouders en andere klassen uitgenodigd om mee te genieten en te leren van de rijkdom van onze Nederlandse fauna.


Juf Ilone en Jojanneke


Prikbord

 • zaterdag 8 juli: Natuurmarkt op de Stadsboerderij: alle Zaanse natuurverenigingen zijn die dag aanwezig.
 • Het Veldpark wordt van vrijdag 21/7 t/m maandag 24/7 omgetoverd tot camping! Voor meer informatie over vakantie vieren in je eigen park: klik hier