Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 26-05-2023Nieuw

Nieuwsbrief nr. 74

Agenda

  • 29 mei: 2e Pinksterdag. School dicht.
  • 19 - 21 juni: kamp klas 6
  • 22 juni: klas 6 vrij
  • 23 juni: St. Jans picknick 17.00 - 19.00 uur voor alle leerlingen, ouders en het team van klas 1 t/m 6. Overdag gewone lesdag.
  • 27 juni: 13.30 uur slagbal klas 6 tegen het team
  • 28 juni: studiedag. Alle leerlingen vrij.

  • Kom je ons helpen? Elke maandagochtend om 8.30 uur prikt en veegt een groepje ouders het plein schoon. Hulp is welkom! Inclusief koffie en thee. Meer info via Helen (moeder van Nora, klas 4 en Gilles, klas 1).


Dag ouders,

Wat een prachtig en zonnig Pinksterfeest hebben we gevierd. De zon scheen en onder de muzikale begeleiding van enkele ouders presenteerde elke klas haar Pinksterdans. Van de jongste kleuters tot aan de schoolverlaters, iedereen deed mee. Het gevoel van saamhorigheid was volop aanwezig.

Juf Rachel afgestudeerd

Afgelopen donderdagmiddag heeft Rachel haar eindpresentatie van de Vrijeschool PABO gehouden voor ons als team. Een heel bijzondere bijeenkomst waarvoor twee docenten naar Zaandam waren afgereisd. We zijn supertrots dat Rachel na al die jaren van werken en studeren nu haar officiële leraren-bevoegdheid heeft bemachtigd.

Ook voor de overige studerende collega’s lijkt het einde in zicht. Ik gun het ze van harte; de combinatie van het hebben van de verantwoordelijkheid voor een klas en daarnaast een volwaardige HBO-studie volgen blijkt in de praktijk een pittige.

Kleuterplein opgeknapt

De afgelopen week is het kleuterplein onder handen genomen. Een clubje ouders met groene vingers heeft frisse nieuwe plantjes geplant, gesnoeid, geveegd en een stukje hekwerk aangebracht. Het resultaat mag er wezen. Ook het kleuterplein is klaar voor de zomermaanden. Dank je wel ouders, voor deze fijne hulp!

Reminder: toetsweken

Vanaf maandag 5 juni tot en met donderdag 22 juni gaan de CITO-toetsweken weer van start. De eerste week starten we met technisch lezen en de weken daarna volgen spelling, rekenen begrijpend lezen . Als school willen vooral niet de nadruk op het toetsen leggen en we leggen de kinderen ook altijd uit dat deze bedoeld zijn om te onderzoeken hoe we ze de komende periode het beste kunnen helpen met de dingen die ze nog niet zo gemakkelijk vinden. Wèl willen we u als ouders vragen om deze weken even extra alert te zijn op bedtijden en dergelijke en daarnaast de tandarts- cq doktersbezoekjes zoveel mogelijk buiten schooltijd in te plannen. Het inhalen op latere momenten brengt voor de kinderen en voor ons altijd een hoop extra rompslomp met zich mee.


Tot zover!

Hartelijke groet,

Inger Andersson (directeur VSZ)Kleuterklas 2: samenwerking tussen de oudste en jongste kleuters


Beste ouders,

We gaan de laatste weken van dit schooljaar alweer in. In deze laatste weken hebben we nog twee prachtige jaarfeesten te vieren. Pinksteren en daarna nog het Sint Jansfeest. Het licht met af en toe het zonnetje lacht ons toe we kunnen weer heerlijk buiten zijn. De natuur is prachtig en de vogels zingen ons luid toe.

Het was een roerig jaar voor de oudsten van kleuterklas 2. Dit schooljaar waren er maar acht oudste kinderen en dus was het hard werken met al die jonge kinderen erbij. Zij moesten de groep dragen met elkaar en dat is zwaar als je jezelf nog niet helemaal een oudste voelt. We kregen nog vaak de vraag van ze “ben ik een oudste”?.

Toen ze de opdracht kregen met houtbewerken begon het bij sommige kinderen door te dringen dat ze een oudste kleuter waren. Die opdracht krijg je tenslotte als je een oudste bent. De bootjes, die met hulp van actieve ouders zijn gemaakt, zijn prachtig geworden. Ze staan als pronkstuk nog even in de vensterbank, zodat we er allemaal van kunnen genieten.

Nu de poortklas is begonnen is die vraag echt verleden tijd. Ze zijn in hun rol gestapt en zijn nu liefdevol voor de jongere kinderen, maar wat zo leuk is, is dat de kinderen die er ook al iets langer zijn de oudsten nabootsen. Tijdens dans worden de kinderen die net binnenstromen liefdevol bij de hand genomen tijdens het dansen in de ruimte. Bij het vrijespel wordt er gekeken of ze er niet verloren bij lopen en worden ze meegenomen in het spel. Het is een mooie grote groep, en wanneer we de twee nieuwe meisjes mee tellen, zijn we met 28 kinderen. Femme komt nog even 3 dagen naar school en Lynn komt er begin juni bij.


Alle kinderen hebben zo zijn eigen inbreng met hun eigen ontwikkeling, leeftijd en wie ze zijn.

De taak van de leerkracht is om dit bij ieder kind te zien, maar er ook voor te zorgen dat ieder kind zich veilig en vertrouwd voelt. Als je dan ziet dat er zorg is voor elkaar en er bij verdriet, om wat voor reden ook, “Roosje Troosje” wordt gepakt, een glaasje water wordt gegeven en ze elkaar dus troosten, zonder de bemoeienissen van juffie, dan is er veiligheid en vertrouwen. Ieder kind wordt geaccepteerd en mag zijn wie het is. In een harmonische sfeer kan een kind zich tenslotte het beste ontwikkelen.


Juf Tanja en Imgard

Ons schoolreisje naar 't Twiske, verslag van Emma uit klas 4


We begonnen de dag in de klas, we moesten alvast gele vestjes aan.

Er waren 5 groepjes we moesten wachten tot een groepje geroepen werd.

De eerste die vertrokken was groepje 1 en het laatste groepje was groepje 5.

Toen we allemaal bij Twiske waren mochten we eventjes vrijspelen, de meest

kinderen gingen met hun voeten in het water daarna hielden we een kubb toernooi.


De dag daarvoor mochten 4 kinderen de groepjes maken toen begon het kubb toernooi.

Het was heel leuk daarna mochten we weer vrijspelen en de meeste kinderen gingen

zwemmen na iets van 20 minuten waren de meeste kinderen uit het water.

Toen iedereen uit het water was gingen we opruimen en vertrokken we weer in groepjes

naar school, toen we allemaal bij school waren aangekomen gingen we naar de klas.

Toen we in de klas waren moesten we op juf Jojanneke wachten. Toen juf Jojanneke aangekomen was kregen we allemaal een ijsje en toen was de dag afgelopen.


Emma

Broertjes/zusjes aanmelden bij twee jaar

Broertjes en zusjes krijgen voorrang bij plaatsing. Omdat de belangstelling voor onze kleuterklassen groot is, willen wij graag zo snel mogelijk weten welke zusjes/broertjes we mogen verwelkomen. Dit is belangrijk voor de toewijzing. Zodra hij/zij twee jaar oud is ontvangen wij graag een aanmelding via onze website (kop Contact en daarna Aanmelden). Hartelijk dank alvast.

Steps

Er staan al geruime tijd twee steps in school en we vinden het fijn als die worden opgehaald. Het betreft een zwarte step (Alert) en een groen/gele step. Dank alvast.

Prikbord

  • 3, 10 en 24 juni: Zo Goed Textiel! bij het Hemlab. Voor meer informatie: klik hier
  • 8 - 11 juni: circus Nicole & Martin met prachtige voorstellingen. Op 10 juni: De Bremer Stadsmuzikanten en op 11 juni: Hans & Grietje. Lokatie: Fred Roeskestraat 94A, Amsterdam. Voor meer informatie en tickets: klik hier