Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 17-02-2023Nieuw

Nieuwsbrief nr. 69

Agenda

  • 24 februari: Verkleedfeest en Kabouterfeest voor de kleuters
  • 27 februari - 3 maart: voorjaarsvakantie
  • 8 maart: luizencontrole en open dag van 9.00 - 14.00 uur
  • 15 maart: start buitendag kleuters en start poortklas voor de oudste kleuters
  • 31 maart: Palmpasen


Beste ouders van Vrijeschool Zaanstreek,


Met nog een week te gaan op weg naar de voorjaarsvakantie, zie ik een school die aan alle kanten bruist. Als ik door de gangen loop zie ik prachtige periodelessen in de verschillende klassen, ik hoor volop gezaag en geschaaf bij de houtbewerking van meester Alwin, zie verhitte koppies terugkomen van de gymles van meester Binny en geniet van de koorzang op maandag en vrijdag die juf Ilone en Sterre weer hebben opgepakt. Kortom, de energie spat er vanaf en aan niks is te merken dat er een vakantieweek in aantocht is.


Adviezen voortgezet onderwijs klas 6

Afgelopen woensdag heeft klas 6 de definitieve adviezen voor het voortgezet onderwijs ontvangen van juf Elsemiek en juf Lea. Elke keer weer een bijzonder moment voor alle partijen. Ondertussen zijn de kinderen zich met hun ouders volop aan het oriënteren op een juiste vervolgschool. Voor de één een grotere uitdaging dan voor de ander, waarbij ik het mooi vind te zien hoe de kinderen hier zelf zo hun eigen ideeën over hebben en heel bewust aan het keuzeproces deelnemen.

Juf Nancy neemt afscheid

Aankomende week zullen we afscheid nemen van juf Nancy die twee dagen klas 2 en één dag kleuterklas 1 onder haar hoede heeft. Nancy heeft een baan als jongerencoach binnen het voortgezet onderwijs aangenomen. Ondanks dat we het jammer vinden dat ze ons verlaat, wensen wij haar veel geluk in haar toekomstige baan.

Bezetting klas 2 en kleuterklas 1

Door het vertrek van Nancy valt er een gat in de formatie, die we helaas niet met de breed uitgezette vacature hebben kunnen invullen. Gelukkig zijn we na een interne puzzel en met dank aan een enorme flexibele en collegiale houding binnen ons team tot een passende oplossing gekomen:

Voor kleuterklas 1 betekent dit dat juf Rachel de woensdag op zich neemt. We zijn hier ontzettend blij mee omdat hiermee de rust en continuïteit binnen deze klas geborgd is.

Voor klas 2 is de puzzel iets ingewikkelder, maar ook daar zijn we tot een mooie constructie gekomen. Juf Maria keert per 1 april terug van haar zwanger- en ouderschapsverlof. Zij zal naast juf Linsey tot aan de zomervakantie in de klas staan. Haar wens om terug te keren in een kleuterklas heeft zij hiermee even uitgesteld. Voor de maand maart hebben juf Jojanneke en juf Lea aangeboden allebei een dag voor hun rekening te nemen, zodat ook die weken geborgd zijn.

Ik ben dankbaar voor zoveel meedenken vanuit de collega’s. Het blijft de grootste uitdaging van deze tijd om alle klassen van een goede juf/meester te voorzien.

Invalpoule

Afgelopen maandag heeft onze eerste en nog enige kandidaat uit onze ouder-invalpoule zijn vuurdoop beleefd. Tijdens de groepsgesprekken, die de leerkrachten hadden met intern begeleider en directie, heeft Geert van ‘t Land in enkele klassen les gegeven. Geert is vader van Lola Pippi uit kleuterklas 3 en tevens bevoegd leerkracht met vrijeschool-applicatie. Op dit moment heeft hij een baan voor drie dagen binnen het MBO. In geval van nood kunnen we een beroep op hem doen en zal hij bepalen of het verzoek passend is binnen zijn rooster. We zijn uiteraard ontzettend blij met dit aanbod.

Tot zover! Ik wens iedereen een hele fijne laatste week en alvast een hele mooie voorjaarsvakantie.

Hartelijke groet, namens het team

Inger Andersson (directie VSZ)

Verkleedfeest voor de klassen 1-6


Beste ouders,

Vrijdag 24 februari vieren wij weer het verkleedfeest op school. Op deze dag komen onze leerlingen van de klassen 1 t/m 6 verkleed op school. Dit naar aanleiding van de vertelstof van hun leerjaar. Zoals altijd beginnen we in de zaal met zang begeleid door juf Sterre. We hebben in de klassen veel nieuwe liedjes geoefend dus dat wordt feest. Ook zullen juf Elsemiek en ik weer een hilarische improvisatie-act neerzetten waarbij we interactief de leerlingen mee zullen nemen. Hierna volgt een spelletjesronde door de hele school heen, begeleid door de 6e klassers. We hebben ervoor gekozen om de spellen te verdelen in spelletjes die leuk zijn voor klas 1, 2 en 3 en een spelronde voor klas 4 en 5. Denk aan confettie-vissen, spijkerpoepen, torens bouwen van kapla (welk groepje bouwt de hoogste toren?) hoofdkegelen en blikwerpen. En voor de hogere klassen zelfs een minidisco.

Na dit alles is er op de gewone tijd pauze en hebben de kinderen hun eigen lunch mee. Er is na de pauze tijd om in de eigen klas een eigen invulling te geven aan de rest van de ochtend. Er worden eventueel carnavals bingo's gespeeld of kleine toneelstukjes ingestudeerd en opgevoerd voor de eigen klas. Er staat een sjoelbak in de zaal en de grote circus parachute waarmee de hele klas een bal hoog probeert te houden. Kortom het zal weer een vrolijke dag worden. Wij kijken ernaar uit.

Alaaf,


juf Jessica

Broertjes/zusjes aanmelden bij twee jaar

Broertjes en zusjes krijgen voorrang bij plaatsing. Omdat de belangstelling voor onze kleuterklassen groot is, willen wij graag zo snel mogelijk weten welke zusjes/broertjes we mogen verwelkomen. Dit is belangrijk voor de toewijzing. Zodra hij/zij twee jaar oud is ontvangen wij graag een aanmelding via onze website (kop Contact en daarna Aanmelden). Van de aanmelding ontvangt u een bevestiging. Hartelijk dank alvast.

Prikbord

  • zondag 19 februari: exotische dieren bewonderen in het Natuurmuseum E. Heimans van 13.00 - 17.00 uur. Voor meer informatie: klik hier
  • tijdens de voorjaarsvakantie wordt door Sportbedrijf Zaanstad de Zaanse Voorjaars Experience georganiseerd met o.a. Sport & Spel en Kunst & Cultuur. Voor meer informatie: klik hier