Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 03-02-2023Nieuw

Nieuwsbrief nr. 68

Agenda

  • 8 februari: studiedag. Alle leerlingen vrij.
  • 24 februari: Verkleedfeest
  • 27 februari - 3 maart: voorjaarsvakantie
  • 8 maart: luizencontrole en open dag van 9.00 - 14.00 uur
  • 31 maart: Palmpasen

Beste ouders,


En dan is het alweer februari. Wat is het fijn om ‘s morgens weer in het eerste voorzichtige ochtendlicht vanaf station Zaandam naar onze school te kunnen fietsen. De periode dat ik, en velen met mij, in het donker van huis vertrek en er ook in het donker terugkeer is gelukkig op zijn retour.


Studiedag 8 februari

Ook in de school wordt het steeds lichter en breekt de tijd van nieuwe plannen en ideeën aan. Allereerst de plannen voor de onderwijsinhoud. Op basis van de gemaakte toetsen en alle andere gegevens die de leerkrachten de afgelopen maanden over hun kinderen hebben verzameld, gaan we aankomende woensdag tijdens de studiedag de bestaande onderwijsplannen voor taal en rekenen evalueren en nieuwe plannen opstellen. Deze dag wordt begeleid door respectievelijk Tiny Eijben (onze externe RT-er) en Yvette van Eerten (onze nieuwe interne begeleidster). We gaan samen met hen ook kijken hoe het taal- en rekenonderwijs schoolbreed is verlopen en op welke punten aanpassingen of aanvullingen gewenst zijn. In de weken tot aan de voorjaarsvakantie bespreken we elke groep door met de leerkracht om zo weer goed beslagen ten ijs te komen voor de periode tot aan de zomervakantie.

Kindbesprekingen met Jaap van de Weg

Het onderwijs draait natuurlijk niet alleen om taal en rekenen en zeker op een Vrijeschool vinden we het van het allergrootste belang om onze kinderen in hun hele menszijn te begeleiden. Niet voor niets spreken we als team elke ochtend onze intentie uit om het raadsel van het kind te ontsluieren. Een krachtig hulpmiddel hierbij is de ‘kindbespreking’. Zoals ik in een vorige nieuwsbrief al aangaf, is een werkgroepje gestart om de kindbesprekingen weer stevig op de kaart van Vrijeschool Zaanstreek te zetten. Een allereerste aftrap was een teambijeenkomst met Jaap van de Weg, antroposofisch arts. Hij nam ons mee in zijn wijze van kindbesprekingen vanuit een breder perspectief. Hierbij kijk je als leerkracht vooral naar waar bepaald gedrag vandaan komt, zodat je daar opbouwend op in kunt spelen. Het heeft ons als team prachtige nieuwe inzichten gebracht die we weer meenemen in onze eigen kindbesprekingen.

Buitenschoolse opvangmogelijkheden

Omdat onze zeer gewaardeerde ‘Vlinderboom-op-school’ meer aanvragen krijgt te verwerken dan het aantal plaatsen dat zij op dit moment kunnen bieden, zijn wij gaan kijken naar alternatieve mogelijkheden. Wij hebben kennis gemaakt met BSO ‘Kids Actief’. Zij bieden op dit moment de mogelijkheid om bij voldoende aanmeldingen de kinderen om 13 uur op te halen bij school en op hun locatie buitenschoolse opvang te bieden. Dit zou dus een tijdelijke uitkomst bieden voor de kleuterbouw op alle dagen en klas 1 t/m 6 op de woensdag en vrijdag. Via bijgevoegde link kunt u zelf meer informatie vinden over Kids Actief en daar verder uw eigen afweging in maken: Kids-Aktief (kidsaktief.nl). Het is ook de bedoeling dat u als ouder ook zelf het contact met deze BSO legt. Zeer binnenkort hebben we overleg met nog een tweede organisatie. Indien ook zij mogelijkheden hebben, melden we dit in de volgende nieuwsbrief. Wellicht ten overvloede: we hopen natuurlijk dat het uitwijken naar alternatieve BSO’s slechts tijdelijk nodig zal zijn en dat de Vlinderboom in de toekomst opvang aan al onze kinderen kan bieden.

Tot zover. Ik wens u allen een goed weekend en we zien elkaar volgende week vast weer in of om onze fijne Vrijeschool Zaanstreek.

Hartelijke groet,

Inger Andersson (directeur VSZ)

Momentjes uit een ochtend van de derde kleuterklas


Het druppelt buiten als de eerste snelle voetjes iets voor half negen naar binnen drentelen. In deze laatste week van de januari maand geven kleine lichtjes in de speelgang een geborgen na-gloed van de voorbije lichtfeesten. Het is even zoeken naar de euritmietjes, dan beginnen we in het veilige halfdonker van de ochtendkring, met het lekker warm schudden van onze handen. Ook juffie mag nu gelukkig weer blije handjes ontvangen van alle kinderen. Het belletje rinkelt en samen begroeten we een nieuwe dag. Zodra Wouter de kabouter in de kring gebracht is door de helpers- de poortwachters van de dag- beginnen we eerst met het terugtelversje van de week;

Tien kleine sneeuwvlokjes dwarrelen uit de hoge hemel..

eentje kwam een kristalletje tegen.. toen waren het er nog maar negen;

Negen kleine sneeuwvlokjes dwarrelen uit de hoge hemel ..

eentje landde op een beer zijn vacht ..toen waren het er nog maar ..?


De meeste jongere kleuters dromen nog heerlijk weg in dit beeld, de oudere kleuters tellen geconcentreerd terug tot het laatste vlokje op moeder aarde is neergedaald.


Nadat ook de kinderen zijn geteld en de dag is genoemd volgt er een kort gesprekje op de vraag van Wouter Kabouter; ‘waar zijn toch al die vriendjes gebleven die we tegen kwamen in zomer in de kleutertuin?’ Hier hebben veel kinderen wel een idee over; de vogel is ‘onder zijn veren’, de egel is in de grond en de slak… achter zijn ‘lijmdeurtje’..!


Nu komen we al snel bij het dierenverhaal ‘Kan ik er nog bij?’ dat we deze week samen vertellen en spelen in de kring. Steeds komt er weer een koud diertje bij in de verloren wollen want in de sneeuw. Af en toe steekt er een koddig pootje of snoet onder ‘de sneeuw’ vandaan en is het dolle pret bij de beer die toch écht zijn buik, billen en zijn snoet moet inhouden! De oudste kleuters vertellen om de beurt steeds iets meer zelf het verhaaltje in hun eigen woorden.


Na een ijverige rust bij een klein prikwerkje aan tafel staat onze euritmie juffie Yvonne met juf Lotje al klaar en mogen we samen op reis met Olle naar de Winterkoning. Vandaag is extra bijzonder als juf Yvonne voor ieder kind een mooie stok met gouden bellen neerlegt van de rendierslee. Nu kunnen we rinkelend met de fijne klanken van de harp over de heuvels en dalen door het land van Koning Winter. Weer sluiten we af met het rondgaan van de Gouden Bal en voldaan gaan we onze boterhammen pakken.


Gelukkig hebben we deze donkere maand nog even mogen verblijven in de sferen van het samen beleven in veiligheid en geborgenheid. Echt samen zijn met een mooi verhaal en een stemmig lied is zo waardevol. Op de tweede februari echter leggen we de laatste kaarsjes één voor één op het water in een glazen schaal om weer afscheid te nemen van de donkere dagen. Samen zingen we van elk van de vijf Lichtfeesten nog één keer één mooi liedje. Hierna dragen we samen alleen een herinnering mee aan nieuwe fijne momenten..en de kinderen weten weer ook al is de zon nu vaak achter de wolken, zij komt gelukkig áltijd weer terug!


Twee februari stralende zon, pas dan maar op want de kou komt weerom maar met wolken en hagel en sneeuw die dag, is ’t klaar dat de lente komen mag!

Kleuterklas 3, juf Alinde

Leo de schoolkat


Yinca, leerling in klas 6, schrijft het volgende over Leo:


Sinds ongeveer december loopt er een heel schattig klein poesje rond over ons schoolplein. Vaak zit hij ergens, rent hij rond of wordt hij geaaid. Laatst liep hij de hele weg heen en weer met ons mee naar gym. Hij had zelfs op ons gewacht. Iedereen vindt hem leuk. Zijn naam is Leo, dat stond in zijn kokertje aan zijn halsband. Een keer zaten mijn vriendinnen en ik ergens en ineens zat hij naast ons. Dat is zo schattig! Onze schoolkat.

Prikbord

  • zondag 5 februari: Dino Day bij het Zaans Natuur- en Milieucentrum. Je kunt stukjes dinobot slijpen en zelf haaientanden, dinotanden en megalodontanden zoeken. Het is ook mogelijk om een afdruk van een dinovoet te maken met gips. Vanaf 11.00 uur tot circa 16.00 uur. Voor meer informatie: klik hier
  • zondag 19 februari: Dans vanuit je hart van 9.30 - 10.30 uur voor (groot)ouder en kinderen van 4 t/m 12 jaar. Voor meer informatie: klik hier