Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 20-01-2023Nieuw

Nieuwsbrief nr. 67

Agenda

  • 27 januari: Biebbus
  • 2 februari: Maria Lichtmis bij de kleuters
  • 8 februari: studiedag. Alle leerlingen vrij
  • 24 februari: Verkleedfeest
  • 27 februari - 3 maart: voorjaarsvakantie


Foto links kleuterplein: het regent en dan kun je goed schuilen in het speelhuisje, foto midden: kleuters hebben een schuilhuisje voor de vogels gemaakt zodat ze niet nat worden. Foto rechts: vrolijke papegaaien in klas 6.

Beste ouders,


En dan zit je op een ochtend achter je nieuwe bureau in een vers geschilderde kamer na te denken over de eerste nieuwsbrief aan de ouders. Het voelt allemaal nog onwerkelijk. De eerste weken van het nieuwe jaar zitten erop. Mijn eerste weken als schoolleider Vrijeschool Zaanstreek; twee weken waarin ik in een soort gelukzalige roes startte en waarbij ik vol trots zag hoe het team de kinderen na de kerstvakantie weer met open armen verwelkomde en er vol positieve energie tegenaan ging. De kinderen liepen direct rond alsof ze nooit waren weg geweest. Het was genieten om uit de verschillende klassen het gezang te horen en bij de kleuters te zien hoe de drie koningen steeds weer opnieuw op reis gingen.

Ondertussen hebben we de eerste teamvergaderingen alweer achter de rug. We hebben samen nieuwe ideeën besproken om het eigentijdse Vrijeschoolonderwijs nog beter vorm te geven. Thema’s als inclusiviteit/diversiteit, kindbesprekingen en onderwijs aan meerbegaafden hebben onze aandacht. Onder andere hiermee gaan we de komende maanden aan de slag. Ik zal er in een nieuwsbrief vast nog eens op terugkomen.

Toetsweken

Ook de CITO-toetsweken zijn van start gegaan. Hoewel we er als school vooral niet de nadruk op leggen en de kinderen meegeven dat de toetsen bedoeld zijn om te zien hoe we de kinderen de komende periode het beste kunnen helpen, willen we u als ouders vragen om deze weken de tandarts- en doktersbezoekjes zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Het inhalen op latere momenten brengt voor de kinderen altijd een hoop extra rompslomp met zich mee.

Vacatures

Het blijft toch wel de grootste uitdaging in het onderwijs, en daarmee ook op onze school: het personeelstekort. Onze ouderoproep aan ouders met een onderwijsbevoegdheid om een plek in onze invalpool te overwegen, blijft actueel. We zijn ontzettend blij dat al één ouder zich bereid heeft getoond om bij nood een beroep op hem te doen. Als het zover is, zullen wij hem aan u voorstellen.

Ook in klas 2 ontstaat per 1 maart een vacature voor twee dagen. Nancy ten Brug zal ons helaas gaan verlaten omdat zij een baan als jongerencoach binnen het voortgezet onderwijs heeft aanvaard. De ouders en kinderen van deze klas zijn reeds op de hoogte en de vacature is breed uitgezet. Mocht u iemand kennen die het team op onze fantastische Vrijeschool Zaanstreek wil versterken, wijs hem/haar op onze vacature (ook te vinden op de schoolwebsite).

Dank aan ouders

In het verlengde van bovenstaande willen we u als oudergroep ook complimenteren voor al uw begrip en medewerking van de laatste tijd. Zo hebben we deze week weer aan den lijve ondervonden hoe de ouders van twee kleuterklassen op het laatste moment voor het blok werden gezet met de mededeling dat de juf van de klas ziek is, er geen enkele invalkracht te vinden is en dus de klas noodgedwongen vrij is. We vinden het werkelijk bewonderenswaardig hoe jullie als ouders dan de flexibiliteit hebben om hierop in te springen en opvang voor jullie kind organiseren. Dit waarderen wij als team echt enorm.

Behoefte aan meer buitenschoolse opvang

We merken momenteel dat het voor (nieuwe) ouders niet altijd mogelijk is om direct een plekje te krijgen bij onze Vlinderboom-op-school. Dat bracht ons op de gedachte dat we wellicht als school samen met ouders hierin wat zouden kunnen betekenen. Binnen de kleuterbouw is daarom een initiatief gestart om als ouders onderling af en toe elkaars kinderen tijdelijk op te vangen. Naast dit initiatief zijn we ons ook aan het oriënteren op alternatieve mogelijkheden voor buitenschoolse opvang, waar we in noodgevallen op terug kunnen vallen.

Voor alle duidelijkheid: we zijn heel blij met De Vlinderboom en we weten dat zij alles op alles zetten om alle aanvragen zo goed mogelijk te begeleiden. Maar net als wij, kampen ook zij met personeel- en ruimtetekort, die helaas niet een-twee-drie zijn opgelost. De Vlinderboom hoopt dat zij in de toekomst alle leerlingen direct kunnen plaatsen.Daarnaast geven zij aan dat ouders met interesse om zich om te scholen naar volwaardig pedagogisch medewerker bij de Vlinderboom-op-school contact kunnen opnemen met Ellen Hof op 06-47322870.

Tot slot

Al deze hierboven omschreven initiatieven en uitdagingen geven mij nu al veel positieve energie om me in mijn nieuwe rol in te zetten voor onze Vrijeschool Zaanstreek. En hoewel ik mijn dierbare voorganger Herman nog elke schooldag wel een moment mis, weet ik zeker dat we er samen met al die leuke kinderen, jullie als ouders èn een fantastisch team aan mijn zijde weer een mooie schooltijd van gaan maken.

Hartelijke groet, ook namens het team

Inger Andersson

Bericht van meester Herman aan alle ouders en kinderen


Langs deze weg wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten, brieven en tekeningen die ik op mijn laatste dag op school van jullie heb gekregen. Ik heb ze inmiddels allemaal kunnen bekijken en gelezen en ben er erg blij mee. Het is heerlijk om te weten dat de afgelopen drie jaar voor zoveel van jullie net zo bijzonder zijn geweest als voor mij. En als alle kwaliteiten die jullie me toedichten in een advertentie hadden gestaan, weet ik niet of ik op die baan had durven solliciteren! Ik heb met heel veel plezier op de school gewerkt en ben dankbaar dat dit zo gewaardeerd wordt. Nogmaals heel veel dank! Het ga jullie goed en wie weet ontmoeten we elkaar nog in de toekomst. Een mooi nieuw jaar toegewenst.

Vriendelijke groet,


meester Herman

Beste ouders,

De eerste schoolweken in het nieuwe jaar zitten er weer op. Met frisse moed zijn we weer gestart. De wind suist om de school en soms ook een beetje erbinnen. We hopen op sneeuw en ijs!

We vertellen de verhalen van het Oude Testament. Koning Nimrod wilde steeds een hogere en betere troon. Toen zelfs een gouden troon bedekt met edelstenen niet genoeg was, liet hij een toren bouwen die tot in de hemel zou reiken. Ingefluisterd door Sandalfon zou er zelfs een standbeeld boven op de toren moeten rijzen. In een droom ziet koning Nimrod dat er van bovenop de toren een licht schijnt dat naar alle windrichtingen toe verspreid wordt.

Inmiddels is de toren van Babel bijna tot in de hemel toe opgerezen. Maar de spraakverwarring heeft ervoor gezorgd dat de toren niet is afgebouwd. De mensen zijn in 70 volkeren verdeeld, allen met hun eigen taal. En koning Nimrod? Daar is nooit meer iets van vernomen.

Er wordt hard geoefend met het rekenen. Voor de vakantie hebben we leren rekenen met geld tijdens de winkelperiode. Inmiddels kunnen we in de derde klas prima geldsommen oplossen. We oefenen met de seizoenen, maanden, dagen door het zingen van liedjes en door het maken van een eigen kalender.

Ondertussen beginnen we met het oefenen van liedjes voor het verkleedfeest. De grootste onzinliedjes komen aan bod. De torenspits van Zaltbommel drijft te midden van de rommel, zonder fietsie kan ‘k nie fietsnie en Keesje de Jordaan wil een banaan.


Juf Sterre

Krentenbaard

Op dit moment hebben een aantal kinderen binnen school krentenbaard. Krentenbaard is een bacteriële huidinfectie. De aandoening begint vaak met rode vlekken en bultjes, veelal in het gezicht, die zich ontwikkelen tot blaasjes. Krentenbaard is besmettelijk tot twee dagen na het starten van een behandeling en/of tot de blaasjes zijn ingedroogd. Heeft uw kind krentenbaard dan vragen wij u om dat bij de leerkracht te melden en als uw kind zich goed voelt dan kan het gewoon naar school komen. Bij twijfel of uw kind naar school kan vragen u om contact op te nemen. Voor meer informatie: klikhier

Prikbord

  • zondag 22 januari: kinderen kunnen vogelvoer maken in de Heemtuin, Burgemeester in 't Veldpark. Van 11.00 uur. Kosten: € 3,50. Voor meer informatie: klik hier
  • zondag 22 januari: blije keien schilderen in het Zaans Natuur- en Milieucentrum. Start 13.00 uur. Voor meer informatie:klik hier
  • vrijdag 27 januari: bezoek de tentoonstelling Kletsnat en laat je voorlezen in het Zaans Natuur- en Milieucentrum. Van 14.00 - 17.00 uur.