Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 16-12-2022Nieuw

Nieuwsbrief nr. 66

Agenda

  • 19 december: 4e Adventsviering
  • 22 december: kerstspel om 17.00 uur: klas 1-3 en ouders en om 20.00 uur: klas 4-6 en ouders
  • 23 december: alle klassen les tot 12.00 uur
  • 26 december - 6 januari: kerstvakantie
  • 9 januari: Driekoningen
  • 11 januari: luizencontrole
  • 27 januari: Biebbus


Beste ouders,

Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van de school vóór de kerstvakantie. Het is ook mijn laatste nieuwsbrief en dat levert tegenstrijdige gevoelens op. Voor mij zijn de afgelopen drie jaar de laatste van mijn werkzame leven geweest en – los van de perioden dat corona een zware stempel op de school drukte – markeren zij een hele fijne tijd. In mijn beleving is de school organisatorisch in rustiger vaarwater terecht gekomen, hebben we goed kunnen werken aan verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs en hebben we een leuk en zeer divers samengesteld team zien ontstaan. De school is qua leerlingen op bescheiden schaal verder gegroeid en leverde goed voorbereide zesde klassen af als het gaat om het voortgezet onderwijs.

De relatieve rust waarin de school gedijt hopen we vast te kunnen houden, niet in de laatste plaats omdat Inger Andersson, mijn opvolger, al die jaren mee heeft gewerkt aan de huidige stabiele situatie. Het is dan ook vol vertrouwen dat ik het stokje binnenkort aan haar overdraag. En ook het gat dat zij dreigde achter te laten hebben we intussen goed kunnen opvullen met de ervaren Yvette van Eerten als IB-er. Natuurlijk blijven er kwalitatieve uitdagingen en is de scholing, coaching en training van leerkrachten nog volop aan de gang; ook het vinden van nieuwe leerkrachten om toekomstige gaten te dichten zal een flinke opgave zijn. Maar de basis is goed, de school is financieel gezond (en ook het gebouw is zo goed mogelijk op orde gehouden), dus de randvoorwaarden voor een verdere positieve ontwikkeling zijn vervuld. Het is ook mooi dat enkele van de oude tradities zoals Lente- en Herfstmarkt, Sint Jan en de andere jaarfeesten en volgende week het kerstspel in ere zijn en worden hersteld.

Ik wil jullie als ouders heel erg bedanken voor de prettige samenwerking, die altijd tot doel had het beste voor de kinderen te doen. Ik zal deze laatste baan als een fijne afsluiting van mijn werkzame leven blijven herinneren. Ik val na veertig jaar werken niet in een gat, want ik ga genieten van veel meer tijd samen met mijn echtgenote Yvonne, van de kinderen en vooral ook de kleinkinderen die wij voor een deel ook in hun dagelijkse opvang mogen begeleiden. Daar kijk ik al een tijd naar uit en dat komt nu met rasse schreden dichterbij. De school wens ik het allerbeste toe en ik heb er vertrouwen in dat de toekomst van de school prima geborgd is. Het ga jullie goed!

Vriendelijke groet,

Herman I. van Tongeren, directeur

Vrijeschool Zaanstreek

Kleuterklas 2 in de kersttijd


Beste ouders,

De spannende tijd voor de kinderen is weer geweest. Drie weken spanning voor de Sint is lang voor kleuters. Het is dan ook altijd erg fijn dat na twee weken de 1ste Advent aanbreekt. De kinderen kunnen dan die laatste week voor het feest even in de rust terugkomen. Zo konden ze maandag 5 december op de 2e Advent echt genieten van Sinterklaas en zijn Piet en hadden ze ruimte om open en blij het cadeau te ontvangen.

Jullie hadden die koppies van de kinderen moeten zien, alle speelkleden werden verspreid over het lokaal en bekeken, een enkeling vroeg: ‘Waar is het echte cadeau’?


Dagelijks geeft deze groep kinderen voorstellingen aan elkaar. Tijdens het vrijespel worden kleedjes op de grond gelegd en is er een esthetisch spel van schelpen, houtjes, blokken, stenen en daarna komen de poppetjes en wordt er een fantasiespel gespeeld. Jullie begrijpen dat de kleden die jullie gemaakt hadden met veel liefde werden ontvangen. Toen we de kleden nog even 1 voor 1 bekeken, hadden ze voor echt ieder kleed prachtige ideeën. Een enorme woordenschat en rijke taal en kennis kwam aan bod. Ieder kind ging blij naar huis met hun eigen kleed en het “echte cadeau” was nu toch echt het kleed. Ouders, jullie hebben hard gewerkt en wat fijn dat jullie dit allemaal op je eigen manier voor elkaar hebben gekregen.

Nu is het tijd voor kerst en het kerstspel wordt gespeeld. We bouwen het langzaam op. We zijn begonnen met de rollen voor de oudsten van de klas. De andere kinderen mogen de eerste dagen even genieten van het spel en de liedjes. Iedere dag komt er een dier of engel bij en iedere dag wordt er gewisseld van rol.

Het is een heel werk om de jonge schaapjes en jongste engeltjes erbij te houden. Sommige kiezen ervoor om te blijven kijken en dat is ook goed. Het moet een samenspel en gevoel van samenzijn geven. Ieder kind mag beslissen hoe die aan het kerstspel deelneemt. Respect, vertrouwen, acceptatie zijn in deze kersttijd extra belangrijk.

We steken in deze donkere tijd op aarde kaarsjes aan om de duisternis te laten verdwijnen. We omarmen het licht en de warmte van de kaarsen. Het is de bedoeling dat we weer thuiskomen bij onszelf. Weg van de drukte en de hectiek van buiten. Wanneer ons dit lukt om in die speciale serene, innerlijke rust te komen die het kerstfeest zo kenmerkt, dan ervaren we dat in ons binnenste iets oplicht, een behoefte aan vrede die ons met anderen verbindt.


Wij wensen jullie fijne kerstdagen!!

juf Imgard

Oproep aan ouders met een onderwijsbevoegdheid

We doen nogmaals een oproep aan ouders met een onderwijsbevoegdheid om zich te melden bij ons. Wij zijn op zoek naar docenten die in geval van nood kunnen en willen inspringen. Op dit moment beschikken we over geen enkele invaller. We zullen samen met u de mogelijkheden bekijken en er is ondersteuning vanuit het team. U kunt zich aanmelden bij Inger Andersson.

Zorg voor je mond project

Onlangs werd de school bezocht door mensen die zich inzetten voor het project Zorg voor je mond. Susanne den Brave biedt kosteloos een workshop aan om jonge kinderen het belang bij te brengen van een goede verzorging van de mond en de tanden in het bijzonder (www.zorgvoorjemond.com). Wij vinden dat dit uiteraard een eerste verantwoordelijkheid voor de ouders is, maar wijzen er in dit verband graag op dat tand- en mondzorg voor kinderen tot 18 jaar gratis is en dat met een goede mond- en tandzorg in de jonge jaren veel narigheid op latere leeftijd voorkomen kan worden. Omdat het ons lastig leek om van alle ouders individuele toestemming te vragen voor een workshop, brengen we graag op deze wijze dit project onder jullie aandacht.

Bedankbrief van circus Nicole & Martin

Voor iedereen die heeft meegeholpen om het circus afgelopen voorjaar tot een succes te maken is deze bedankbrief: klik hier

En volgend jaar is het circus weer te bezoeken van 5 -12 juni in Amsterdam op de Fred Roeskestraat. Openbare voorstellingen op zaterdag 10 juni (17.00 uur) en zondag 11 juni (11.00 uur).

Gevonden voorwerpen

Volgende week vrijdag willen we de mand met gevonden voorwerpen leeg maken. Er liggen veel sjaals, mutsen en truien in. Kom even kijken als je wat mist.

Wat over blijft brengen we naar het Leger des Heils.

Naschoolse activiteit: Frans leren

Anne Guguen, moeder van Noa en Tara, geeft Franse les na schooltijd vanaf dinsdag 16 januari. Voor meer informatie: klik hier

Prikbord

  • zaterdag 17 december: de workshop Licht en Vuur voor kinderen van 7 - 14 jaar bij het Hemlab. Voor meer informatie: klik hier
  • in de kerstvakantie organiseert het Zaans Sportbedrijf gratis sport-, cultuur- en lifestyle activiteiten voor kinderen van 6 t/m 17 jaar. Voor meer informatie: klik hier
  • zaterdag 17 december: Kerstmis in de Heemtuin. Kerstmuziek en een levende kerststal. Bij het Zaans Natuur- en Milieucentrum.