Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 23-09-2022Nieuw

Nieuwsbrief nr. 61

Agenda

  • 26 september: ouderavond klas 6
  • 27 oktober: klassenouderoverleg 8.30 - 9.30 uur
  • 28 september: Michaëlsfeest klas 1 t/m 6, voor ouders: 12.30-13.00 uur verslaan van de draak op het plein
  • 30 september: studiedag. Alle leerlingen vrij.
  • 5 oktober: inloopmoment van 9.00 - 10.30 uur (op aanmelding)
  • 17 - 21 oktober: Herfstvakantie
  • 26 oktober: luizencontrole


Beste ouders,

Volgende week is de traditionele Michaëlsviering en verderop in deze Nieuwsbrief vindt u daar informatie over.

Verheugend nieuws is dat juf Maria is bevallen van een zoon, Jasper. Op het secretariaat van de school staat een mand klaar waarin leerkrachten, ouders en anderen een cadeau voor de gelukkige moeder en/of haar kind kunnen achterlaten. We wensen Maria van harte een hele fijne kraamperiode toe. Gelukkig is alles rond de bevalling goed verlopen.

Met de herfst in aantocht willen we er bij de ouders weer op aandringen om de kinderen goed en warm aan te kleden. Truien en jassen zijn weer noodzakelijk. Voor het geval het mocht regenen, is een regenjas of waterdicht jack ook van harte aanbevolen. Natuurlijk gaan we ons best doen om het in de school warm te krijgen, maar vanwege de zo gewenste ventilatie is het ook voor in de klas wenselijk dat de kinderen echt goed en warm gekleed zijn.

Door de gevraagde keuze voor ouders tussen het klassenouderschap en het lidmaatschap van de MR zijn er vacatures ontstaan in de MR Vrijeschool Zaanstreek. Als u belangstelling hebt om vertegenwoordiger te worden van de oudergeleding dan nodigen wij u uit - voordat u een definitief besluit neemt - voor een gesprek met de schoolleiding. Wij vertellen u dan graag wat de functie inhoudt. U kunt zich aanmelden voor een gesprek via dit adres: directie@vrijeschoolzaanstreek.nl. Ook voor de vacature in de leerkrachten-geleding van de MR zijn we aan het werven.

Dinsdag 27 september hebben we het eerste klassenouderoverleg van dit schooljaar. We gaan dan o.a. de Herfstmarkt bespreken, waar we - na twee jaar afwezigheid - weer een mooie dag van willen maken voor iedereen.


Met vriendelijke groeten,


Herman I. van Tongeren, directeur

Vrije School Zaanstreek


Beste ouders,


Met veel plezier kijk ik terug op de sportdag van vorige week. Het was een genot om de kinderen bezig te zien. Vooral leuk omdat ik ze vanaf een andere positie kon bekijken dan tijdens de gymlessen.

Afgelopen week heb ik bij een aantal klassen even gevraagd hoe zij de sportdag hebben ervaren en kreeg ik veel enthousiaste reacties terug. Leuk!

Via deze weg wil ik iedereen die geholpen heeft nogmaals bedanken. Zonder jullie was het niet gelukt!

Dit schooljaar hebben alle kinderen van klas 1 tot en met 6, twee keer per week gym. Hierdoor ben ik dus ook een dag extra op school. Wij zijn natuurlijk al een aantal weken onderweg maar ik heb er zin in!

Tot op het schoolplein,


Met vriendelijke groeten,

Binny van der Velde

Michaëlsfeest klas 1 t/m 6


Volgende week is het Michaël, het feest van de moed en de kracht. Niet alleen de moed om draken te verslaan, maar ook de kracht om het hoofd te bieden aan de wisseling in stemming die de neervallende blaadjes teweeg kunnen brengen.

Michaël is een aartsengel en de overwinnaar van de draak, het “kwaad”. Het is geen feest van de goeden tegen de slechten, maar vooral een feest dat ons eraan herinnert onze eigen “zwarte kant” te verslaan.

Michaël is een levend feest, dat wil zeggen dat er geen historische gebeurtenis wordt herdacht zoals bij bijna alle andere feesten wel het geval is. Er wordt niets herdacht, maar het gaat juist om de ontwikkeling die nog vóór ons ligt.

Om het aanwakkeren van daadkracht, innerlijke kracht en moed om te handelen.

Op school, voor de klassen 1 tm 6, vieren we het Michaëlsfeest dit jaar op woensdag 28 september. We komen deze dag met z’n allen bij elkaar in de zaal voor een mooi verhaal en het zingen van Michaëlsliederen. Daarna spelen we op het plein en in het park allerlei spellen die iets vragen van onze moed, afgewisseld met creatieve activiteiten. Wilt u graag een spel of activiteit begeleiden? Geef u dan op bij de klassenleerkracht of teken in op de lijst die in de schoolkeuken ligt!

Aansluitend eten we een oogstmaaltijd in de eigen klas. De intekenlijst voor het meebrengen van boodschappen en gebakken brood etc. hangt bij de klas.

Als afsluiting (12.30-13.00 uur) komen we met z’n allen bij elkaar op het plein. Hier zullen de ridders te paard uit de verschillende klassen de grote draak verslaan. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

In de aanloop naar het Michaëlsfeest maken we op maandag 26 september en/of dinsdag 27 september jam of appelmoes in de klas. Via de eigen klassenleerkracht hoort u welke dag dit gemaakt gaat worden en wat de kinderen daarvoor moeten meenemen.

We kijken uit naar een feest vol moed en kracht en hopen u te ontmoeten bij het verslaan van de draak!

Team Vrije School Zaanstreek

Gevonden voorwerpen

De mand puilt uit met vesten, shirtjes, jassen etc. Maandagmiddag 26 september om 14.30 uur leggen we alles buiten. Kom even kijken als je wat mist. Wat overblijft gaat naar het Leger des Heils.

Prikbord

  • het Zaantheater organiseert het Kinderboekenfeest. Voor meer informatie: klik hier
  • Atelier de Ster: handwerken voor kinderen van 5 - 12 jaar. Breien, haken, vilten, weven, knopen, macrameeën, borduren en eigen draad spinnen. Voor meer informatie: klik hier