Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 08-07-2022Nieuw

Nieuwsbrief nr. 59

Agenda

 • 13 juli: toneelstuk klas 6. Start: 19.30 uur. Verzoek aan ouders van klas 6 is om 19.00 uur aanwezig te zijn.
 • 14 juli: afscheid klas 6, kleuterfeest van 16.00 - 17.00 uur
 • 15 juli: laatste schooldag met bezoek ijscoman vanaf 11.30 uur
Start nieuwe schooljaar:
 • 29 augustus: klas 1-6: van 9.30 uur - 12.00 uur. Kleuters vrij.
 • 30 augustus: 1e schooldag kleuters van 8.30 - 13.00 uur. Klas 1-6 van 8.30 - 14.30 uur.
 • 31 augustus: luizencontrole
 • 1 september: gymlessen klas 1-6
 • 6 september: eerste keer gym op dinsdag klas 1-6


Beste ouders,

Alweer de laatste nieuwsbrief dit schooljaar! Ongelofelijk. Waardoor het nou precies komt dat het zo snel gegaan lijkt te zijn, weet ik niet, maar het vraagt wel even om een terugblik.

Gelukkig is dit schooljaar – althans qua herinnering – niet gedomineerd door de corona-beperkingen. We hebben na het onvergetelijke Kerstontbijt buiten eigenlijk alle seizoensfeesten en andere vieringen weer als vanouds kunnen organiseren, met als voorlopig laatste hoogtepunt het Sint Jansfeest met vuur! Ook de slagbalwedstrijd klas 6 – leerkrachten was weer leuk en eerder natuurlijk ook het Pinksterfeest met de dansen om de Meiboom. Ik denk dat ook jullie hebben ervaren dat de Vrijeschool Zaanstreek weer een echte vrijeschool mocht zijn!

Daarnaast hebben we de afgelopen jaren flinke stappen gezet op het vlak van de cognitieve resultaten, zowel op het gebied van taal als rekenen. Dat is natuurlijk altijd spannend: hoe bewaren we de balans tussen het rijke en kunstzinnige vrijeschool onderwijs enerzijds en hoe blijven we anderzijds voldoen aan de eisen van overheid en inspectie. Door de manier waarop we de afgelopen jaren gewerkt hebben, de resultaten die we hebben geboekt met onze eigen vertrouwde reken- en taalspecialist Tiny Eijben en de hulp vanuit het Samenwerkingsverband is de school qua aanpak en kwaliteitsbeleid in veilig vaarwater terecht gekomen. Staf en team houden periodiek de vinger aan de pols en dat geeft vertrouwen voor de toekomst.

De leerkrachten hebben enorm hard gewerkt, ondersteund door de nieuwe collega’s die we in het kader van de tijdelijke extra gelden (Nationaal Programma Onderwijs) konden inzetten en die ons nog een jaar zullen blijven helpen. Het is mooi te zien dat we als team ons zicht op de ontwikkeling van individuele leerlingen, de klassen en de school als geheel sterk hebben verbeterd en goed weten waar we welke (extra) inzet moeten plegen. Ik ben daar trots op en ik neem aan jullie als ouders ook.

De school blijft bescheiden groeien, het team verandert ook geleidelijk qua samenstelling, maar in grote lijnen gaan we volgend jaar met dezelfde mensen door, wat hopelijk voor rust en continuïteit zorgt. We wensen jullie als team een hele fijne zomer toe en kijken al een beetje uit naar de nieuwe start eind augustus. Dank voor jullie hulp en steun en het in de school gestelde vertrouwen het afgelopen jaar!

Met vriendelijke groet,

Herman I. van Tongeren, directeur

Vrijeschool Zaanstreek


Verzoek aan de ouders van klas 1 t/m 5 om één bloem mee te brengen op 14 juli


De kinderen van klas 1 t/m 5 nemen donderdag 14 juli afscheid van de zesde klas. Traditie is dat elk kind hiervoor een bloem meeneemt. Van deze bloemen worden kleurrijke boeketten gemaakt voor de leerlingen van klas 6. Bij het afscheid worden deze boeketten door leerlingen uit verschillende klassen aan de zesde klassers gegeven.


Wij vragen u daarom om op donderdagochtend 14 juli uw kind één bloem mee te geven naar school. Op het plein staan 's ochtends emmers klaar waar de bloemen ingezet kunnen worden. Dank u wel alvast.

Gevonden voorwerpen

Maandag 11 juli om 14.30 uur leggen we alle gevonden voorwerpen neer op het plein. Kom dus even kijken als u spullen mist. Wat overblijft gaat naar het Leger des Heils.

Overzicht vakanties, feestdagen en studiedagen in het schooljaar 2022-2023


Herfstvakantie: maandag 17 oktober - vrijdag 21 oktober 2022
Kerstvakantie: maandag 26 december - vrijdag 6 januari 2023
Voorjaarsvakantie: maandag 27 februari - vrijdag 3 maart 2023
Paasweekend: vrijdag 7 april - maandag 10 april 2023
Meivakantie: maandag 24 april - vrijdag 5 mei 2023
Hemelvaartsweekend: donderdag 18 mei en Goede Vrijdag: 19 mei 2023
Tweede Pinksterdag: maandag 29 mei 2023
Zomervakantie: maandag 23 juli - vrijdag 1 september 2023

Studiedagen waarop alle leerlingen vrij zijn:

 • vrijdag 30 september
 • woensdag 2 november
 • woensdag 8 februari
 • woensdag 28 juni
Kamp klas 6: maandag 19 juni t/m woensdag 21 juni 2023. Donderdag 22 juni: klas vrij.

De jaarplanning 2022-2023 staat op de website (onder de kop Praktisch), deze is ook op uw mobiel te bekijken. Klik hier voor de link.

Prikbord

 • zondag 10 juli: biodiversiteitsdag op de Heemtuin vanaf 11.00 uur met de t.v. boswachter Arjan Postma.
 • Zaanse Zomer Experience: van 18 juli t/m 26 augustus gratis sportactiviteiten voor alle leeftijden. Voor meer informatie: zaanse-zomer-experience-2022

Pallets in de aanbieding

Bij de ingang van school staan twee pallets die meegenomen kunnen worden. Mocht u geïnteresseerd zijn dan vinden we het fijn als ze voor de start van de vakantie zijn weggehaald.