Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 17-06-2022Nieuw

Nieuwsbrief nr. 58

Agenda

  • 24 juni: St. Jansfeest. Overdag: gewone lesdag. 17.00-19.00 uur: picknick voor leerlingen, ouders en leerkrachten klas 1 t/m 6.
  • 29 juni: studiedag. Alle leerlingen vrij.
  • 4 juli: Biebbus
  • 6 juli: ouderbedankmoment 8.30 - 9.30 uur
  • 13 juli: toneelstuk voor ouders klas 6, start 19.30 uur
  • 14 juli: afscheid klas 6
  • 15 juli: laatste schooldag


Klassenverdeling leerkrachten schooljaar 2022 - 2023


Beste ouders,

Zoals al eerder in een bericht verspreid via ParnasSys aan jullie bekend is gemaakt, wil ik hieronder graag iets uitgebreider stil staan bij de verdeling van de leerkrachten over de klassen volgend jaar. Het is natuurlijk elk jaar weer een uitdaging om deze puzzel te leggen. Het goede nieuws is dat we - op één relatief bescheiden vacature na - de formatie voor het komend schooljaar zo goed als rond hebben weten te krijgen. We hebben naast het belangrijke argument van rust en continuïteit voor de leerlingen ook moeten meewegen de belangen van de school op korte en wat langere termijn, voorzienbare tijdelijke uitval en het schoolbelang versus het belang van klassen op zowel het vlak van vrijeschool-pedagogiek als cognitieve ontwikkeling.

De klassenbezetting

Bij de kleuters is sprake van grote continuïteit. Juf Elske-Fleur Loggers, weer terug van haar zwangerschapsverlof en juf Rachel Smale blijven kleuterklas 1 leiden. Ook hun verdeling van de dagen blijft gelijk. In kleuterklas 2 komt naast de vier dagen van Imgard Rinsma juf Tanja Liem de vrijdag verzorgen, vooralsnog tot januari 2023. En in de derde kleuterklas zoeken we naast juf Alinde Hetsen voor één dag nog een nieuwe collega, in principe voorlopig ook tot januari 2023.

Voor de nieuwe eerste klas hebben we juf Valentine Fakkel bereid gevonden om haar huidige klas over te dragen. Er is veel vertrouwen dat de nieuwe grote eerste klas bij haar in goede handen is. Omdat juf Valentine als één van de weinige full-timers op onze school eigenlijk te veel uren maakt, zal zij eens in de twee weken op de vrijdag worden vervangen door onze leerkracht-in-opleiding Elvira Nitters.

Klas 2 kent qua leerkrachten een voortzetting van de huidige situatie: de maandag en dinsdag zal verzorgd worden door juf Nancy ten Brug en de rest van de week door juf Linsey Godschalk. Sinds begin april zijn zij als duo al goed op elkaar ingewerkt en de kinderen zijn dan ook aan deze leerkrachten gewend. Na een wat ongelukkige start in de eerste klas met regelmatige inval en vervanging, hopen we dat de klas zich nu rustig verder kan ontwikkelen.

In de derde klas gaat er wel flink wat veranderen. Omdat juf Maria van Breukelen na de vakantie vanwege haar zwangerschap en bevalling zeker tot de Kerst met verlof zal zijn, hebben we juf Sterre Bijl bereid gevonden om haar plaats in te nemen. En dat gaat zij doen samen met juf Chantal van Geemen, die na een jaar zwangerschaps- en ouderschapsverlof ons team weer voor twee dagen gaat versterken (maandag en dinsdag). De klas krijgt dus nieuwe duo-leerkrachten, waarbij juf Sterre inmiddels wel alweer geruime tijd in de klas heeft meegedraaid, dus geen onbekende voor de kinderen is. Samen met de jarenlange ervaring van juf Chantal denken we dat dit zowel op het vlak van vrijeschool-pedagogie als qua cognitieve en sociale ontwikkeling een stevige basis gaat geven. En natuurlijk betekent dit ook dat juf Jojanneke Kieft afscheid neemt van haar klas, met pijn en moeite; maar haar hebben we hard nodig in de vierde klas!

Klas 4 gaat verder onder leiding van juf Ilone Berndsen (maandag t/m woensdag), die de klas ook al kent door de samenwerking met juf Valentine het afgelopen jaar. Op donderdag en vrijdag komt juf Jojanneke Kieft, die de komende tijd haar opleiding zal afronden, nieuw in deze klas. We denken ook dat haar ervaring en persoonlijke inbreng naast juf Ilone opnieuw, net als in klas 2, heel goed tot zijn recht kan komen.

Klas 5 is weer een relatief simpele operatie: juf Jessica Freijee gaat mee met de kinderen, die ze kent vanaf klas 2 en wordt eens in de twee weken op vrijdag vervangen door juf Elvira. Want ook juf Jessica werkt als full-timer op jaarbasis eigenlijk teveel.

De zesde klas zal volgend jaar geleid worden door juf Saskia van der Burg, die de laatste tijd al kennis heeft gemaakt met de kinderen en zo nu en dan inspringt. Zij werkte op Vrijeschool De Toermalijn in Hillegom en heeft ons team inmiddels bijgestaan in klas 1 en klas 3. Zij verzorgt vier van de vijf dagen het onderwijs en juf Elsemiek Bezemer blijft op woensdag 'haar' klas trouw en rondt daarmee haar zesjarige cyclus met min of meer dezelfde kinderen af.

Daarmee komt juf Lea Stoker weer beschikbaar voor de school als geheel na een onvergetelijke tijd als klassenleerkracht in klas 5 sinds de Kerst en zal met juf Linda de Groot en juf Elvira waar nodig leerkrachtondersteuning en klassenassistentie bieden. Juf Linda en juf Elvira lopen daarnaast stage in het kader van hun studie aan de Vrijeschool-pabo in Leiden.

Meester Alwin Stickel blijft voor de klassen 4 t/m 6 op dinsdag handvaardigheid geven en meester Binny van der Velde gaat een dag extra gym verzorgen voor de klassen 1 t/m 6: naast de donderdag komt daar ook de dinsdag bij.

Nieuw in het volgende schooljaar is ook dat 'juf' Nelly van Esveld iets meer op school aanwezig zal zijn: door het afscheid van Nellie van Trotsenburg, gaat Nelly ook op donderdagochtend werken, zodat we - behalve op woensdag - op vier dagen bezetting hebben van de administratie.

Hoewel het voor enkele collega’s natuurlijk niet gemakkelijk is om afscheid te nemen van een klas waarmee ze zich de afgelopen tijd hebben verbonden, heeft het hele team ontzettend veel zin om na de zomer in de nieuwe samenstelling aan de slag te gaan.

Met vriendelijke groet,

Herman I. van Tongeren, directeur

Vrijeschool Zaanstreek


Sint Jansfeest


Sint Jan is het laatste feest van het schooljaar.

Alle planten en bloemen om ons heen zijn in bloei, de bomen zijn groen en vol, de dieren hebben jongen. Overal om ons heen in de natuur zien we geluk en overvloed. Ook wij voelen ons meegenomen in deze bonte, warme wereld. We willen naar buiten, de vakantie lonkt.


Dit is de week waarin de midzomernacht valt, omstreeks 21 juni, het keerpunt van het licht, de zomerzonnewende. De dagen worden vanaf deze dag weer korter en de nachten langer.
Toen het christendom begon te overheersen, werden de al bestaande jaarfeesten omgevormd naar christelijke feesten, zoals we ze vandaag de dag nog grotendeels kennen. De oude kern is soms voor een deel bewaard gebleven. Voor 24 juni geldt dat deze datum binnen het christendom wordt beschouwd als de geboortedag van Johannes de Doper

Het Sint Jan van nu is vanuit antroposofisch oogpunt een vrolijk feest, een feest van samenzijn met elkaar. De diepere vertaling van het Sint Jan van nu gaat ook over de intuïtieve mens, harmonie in de wereld om ons heen en tussen de mensen. Het ervaren van eenheid tussen onszelf en de elementen, de aarde… wij stammen allemaal uit dezelfde goddelijke oorsprong.

Prikbord

  • Zondag 26 juni: De Zaanse Kinderboekenmarkt is dit jaar op de Stadsboerderij Darwinpark. Met meer dan 30 gratis doe-dingen en (tweedehands) boekenkramen. Van 11.00 - 17.00 uur. Toegang is gratis. Voor meer informatie zie de facebookpagina van De Zaanse Kinderboekenmarkt.
  • Zondag 19 juni: Heemtuin: wat kun je allemaal eten uit de natuur? Vanaf 11.00 uur. Voor meer informatie: https://zaansnatuurmilieucentrum.nl/activiteiten-2/