Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 25-03-2022Nieuw

Nieuwsbrief nr. 53

Agenda

  • 29 maart: Biebbus
  • 8 april: Palmpasen en tuinwerkdag voor ouders
  • 14 april: Paasviering
  • 15-18 april: Paasweekend
  • 25 april t/m 6 mei: meivakantie
  • 10 mei: Biebbus

Beste ouders, verzorgers,


Lente zonder corona-beperkingen: in het Klassenouderoverleg van 24 maart hebben we stilgestaan bij de veranderingen die mogelijk zijn nu de beperkingen vanwege corona zijn weggevallen. Die komen kort samengevat hierop neer:

  • Ouders kunnen de kinderen weer gewoon naar school brengen en op het schoolplein staan; wel graag een ruime cirkel vóór de toegang vrijlaten, zodat leerkrachten hun klassen ongehinderd kunnen ophalen. Voor de kleuters kiezen we ervoor de kinderen via het hek tegenover kleuterklas 2 af te leveren en ook weer op te halen, zodat het op de stoep vóór de toegang tot kleuterklas 1 niet te druk wordt. Dit is dus anders dan tot dusverre het geval was.
  • Bij het ophalen van de kinderen komt de leerkracht mee naar buiten. Het is dan ook pas in de middag dat er ruimte is voor vragen, het maken van afspraken en dergelijke. ’s Ochtends is dit in verband met de vlotte start van de dag niet wenselijk. De kleuters worden weer bij hetzelfde hek bij de kleutertuintjes/het kleuterplein opgehaald.
  • Het binnengaan van de school kan weer, maar dan liefst als er een afspraak is.
  • Als school zullen we er aan gaan werken om voor een langere periode vooruit zaken te plannen waar hulp van ouders bij gewenst is, zodat mensen de mogelijkheid hebben daar in hun eigen planning op in te spelen.

Circus Nicole & Martin

In de week direct na de Meivakantie komt het Circus Nicole & Martin eindelijk naar Zaandam. Al zo’n twee jaar geleden was er sprake van de komst van dit circus en vorig jaar is er door de gemeente zelfs subsidie voor toegekend. Nu de corona-maatregelen eigenlijk allemaal zijn teruggedraaid kunnen we eindelijk gaan genieten van dit sprookjesachtige circus en is er iets voor onze leerlingen om naar uit te kijken. Na een week op een landgoed in Beverwijk, eind vorig jaar kunnen we zelf de Zwitserse theatercompagnie Nicole & Martin vlakbij onze school ontvangen. Onze Stichting Vrijescholen Ithaka biedt haar leerlingen een plek aan op één van de twee dagen dat er voorstellingen voor scholen zijn, donderdag 12 en vrijdag 13 mei. De Vrijeschool Zaanstreek kiest voor de vrijdag.


De medewerkers van Circus Nicole & Martin trekken met hun rode vrachtwagens en houten romantische woonwagens al 22 jaar door heel Europa en spelen, acrobatiseren, musiceren en jongleren sprookjes van Grimm en in Beverwijk ook een Russisch sprookje. Met humor maar ook verstilling brengen zij de diepte van de sprookjes in beeld, het publiek van 6 tot 100 jaar verlaat telkens betoverd de witte tent.


Voor het opbouwen en afbreken van de tenten en andere hand- en spandiensten zullen in een volgende nieuwsbrief nog oproepen voor vrijwilligers worden geplaatst. Dit bericht dient vooral als vooraankondiging. We zijn heel blij dat dan toch eindelijk dit langverwachte evenement kan plaatsvinden en dat het voor de kinderen gratis toegankelijk wordt gemaakt.


Met vriendelijke groeten,


Herman I. van Tongeren, directeur

Vrije School Zaanstreek
Palmpasen en Pasen voor de basisklassen

Op vrijdag 8 april vieren we op school het palmpaasfeest.

Klas een, twee en drie versieren in de week die daaraan vooraf gaat hun Palmpaasstok in de klas.

Van de klassenleerkrachten komt informatie over wat we de kinderen vragen hiervoor mee te nemen.


Op donderdag 14 april vieren we op school het paasfeest.

De eerste, de tweede en de derde klas gaan met hun eigen klas in het park paaseieren zoeken.

Alle klassen hebben die ochtend een paasmaaltijd in de klas.

Omdat het een dag is tot 14.30u moeten de kinderen dus voor één pauze eten en drinken meenemen.

Klas 1 en 2 hebben deze dag geen gym. De andere klassen hebben wel gym en moeten dus gewoon hun gymkleren meenemen.

Letterfeest in klas 1


Toen er aan het begin van het schooljaar aan de kinderen van klas 1 werd gevraagd waar zij zich het meest op verheugden om te leren, zeiden ze unaniem het leren lezen.


Het afgelopen half jaar hebben de kinderen dan ook ontzettend hard geoefend met het leren van alle letters. Door middel van letterbeelden werden alle letters aangeboden. Er werd vooraf altijd een sprookje verteld, waarna er een beeld met de letter erin werd gepresenteerd. Zo was de letter 'k' een koning en was de 'g' van het sprookje De Gouden Gans.


Verder hebben we de letters gelopen, gemaakt met bijenwas, geschreven in het zand, met stoepkrijt op het tegels gezet en op nog vele verschillende andere manieren de letters eigen gemaakt.


Week na week leerden we er letters bij en al snel konden we woorden lezen. Die woorden werden al snel zinnen en nu kunnen wij al hele boeken lezen!


Afgelopen week was het moment daar; we kennen nu alle letters van het alfabet en dat is natuurlijk reden voor een klein feestje! Het letterfeest!


Aangezien we nu letterkoningen en -koninginnen zijn, hebben we tijdens het letterfeest een eigen kroon gemaakt. Verder hebben we een heerlijke soep gegeten waar tot verrassing van de kinderen zomaar letters in dreven! Gedurende de dag hebben we verschillende letterspelletjes gespeeld en de dag afgesloten met een groepsfoto.


De kinderen (en de juf) hebben ontzettend genoten van deze speciale dag en we zijn heel trots op onszelf dat we nu eindelijk alle letters kennen!


We gaan nu hard verder oefenen met lezen zodat we hopelijk snel zelf de boeken kunnen lezen die juf voorleest. En dat gaat vast snel lukken met het doorzettingsvermogen van de kinderen uit klas 1!


juf Linsey en juf SaskiaHeb je zin om te tuinieren in de schooltuin? Of wat koepels te laten blinken?

Ouders gaan vrijdagochtend 8 april aan het werk in de tuin, op het schoolplein en aan de schoonmaak. Wees welkom om aan te sluiten. Wellicht heb je zelf ook nog ideeën of suggesties. Alles is welkom. Neem contact op met Sjoerd (0641289466), vader van Jacques en Yannis, en het komt het goed.

Sjoerd

Broertjes/zusjes aanmelden bij twee jaar


Broertjes en zusjes krijgen voorrang bij plaatsing. Omdat de belangstelling voor onze kleuterklassen momenteel groot is, willen wij graag zo snel mogelijk weten welke zusjes/broertjes we mogen verwelkomen. Dit is belangrijk voor de toewijzing. Zodra hij of zij twee jaar oud is ontvangen wij graag een aanmelding via onze website (kop Contact en daarna Aanmelden). Hartelijk dank alvast.

Administratie

Gevonden voorwerpen


Maandag 28 maart om 14.30 uur leggen we alle gevonden voorwerpen neer op het schoolplein. Wat overblijft gaat naar het Leger des Heils.


Oproep!

Wie heeft er materialen over voor de Hermanus Waldorf School in Zuid-Afrika?

Klik hier als u meer wilt lezen over hoe u kunt helpen.

Prikbord

Zaans Natuur en Milieucentrum: zondag 27 maart kun je fossielen komen zoeken!

In én rond het museum staan schatkisten opgesteld. In deze schatkisten zitten fossielen van zee-egels, koralen, schelpen en planten. En als je goed oplet kun je ook haaientanden, ammonieten en belemnieten vinden! Voor meer informatie:
https://zaansnatuurmilieucentrum.nl/fantastische-fossielen/