Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 11-03-2022Nieuw

Nieuwsbrief nr. 52


Beste ouders,


Zoals gehoopt zijn we weer wat meer ontspannen gestart dan vóór de Voorjaarsvakantie mogelijk was. We merken dat de gevolgen van Corona minder impact hebben op de school en op de klassen. Toch hebben we op dit moment wel te kampen met twee zieke leerkrachten en ook zijn er nog steeds kinderen die met Covid thuis komen te zitten. Graag hadden we in deze nieuwsbrief al willen aankondigen dat we weer helemaal 'terug naar normaal' kunnen gaan, maar daar wachten we dus nog even mee. Te massale activiteiten willen we nog even uitstellen. We zijn wel gestart met koorzang met drie klassen tegelijk; dit is al een hele ervaring. Ook zijn ouders op afspraak weer welkom in de school en hebben we de open dagen met kleine groepjes live kunnen organiseren. Het meest prettig is toch wel dat er minder zieke kinderen zijn en het schoolprogramma redelijk normaal kan verlopen! Zodra we denken dat er nog meer mogelijk is (wellicht over enkele weken?) zullen we ons direct melden.


Waar we intussen heel blij mee zijn is de aanpak van ons 'groene' schoolplein aan de zijde van de parkeerplaats; de wilgen zijn radicaal gesnoeid en van de slieten is een beschermende wand gebouwd die de haagbeuk-heg tegen fietsen en andere bedreigingen moet beschermen. We gaan de heg ook nog wat verdichten met langere scheuten haagbeuk. Heel veel dank aan de ouders die dit in een gezamenlijke actie hebben opgepakt.


De komende weken zal weer het tweejaarlijkse tevredenheidsonderzoek worden uitgevoerd onder ouders en leerkrachten. Daarnaast vindt in de klassen 4, 5 en 6 het jaarlijkse onderzoek in het kader van de Veiligheidsmonitor plaats. Beschouw dit als een vooraankondiging, de toelichting op de enquête volgt bij het daadwerkelijke onderzoek.


Verplaatsing Lentemarkt - om diverse redenen willen we de Lentemarkt verplaatsen naar vrijdag 17 juni. Dat betekent dat de in de Jaarplanner vermelde datum van vrijdag 22 april vervalt.


Jaartafel-initiatief - ouders die willen meehelpen om de seizoenstafels in de klassen opnieuw vorm te geven of verder te verfraaien worden van harte uitgenodigd om zich te melden bij Stéphanie Elzenaar, die dan in overleg met de leerkrachten tot een taakverdeling kan komen. Uiteraard mag je je als ouder ook direct bij de leerkracht van je kind melden. Zo komen die lijnen dan vanzelf bij elkaar. Door alle ontwikkelingen van de laatste tijd (en de aanpak van veel lokalen qua kleur en inrichting) is de verzorging van dit soort belangrijke elementen van onze inrichting hier en daar wat op de achtergrond geraakt.


Na de lange periode van Corona, waardoor ook andere mooie initiatieven verschoven moesten worden, is het leuk te kunnen aankondigen dat in de week na de Meivakantie het Circus Nicole & Martin gaat neerstrijken in het park naast de school. Enkele van de voorstellingen zullen voor leerlingen van de Vrijeschool Zaanstreek en andere scholen van Ithaka gereserveerd worden. Er wordt nu al gevraagd of er ouders zijn die op dinsdag 10 mei zouden willen helpen bij de opbouw van het circus en op zondag 15 mei met de ontmanteling. Nadere informatie hierover volgt, maar beschouw dit als een vooraankondiging. We zullen de eerdere informatie over het circus in de komende nieuwsbrieven opnieuw onder uw aandacht brengen. De gemeente Zaanstad subsidieert het evenement en ook de Stichting Artaban zal dit doen via Ithaka.


Belangstellende ouders worden opgeroepen zich aan te melden voor de MR van de school. Dit kan bij Calista Serluï, de huidige voorzitter. Als zich meerdere ouders melden, houden we verkiezingen.


Met vriendelijke groet,


Herman I. van Tongeren, directeur

Vrije School Zaanstreek

Agenda

  • 29 maart (dinsdag): Biebbus
  • 8 april: Palmpasen
  • 14 april: Paasviering
  • 15-18 april: Paasweekend
  • 22 april: Lentemarkt is verplaatst naar vrijdag 17 juni.Fluiten in klas 3


Door alle coronamaatregelen, lockdowns ed. kreeg klas 3 begin dit schooljaar hun fluit.

Wat verheugden ze zich er op. Ze konden niet wachten om hem goed te bekijken en uit te proberen.

Eerst bekeken we de bovenkant. Hoe moest je daar op blazen.

Sommige kinderen namen de fluit als een zuurstok in hun mond, anderen bliezen voorzichtig in het spleetje.

Na de fluit goed bekeken te hebben gingen we proberen om met de goede hand met de juiste vingers de gaatjes te sluiten.

Daarna zongen we het liedje:

Neem je fluit in je linkerhand, links is bij het raam.

Neem de duim van je rechterhand, rechts is bij de muur.

Die duim die moet nu steunen, daar mag je fluit op leunen.

Van je du-du-du, van je du-du-du. Van je du-du-du!

Daarbij deden we de handelingen die we zongen en bij ‘du’ bliezen we op de fluit.

Het liedje hielp de kinderen om hun linkerhand boven te doen en de duim van hun rechterhand op de goede plek onder de fluit. Zodat alle vingers op de juiste gaatjes konden worden gelegd.

Telkens aan het begin van de les zingen we nu dit liedje.

Het fluiten van een mooie toon viel nog niet mee.

Hoe blaas je, hoe hard moet je blazen, welke vinger moet er op?

We begonnen met de ‘b’, de linkerduim op het gaatje achterop de fluit en de linkerwijsvinger op het bovenste gaatje.

Vele pieptoontjes klonken door de klas. Maar ook een enkele ‘b’ hoorden we er doorheen.

Na nog wat oefenen klonk deze toon al snel bijna zoals het hoorde en was het tijd er een volgende vinger bij te doen en het volgende gaatje te sluiten.

Maar dat bleek toch lastiger dan gedacht. Want toen er een vinger bij kwam klonk de pieptoon weer uit veel fluiten. Niet alle drie de gaatjes waren dicht, er werd te hard geblazen, of de rechterhand zat opeens boven…

Maar ze bleven proberen. En al de eerste les speelden we ons eerste liedje met de twee tonen, ‘b’ en ‘a’: Ik ben de wind ik waai gezwind…

Bijna dagelijks hebben we in de periode tot de herfstvakantie gefloten. Meer wilden ze kunnen. Ze oefenden fanatiek.

Telkens kwam er weer een nieuwe toon bij. En dus een nieuw liedje dat we konden spelen.

Nu oefenen we wekelijks op de fluit. We doen oefeningen voor het blazen en om de vingers goed op te gaatjes te doen.

Ook oefenen we de blaastechniek om mooie tonen te spelen en doen we luisteroefeningen.

Behalve de lage ‘c’, het is nog moeilijk om het laatste gaatje met hun pink te sluiten, spelen ze, nog steeds trots op wat ze kunnen, nu alle tonen op de fluit. Ze kunnen al verschillende liedjes zelfstandig spelen.


Juf Valentine

Onze fraaie wilgenhaag

Prikbord

Zaans Natuur & Milieu Centrum: op zondag 13 maart komt Mierendokter Lasius naar het museum en hij weet veel van insecten en vooral van mieren. Vanaf 13.00 uur. Voor meer informatie: info@zaansnatuurmilieucentrum.nl