Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 18-02-2022Nieuw

Nieuwsbrief nr. 51

Beste ouders,

De laatste week vóór de Voorjaarsvakantie is aangebroken en daarmee sluiten we een enerverende periode af, waar zowel kinderen, ouders als team zich zo goed als mogelijk doorheen hebben geworsteld. Laten we hopen dat het aantal besmettingen verder af gaat nemen, het aantal zieken beperkt blijft en we over de hele linie echt van het voorjaar kunnen gaan genieten. Soms was het een grote uitdaging om de ballen in de lucht te houden en soms liepen ook de emoties even hoog op; toch hebben we het – zo is mijn beeld althans – goed gedaan met z’n allen. En ook al was een groot deel de klas vaak niet op school, de lessen konden meestal doorgaan en ook de ziektegevallen bij docenten hebben we zo goed als mogelijk proberen op te vangen. Wat zou het lekker zijn als we vanaf eind februari weer het ‘gewone’ schoolleven kunnen leiden waarbij ziekte en afwezigheid tot de uitzonderingen gaan behoren.

Vrijdag – de laatste dag vóór de vakantie – viert de school het Kabouterfeest bij de kleuters en het Verkleedfeest in de overige klassen. We hopen dat de herinnering aan dit feest een mooie start betekent van de Voorjaarsvakantie. In deze relatief korte vakantie zijn de laatste twee lokalen die nog niet zijn aangepakt in het kader van opknappen en kleur geven – de klassen 3 en 4 – aan de beurt. Het project wordt de komende middagen voorbereid en vanaf vrijdagmiddag gaan de externe betrokkenen in goede onderlinge afstemming daadwerkelijk aan de slag. De ruimte die op dinsdag wordt gebruikt voor handvaardigheid heeft ook een metamorfose ondergaan, maar dan qua verlichting. Dit is een voorproefje van hoe we de school geleidelijk van beter en vooral duurzamer licht willen voorzien.

Afgelopen weken hebben we de start mogen beleven van een lang gekoesterde wens op school: we gaan opnieuw met alle klassen zingen, eerst nog klassengewijs, daarna – vanaf 7 maart – met de klassen 1, 2 en 3 samen en met de klassen 4, 5 en 6. Jozien van Dorst en Debbie Helaha van The Vocal Academy hebben de kinderen inmiddels leren kennen en zijn enthousiast om dit project de komende tijd verder in te vullen. Als tegen de zomer blijkt dat we als school nog steeds enthousiast zijn, gaan we nog een jaar door, met subsidie van Fluxus. Er was natuurlijk al sprake van een mooie zangtraditie op de school, maar door het vertrek van enkele collega’s en de lange corona-periode had koorzang niet meer die prioriteit die het eigenlijk verdient op een vrijeschool.

Op de studiedag vorige week woensdag hebben we de toetsresultaten – voor zover beschikbaar – als team geanalyseerd onder begeleiding van een vertegenwoordiger van de PO-Raad. Het was de eerste keer dat we als team op alle klassen konden ingaan, waarbij ook de kleuterleerkrachten een zinvolle bijdrage hebben geleverd. Vanaf nu gaan we deze actie periodiek herhalen, maar dan onder leiding van Inger Andersson en bijgestaan door Tiny Eijben. Als team zetten we hierin flinke stappen en het vergroot de betrokkenheid van de hele school bij de ontwikkeling van alle leerlingen. Daags na de analyse op de studiedag volgden de adviesgesprekken voor klas 6, ook een intensieve maar over het algemeen dankbaar ontvangen cyclus.

Helaas stopt Lara Brummans met het geven van euritmielessen aan de kleuters bij ons op school. Zij gaat na het overlijden van haar echtgenoot, Jiri Brummans, een groot deel van zijn werk aan de Amsterdamse vrijescholen overnemen en neemt na vier jaar – met pijn in het hart – afscheid van onze school. Ook Lotje Meijer, die de lessen op de harp begeleidde, gaat ons helaas verlaten. We zoeken in goed overleg naar een goede opvolger, maar dat is lastig. Uiteraard wensen we Lara en Lotje een fijne toekomst toe!


Mooi groen initiatief: onder leiding en bezielende aansturing van vader Sjoerd Druiven wordt de komende tijd (na de Voorjaarsvakantie) het heggetje aan de zijkant van de school wat steviger aangezet met extra stammetjes en een hekwerk ter versteviging. Op die plek heeft het groen namelijk best te lijden van het intensieve gebruik van het plein. We hopen met deze ‘versterking’ dat de heg sneller groter en dikker kan worden om ook aan die kant van het plein de groene uitstraling te versterken. We hopen dat er ouders zijn die Sjoerd graag bij deze klus willen helpen!


School is school en geen priklocatie: wellicht ten overvloede maar op verzoek van enkele ongeruste ouders toch nog even een herhaling van het bericht dat wij op school nooit zullen propaganderen voor of tegen het vaccinatiebeleid vanuit de overheid en als school zeker zelf nooit prikken gaan geven aan kinderen. Papierprikken en opruimen op maandag is het enige wat wij doen. Wel hebben we voor ouders die daar behoefte aan hebben zelftest-sets beschikbaar, die in kleine hoeveelheden verstrekt kunnen worden. Wellicht dat hier ook na de Voorjaarsvakantie nog behoefte aan is.


Met vriendelijke groet,

Herman I. van Tongeren, directeur

Vrijeschool Zaanstreek

Agenda

  • 21 - 25 februari: Voorjaarsvakantie
  • 2 maart: open dag
  • 28 maart: Biebbus
  • 8 april: Palmpasen
  • 14 april: Paasviering
  • 15 - 18 april: Paasweekend
  • 22 april: Lentemarkt 13.00 - 16.00 uur

Luizencontrole

Op dit moment wordt er nog niet op luizen gecontroleerd door ouders binnen de school. Wij vragen u daarom om uw kind(eren) regelmatig zelf te controleren. Hartelijk dank alvast.

Reservekleding gevraagd voor leerlingen van 6 - 8 jaar oud

Heel en af toe merken we dat het handig is als we een paar broeken, wat shirts en ondergoed voor deze leeftijdsgroep als reservekleding hebben liggen. Op dit moment hebben we helemaal niets. Mocht u kleding over hebben dan maakt u ons er blij mee. U kunt het inleveren bij Lea Stoker of de administratie.

Prikbord