Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 21-01-2022Nieuw

Nieuwsbrief nr. 49


Beste ouders,

We zijn weer begonnen! Toch mooi op 10 januari en niet – zoals eerder het geval leek te worden – een week later. En eigenlijk iedereen is er blij mee. Natuurlijk zijn we niet van de extra maatregelen af en proberen we er als school samen met de leerlingen en leerkrachten het beste van te maken, maar elkaar weer op dagelijkse basis zien en samen met de kinderen weer als vanouds ons onderwijsprogramma te kunnen realiseren is toch een heel groot goed!

We zijn na de vakantie gestart met twee nieuwe collega’s: Saskia van der Burg komt ons team versterken in de eerste klas, naast juf Linsey, die tijdelijk vier dagen voor haar rekening neemt. Saskia werkt ook op de Toermalijn, vrijeschool voor de Bollenstreek in Hillegom. En dan Sterre Bijl, zij vervangt juf Elvira, één van de leer/werk-traject collega’s, die zwangerschapsverlof heeft. Sterre loopt stage en verricht ondersteunende werkzaamheden. Het is leuk dat het voelt of beide collega’s al langer bij de school betrokken zijn.

Met heel veel plezier kijken we terug op de laatste schooldag van het vorige jaar, toen er voor de kleuters op vrijdag en voor de overige klassen op maandag een Kerstontbijt was georganiseerd. Bij de kleuters was het gezellig en in de vertrouwde omgeving en beslotenheid van de klas; voor de klassen 1 t/m 6 was er spontaan in het weekend een actie op touw gezet waarbij de kinderen op het plein ontvangen werden aan tafels met banken met sfeervolle verlichting en omlijst door muziek en zang. Zo kon het Kerstontbijt ondanks de plotselinge verzwaring van de lockdown toch nog doorgaan. Vooral het feit dat het nog schemerig was en de regen wegbleef, heeft voor velen een mooie herinnering opgeleverd. Aansluitend was het afscheid van meester Ronald van klas 5. Iedereen die heeft meegeholpen om deze ochtend onvergetelijk te maken willen we vanaf deze plek hartelijk bedanken!

In de Kerstvakantie zijn er weer twee lokalen van de school grondig aangepakt en in de goede kleuren gesluierd. De opknapbeurt betrof ditmaal de klassen 1 en 2. Dat betekent dat van de lokalen 1 t/m 6 alleen de klassen 3 en 4 nog aan de beurt komen, hopelijk nog dit schooljaar. Dan rest alleen nog het 3e kleuterlokaal, wat twee jaar geleden na een calamiteit wel keurig is opgeleverd, maar nog niet de passende wandkleuren heeft. We zijn dankbaar dat de school van binnen geleidelijk aan steeds mooier, ruimer en opgeruimder wordt! Als werkplek voor leerkrachten en verblijfsruimte voor de leerlingen werkt dat heel goed uit. Ook de verlichting wordt geleidelijk aan vernieuwd en verbeterd en bij de kleuters staat het aanbrengen van zonwering in de planning.

Onlangs is de laatste hand gelegd aan het vervullen van een wens die al langer bij de school leeft en ook van ouders de nodige aandacht heeft gekregen. We willen het muzikale onderwijs weer een krachtige impuls geven door in zee te gaan met de Vocal Academy, die het samen zingen op school wil oppakken. De komende tijd gaan Jozien van Dorst en Debbie Helaha de klassen leren kennen en enkele proeflessen verzorgen om daarna – de verwachting is vanaf 7 maart – op maandag koorlessen te verzorgen voor alle klassen, voorlopig in tweetallen. Het project wordt gefinancierd door Fluxus, de culturele partner van de gemeente Zaanstad bij dergelijke projecten. En we hopen na twee jaar een zodanige goede nieuwe basis gelegd te hebben dat we het project in eigen beheer of met professionele hulp van buiten kunnen voortzetten. In het nu afgesproken traject wordt ook leerkrachten de kans geboden zich in het leiden van een koor te bekwamen.

Met vriendelijke groet,

Herman I. van Tongeren, directeur

Vrijeschool Zaanstreek

Agenda

  • 24 januari: Biebbus
  • 2 februari: Maria Lichtmis bij de kleuters
  • 9 februari: studiedag. Alle leerlingen vrij
  • 18 februari: Verkleedfeest
  • 21 februari - 25 februari: VoorjaarsvakantieDriekoningen in kleuterklas 1

De afgelopen twee weken stonden in het teken van Driekoningen. We lazen samen het verhaal, hebben het verhaal daarna ook nagespeeld met drie hele mooie mantels en een gouden kroon met groene, rode en blauwe sterren. Door dit mooie verhaal weten we nu dat deze wijze mannen alle drie een cadeau brachten naar een pasgeboren koning. Een koning die een koning zou zijn van iedereen. Ze gaven hem goud, wierrook en mirre.

We hebben over de koningen gezongen, ze ook zelf gemaakt van bijenwas en van wasco een hele mooie tekening van de drie koningen die in de nacht door de woestijn trokken. De kleuren groen, rood en blauw stonden deze weken ook centraal, net als het getal 3.

De namen van de koningen bleken soms lastig, zo is Melchior een keer Mark genoemd en Balthasar werd soms verward met ene Balbison.

Nu de koningen inmiddels gearriveerd zijn bij de stal, zullen we het de aankomende tijd gaan hebben over de winter en al het moois dat moeder aarde ons in dit seizoen geeft.

Juf Rachel en juf Nancy

Prikbord


Dick Bruin, kunstzinnig oud-directeur van de Vrije School in Hoorn, geeft vanaf zaterdagochtend 29 januari een cursus Vormtekenen op de Rudolf Steinerschool in Alkmaar.

De cursus duurt 4 weken en de kosten bedragen 50 euro.

Voor meer informatie of aanmelden kunt u een mail sturen naar: dickbruin2@hotmail.com