Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 17-12-2021Nieuw

Nieuwsbrief nr. 48


Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,

Alweer de laatste nieuwsbrief van het jaar 2021! Eigenlijk een jaar waarin toch weer gebeurde waar we allemaal van hoopten dat het achter ons lag: nieuwe schoolsluitingen en school met beperkingen, voor de leerlingen, voor het contact tussen leerkracht en ouders en voor de ouders onderling. Er zijn nieuwe ouders die nog geen enkele keer de school echt van binnen hebben gezien, nauwelijks gesprekken hebben kunnen voeren, laat staan als groep ouders met een leerkracht zijn samen geweest. En dat terwijl dit toch een belangrijk onderdeel is van onze schoolgemeenschap. Overigens zijn we wel heel blij dat het ondanks alle beperkingen toch steeds weer lukt om het goed met elkaar te hebben, elkaar te respecteren en het onderwijs aan de kinderen ook zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. Complimenten zijn op z’n plaats voor de wijze waarop de afspraken en richtlijnen worden nageleefd; gelukkig is het ondanks alles gelukt de school zoveel mogelijk open te houden!

Naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond

Nu de Kerstvakantie met een week wordt verlengd zijn we gedwongen om datgene wat we normaal in de laatste schoolweek hadden gepland een plek te geven op de laatste dagen van deze week. Om jullie als ouders zo min mogelijk te belasten met extra opvang, hebben wij besloten om op maandag 20 december de kinderen nog wel naar school te laten komen. We willen op deze vierde adventsochtend het Kerstontbijt laten plaatsvinden. Na deze laatste schooldag van het jaar, die gewoon tot 14.30 u duurt, zijn de kinderen vrij. Bij een met vier dagen verlengde vakantie past in principe geen huiswerk, dus dat zal ook niet worden meegegeven. ( Individuele leerkrachten kunnen hier in het belang van de klas van afwijken.)

Noodopvang

De school is verplicht noodopvang te bieden voor kinderen waarvan de ouders essentiële beroepen uitoefenen. Dit is strijdig met het niet wenselijke mengen van kinderen uit verschillende klassen, toch zit er niets anders op. We vragen u echt met klem om alleen in uiterste noodsituaties gebruik te maken van deze opvang. Probeer zoveel mogelijk onderling te regelen.

Wilt u kinderen die van de noodopvang op school gebruik moeten maken aanmelden bij Lea Stoker via lstoker@vrijeschoolzaanstreek.nl? En wilt u dat zo snel mogelijk, maar uiterlijk donderdag 16 december doen, zodat we een planning kunnen maken met een verdeling over de teamleden.( De Vlinderboom verschaft na schooltijd alleen (nood)opvang aan kinderen die normaal ook bij hun ingeschreven staan en daarvan ook op school gebruik maken.)

Overlijden Jiri Brummans

De school, zowel leerkrachten als leerlingen, is deze week enorm geraakt door het plotselinge overlijden van Jiri Brummans. Jiri heeft vele jaren euritmie verzorgd op onze school. Zijn prachtige kindgerichte benadering van de euritmie heeft hij overgedragen aan talloze anderen, waaronder Anouk Overbeek, die het laatste jaar onze klassen 1 t/m 6 euritmische bewegingsles geeft. Lara Brummans, de partner van Jiri geeft wekelijks onze kleuters euritmie en is plotseling weduwe geworden. Onze gedachten gaan vooral ook uit naar haar en hun twee kinderen.

Afscheid juf Mariska en meester Ronald

Zoals eerder aan de betreffende ouders is gemeld, gaat Mariska Stroobach, kleuterleerkracht, na de Kerstvakantie ergens anders werken. Zij neemt afscheid van de eerste kleuterklas en wordt opgevolgd door Rachel Smale, die eind van het schooljaar haar diploma als leerkracht bij de Vrijeschool Pabo van de Hogeschool Leiden hoopt te halen. Tot de terugkomst van Elske-Fleur Loggers blijft ook Nancy ten Brug bij deze klas.

Verder neemt ook Ronald Schaap afscheid als leerkracht van klas 5; hij was aan de school verbonden sinds begin 2020. Er is inmiddels een vacature geplaatst voor na de Kerstvakantie, maar voorlopig zal de klas, naast Elsemiek Bezemer op de woensdag, geleid worden door Lea Stoker. Lea is goed bekend met de klas en heeft – ook als Ronald ziek was – al veel met de kinderen gewerkt. De overgang is daarom soepel verlopen.


Kerstontbijt en Driekoningen

Het traditionele Kerstontbijt op school zal dus maandag 20 december plaatsvinden. De leerkrachten nemen hierover nog contact op met de klassenouders. Vanwege de corona-beperkingen wordt de ouders gevraagd hun kind een speciaal ontbijt mee te geven, wat noodgedwongen niet gedeeld – maar zelf genuttigd wordt. Ook voor de viering van Driekoningen, waarbij traditioneel per klas een brood wordt genuttigd, zullen de leerkrachten zich nog met de klassenouders in verbinding stellen. Het feest wordt op de eerste schooldag in het nieuwe jaar, 10 januari 2022 gevierd.

Rest mij om u namens het team van de Vrijeschool Zaanstreek een hele fijne Kersttijd toe te wensen. Ik hoop dat er rust komt en dat het nieuwe jaar weer veel meer gelegenheid zal brengen om ons als echte vrijeschool te laten zien en te genieten van alles wat dit onderwijs zo mooi maakt. En uiteraard dat u allen in goede gezondheid het nieuwe jaar in zult gaan!

Met vriendelijke groet,

Herman I. van Tongeren, directeur

Vrijeschool Zaanstreek

Agenda

  • 20 december: 4e Advent
  • 21 december t/m 7 januari 2022: verlengde Kerstvakantie
  • 10 januari: Driekoningen
  • 12 januari: luizencontrole
  • 24 januari: Biebbus


Adventstijd in kleuterklas 2

In de klas starten we in de ochtend met een serene sfeer. Het nog duistere licht van de vroege ochtend en de kaarsjes in de potjes brengen rust en harmonie. We zingen liedjes en juf speelt op de lier. Even een moment van stilte en innerlijke rust. Langzaam gaan we dan over in het ritme van de dag, de spreuk en de gewoontes van de ochtendkring waarin tijdsbesef, tellen en taalactiviteiten in voorkomen.


Daarna is het tijd om het kerstspel te spelen. De middelsten en de jongsten mochten de eerste dagen genieten van het spel van de oudsten. Prachtig om te ervaren dat de oudsten het kerstspel nog kenden van vorig jaar en de middelsten en jongsten geboeid waren van de uitvoering. Iedere dag krijgen de kinderen een andere rol en komen er dieren en engelen bij zodat uiteindelijk ieder kind een rolletje heeft in dat kerstspel. De oudsten blijven het kerstspelletje dragen. Een kind dat het heel spannend vindt mag kijken en genieten van de anderen.


Na al dat inademen van indrukken is het tijd om uit te ademen. Tijd voor het vrijespel.

De kleding van het kerstspel ligt klaar, nu kan iedereen een keuze maken in waar ze willen spelen. Sommige kiezen nu om het kerstspel na te spelen anderen gaan naar de speelhoeken of gaan met de creatieve- of handwerkopdracht aan de slag.

Op dinsdag hebben de oudsten iets speciaals, dan werken we met scheerschuim. Het voorbereidend schrijven wordt hier geoefend. We zingen daarbij liedjes en de kinderen zijn grof motorisch in beweging. Ze vinden het heerlijk om te doen.


Verder hoort bij deze tijd van het jaar het maken van een kaarsje. We dompelen iedere dag de kaars en zien dat deze steeds dikker wordt.

Voor de jongsten die net zijn gestart op school, zijn dit veel nieuwe indrukken. Zij zijn nog een beetje zoekende en hebben begeleiding nodig een keuze te maken bij het vrijespel en rust te kunnen vinden om te spelen. Fijn is het dan wanneer de oudsten hun rol van oudste nemen en ze helpen in hun spel en kunnen laten zien hoe je speelt en wat de afspraken daarover zijn. De juf bekijkt dit op afstand terwijl ze aan het werk is met de kinderen die werken aan tafel en kijkt wanneer er even bijgestuurd moet worden. Vaak lossen kinderen dit zelf op en is er een prachtige beleving en fantasiespel te zien.


De sfeer van de adventsweken in een notendop.


Juf Imgard en juf Rachel