Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 15-10-2021Nieuw

Nieuwsbrief nr. 44

Beste ouders en verzorgers,


In deze laatste Nieuwsbrief vóór de Herfstvakantie willen we jullie graag wat zaken meegeven voor de periode erna. Toch starten we met jullie en jullie gezinnen een hele fijne herfstweek toe te wensen. Op school komt de herfstsfeer al binnen via de verhalen en het kunstzinnig werken en op het schoolplein hebben de eerste forse regenbuien zich weer laten voelen. Laten we hopen dat jullie heerlijk kunnen genieten van mooi weer, rust en ontspanning en opladen voor de periode daarna, de altijd weer enerverende laatste fase van het jaar op weg naar Advent en Kerst.


We hopen dat de leerlingen van klas 1 en 2 genoten hebben van de toneelvoorstelling op de laatste schooldag, deze stond in het teken van de Kinderboekenweek.


Na de Herfstvakantie willen we – los van tussentijdse ontwikkelingen die we nu nog niet kunnen overzien – de versoepelingen die we sinds de zomer hebben toegepast, graag voortzetten. Daar komt het weer gewoon trakteren bij als een leerling jarig is.


Leerkrachten zullen ook na de vakantie de klas aan het eind van de lestijd naar buiten blijven begeleiden, zodat ouders die even behoefte hebben aan contact, dit op dat moment ook even kunnen hebben (maken van een afspraak of iets praktisch doorgeven). Wel willen we graag dat de kinderen bij aanvang van de school echt op tijd zijn: om 8.25 u gaat de bel en gaan de klassen met hun leerkracht naar binnen. Dan hoeft niemand lang buiten te wachten en kunnen de lessen ook op tijd beginnen! Het brengen en halen van de kinderen gaat verder goed. Bij de kleuters willen we graag het brengen van de kinderen tot aan het hek handhaven. Het geeft in de school meer rust en ruimte en ook de opstart van de dag verloopt rustiger op deze manier. De ervaring leert gelukkig dat de kleintjes snel aan deze nieuwe vorm van opstart van de dag gewend zijn.


Wellicht ten overvloede vragen we u om er op te blijven toezien dat de kinderen warm genoeg gekleed gaan en als het regent in elk geval laarzen mee naar school krijgen!


Wat betreft meegebrachte mobieltjes (en tegenwoordig ook smartwatches) blijft ons beleid ongewijzigd: zij moeten uit staan en in de tas blijven tot na schooltijd. De leerkracht neemt geen verantwoordelijkheid voor eventueel verlies of beschadiging.


In de Herfstvakantie wordt de vloer van de kleutertoiletten grondig gerenoveerd en voorzien van een gietvloer. We kiezen daarvoor vanwege de gewenste hygiëne en zijn blij dat dit project nog dit jaar gerealiseerd kan worden. Het sluieren van het interieur van de volgende twee klassen (3 en 4) wordt van de Herfstvakantie verschoven naar de Kerstvakantie omdat dit dan minder overlast veroorzaakt.


De algemene ouderavond die voorzien was op dinsdag 2 november willen we naar het voorjaar van 2022 verplaatsen. De redenen zijn, naast het feit dat zich nog maar weinig ouders hebben aangemeld, dat er in deze periode al veel ouderavonden zijn en we nog even goed willen nadenken over één of twee thema’s die we schoolbreed aan de orde zouden kunnen stellen. Als u daarvoor suggesties hebt, houden we ons aanbevolen. De avond op 2 november gaat dus niet door.


Vanaf 1 november zal de school en de kinderen van klas 2 in het bijzonder, juf Jojanneke Schut verwelkomen; met de ouders heeft ze op de ouderavond al kennis kunnen maken.


Met vriendelijke groet,


Herman I. van Tongeren, directeur

Vrijeschool Zaanstreek

Agenda

  • 18-23 oktober: Herfstvakantie
  • 27 oktober: Luizencontrole
  • 29 oktober: Tweedehandsmarkt
  • 2 november: Alg. ouderavond: vervallen
  • 11 november: Sint Maarten
  • 15 november: Biebbus
  • 18 november: Knutselavond ouders van alle kleuterklassen


Rekenperiode in klas 1


Na een taalperiode waarin klas 1 kennis heeft gemaakt met hun eerste letters, heeft de eerste klas de afgelopen tijd een rekenperiode gehad. We zijn met elkaar afgereisd naar het land van Koning Tel, waar grote problemen waren. Niemand kon er namelijk tellen! Gelukkig waren wij, egel en haas er om ze te helpen.


We hebben kennisgemaakt met alle prinsen en prinsessen tot 12 en met elkaar bedacht wat er allemaal bij de prins of prinses hoorde. Waar is er één van in de wereld? Waar zijn er twee van? De kinderen kwamen met mooie en verrassende antwoorden. Natuurlijk leerden we de cijfers ook schrijven en bedachten we de buren van het cijfer, het Romeinse cijfer en het getalbeeld op een dobbelsteen.


Ook stond de afgelopen periode in het teken van het splitsen. We hebben lakeien geholpen die verstoppertje speelden, dozen met 'taartjes' bijgevuld, zijn als eekhoorns van de ene naar de andere boom verhuisd, hebben slingers gemaakt om de feestzaal te versieren en hebben met pittenzakjes gegooid. Steeds was weer de vraag hoe we het getal konden splitsen. De kinderen worden er al heel vaardig in!


Toen was eindelijk alles voor het grote feest van koning Tel klaar. De gasten konden komen! Maar, wie stapten daar nog meer uit de koets? Het waren de rekenkabouters! Met behulp van deze kabouters hebben we geleerd wat de verschillende rekensymbolen betekenen. Ten slotte was daar dan nog de feestzaal met een prachtige vloer met patronen. We hebben bewogen in patronen en hebben grote vellen papier gevuld met zelfbedachte patronen, sommige kinderen hadden er zo veel plezier in dat er steeds een vel bij geplakt moest worden. Toen was het weer tijd voor egel en haas om naar hun eigen bos te gaan en daar de dieren en planten te gaan ontdekken. Na de herfstvakantie is het namelijk tijd voor de heemkunde!


Juf Giovanna en juf Linsey


Floris

Juf Elske-Fleur en haar man Levie zijn de trotse ouders van deze prachtige baby: hun zoon Floris.

Het gaat erg goed met Floris en zijn zusje Luka vindt het erg leuk dat ze een broertje heeft.

Wij wensen ze heel veel geluk samen.

Spaaraktie Bruna Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober)

Zonder reklame te willen maken, willen wij u attent maken op een spaaractie van Bruna tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021). Indien u in deze periode een boek bij de Bruna-winkel koopt, dan loont het om de aankoopbon bij school in te leveren. Wij verzamelen alle bonnen en krijgen als school een tegoed voor 20% van het

totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan onze school nieuwe boeken kopen. Het inleveren van de bonnen kan tot 10 november. Voor meer informatie: https://www.bruna.nl/schoolbieb


Prikbord

Vrij spel in kleuterklas 2.Fijne herfstvakantie namens het gehele team!