Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 05-11-2021Nieuw

Nieuwsbrief nr. 45


Beste ouders en verzorgers,


Inmiddels zijn we alweer bijna twee weken bezig en het is echt herfst aan het worden! Een leuke tijd van het jaar en als seizoen ook heel belangrijk om te beleven. Helaas beleven we ook weer een periode waarin de coronacijfers onrustbarend toenemen, terwijl we allemaal toch zo gehoopt hadden hier zo langzamerhand afscheid van te kunnen nemen. Later in deze brief kom ik hierop terug; nu eerst enkele positieve onderwerpen.


De Rommelmarkt afgelopen vrijdag was een doorslaand succes! Natuurlijk was het heel fijn dat er sowieso iets van een markt kon worden georganiseerd als alternatief voor de vervallen Herfstmarkt. Maar dat het zo goed zou worden, was niet direct voorzien. Met speciale dank aan organisator Stéphanie Elzenaar. We hebben er de conclusie aan verbonden dat er nu natuurlijk in 2022 ook een Lentemarkt moet komen en dat najaar weer een echte Herfstmarkt. De school heeft daarin immers een prachtige traditie opgebouwd. De opbrengst was ook boven verwachting; de speciale inzet van klas 6 heeft hun een mooie bijdrage voor het kamp op Texel opgeleverd en dan is er nog een flink bedrag over voor de school, bijvoorbeeld om handarbeid-materialen voor aan te schaffen.


We zijn als school erg dankbaar voor de wekelijkse inzet van de tuingroep en hun extraprikactiviteiten op maandag. Het is fijn als belangstellende ouders zich hierbij willen aansluiten – vele handen maken licht werk – en trekker Sjoerd Druiven (vader van Jacques en Yannis) dit willen laten weten. Vanuit school wil meester Ronald met zijn klas ook een nadrukkelijker rol gaan vervullen en is daarover met betrokkenen in overleg.


En dan even over het beleid inzake corona van de school sinds de Herfstvakantie en na de meest recente persconferentie. Hieronder de belangrijkste zaken:

• In verband met de veiligheid blijven ouders van de klassen 1 t/m 6 weliswaar welkom op het schoolplein, maar graag met voldoende ruimte voor de leerlingen in de zone rond de ingang. We hopen dat ouders op het plein ook onderling de wenselijke onderlinge afstand van 1,5 m respecteren. Voor de kleuterouders geldt dat we de afspraken willen handhaven dat de ingangen bij de kleutertuintjes worden benut en dat ouders daar achter het hek blijven staan.

• In de school zijn ouders welkom uitsluitend op afspraak met een leerkracht (oudergesprek) of de schoolleiding en graag met een mondkapje. We geven maar weer even geen handen, hoe jammer dat ook is. Uiteraard zullen we zo goed mogelijk blijven ventileren.

• Ouderavonden – voor zover ze niet digitaal worden gehouden – vinden plaats met één ouder per kind. Mondkapje op bij het bewegen, pas als iedereen zit mogen ze af.

• Houdt uw kind als het verkouden is het liefst thuis, we nemen graag het zekere voor het onzekere; dit vooral ook om de leerkrachten te beschermen, die bij besmetting, maken dat de hele klas naar huis moet. Helaas hebben we in korte tijd al twee keer een klas naar huis moeten sturen vanwege de noodzaak van quarantaine van een leerkracht.

• Ook onderling hebben we binnen het team afspraken gemaakt over het houden van gepaste afstand, weer meer digitaal vergaderen en het dragen van mondkapjes. We willen alles doen wat nodig is om de school veilig open te kunnen houden.


Met vriendelijke groet,


Herman I. van Tongeren, directeur

Vrijeschool Zaanstreek

Agenda

  • 11 november: Sint Maarten
  • 15 november: Biebbus
  • 18 november: knutselavond ouders van alle kleuterklassen
  • 29 november: 1e Advent
  • 3 december: Sinterklaas op school
  • 6 december: 2e Advent
  • 13 december: 3e Advent
  • 20 december: 4e Advent
  • 23 december: klas 1-6 les tot 14.30 uur, kleuters tot 13.00 uur
  • 24 december: kleuters vrij. Klas 1 t/m 6 les tot 13.00 uur

Even geen buitendag voor de kleuters

Omdat alle lichtfeesten er weer zijn hebben de kleuters voorlopig geen buitendag op de woensdag. Na de voorjaarsvakantie wordt hier weer mee gestart.

Heemkunde in de 4e klas


In de 4e klas zijn we inmiddels al diep in de Noorse mythologie gedoken en leren we dat er bij hen niet één maar veel meer goden leefden en nog andere bijzondere figuren zoals dwergen en reuzen. Op dit moment laten we de Rijpreuzen en Asen even voor wat het is en richten we ons op onze eigen omgeving. We maakten van klei een huisje, kasteeltje, molentje, olifantenverblijfje, schelphuisje of ander bewoonbaar gebouwtje. De volgende dag maakten we van een tafelgroepje van 4 tafels een raster met verticaal en horizontaal tape en de cijfers 1 t/m 4 en de letters A t/m D. Zo ontstonden er allemaal vakken waarin de huisjes zonder enige regelmaat werden neergezet. Het dorp ‘Kierdevlas’ begon aardig te groeien en toen gebeurde het…

De winter kwam sneller dan verwacht en ineens begon het te sneeuwen…. alle huisjes begonnen zo langzamerhand onder te sneeuwen. Toen we die weghaalden kwam er een heuse plattegrond tevoorschijn. Deze werd nog wat echter gemaakt door een wegennetwerk aan te leggen en daarna maakten we in ons Periodeschrift een eigen plattegrond, waarbij sommige kinderen heel gedetailleerde tekeningen maakten van bovenaf. Ook kwam er een legenda bij met de betekenis van wat er zoal getekend was. En natuurlijk gaven ze aan in welk vak hun huisje had gestaan.


De grote Bosatlas heeft ook zijn magische intrede gedaan. Een stapel van 5 mooie, nieuwe boeken die we uit de zesde klas hebben geleend, wordt als de kinderen klaar zijn met hun opdracht, gretig bewonderd. Hoe zoek je iets op? Oh, ja met die code natuurlijk, zoek de blz., dan de letter en dan met je vinger naar beneden tot het cijfer wat er achter stond. Ze vinden het geweldig. Het is nog lekker vrijblijvend allemaal maar sjeetje wat is er veel interessants te zien in een atlas. Het kompas is, samen met de windroos, een bijzonder instrument waar we nog van alles mee gaan doen. Zoals een eigen speurtocht maken. Deze periode aardrijkskunde sluiten we af met de Zaan. Die erg belangrijk is geweest bij de vorming van onze mooie Zaanstad.


Juf Jessica
Juf Jojanneke stelt zich voor


Beste ouders en/of verzorgers,


Graag stel ik mij hier aan jullie voor. Ik ben Jojanneke, de nieuwe juf en duo-partner van Maria in klas 2. Donderdag en vrijdag zijn de dagen dat ik op school bij klas 2 zal zijn.

Na jaren als docent maatschappijleer en burgerschap in het middelbaar onderwijs in Amsterdam gewerkt te hebben groeide bij mij de laatste jaren de wens om met het jongere kind te gaan werken en zo bij te kunnen dragen aan diens basisvorming. Die wens werd sterker toen ons eerste kind werd geboren en ik van dichtbij de ontwikkeling van een kind kon volgen. Hoe bijzonder leuk! In mijn vrije tijd volgde ik een pedagogische cursus antroposofie en zodoende ontwikkelde ik mijzelf verder binnen de antroposofie. Het vrije school onderwijs lonkte en vorig jaar was ik in de gelegenheid om de stap te maken en ben ik gestart met de vrije school Pabo. Mijn praktijkervaring voor de eerste helft van de studie heb ik opgedaan op de vrijeschool in Bergen. Nu ben ik zeer gelukkig met deze aanstelling op de Zaanstreek.

Op het moment van schrijven heb ik de ouders van klas 2 al ontmoet tijdens een mooie ouderavond en ik zal later deze week de kinderen ontmoeten. Ik kijk ernaar uit om kennis te maken met de kinderen en om iedereen binnen de school en daaromheen te leren kennen.


Tot ziens!


Juf Jojanneke

Prikbord