Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 01-10-2021Nieuw

Nieuwsbrief nr. 43

Beste ouders en verzorgers,

Het was heerlijk om dit jaar de Michaëlsviering nog veel meer ‘als vanouds’ te kunnen vieren nadat we vorig jaar gelukkig wel een mooi spektakel voor de klassen en de school als geheel konden organiseren, maar de ouders daar door omstandigheden buiten moesten blijven. Natuurlijk zorgde het slechte weer voor een compleet andere spelletjesochtend binnen, dan we voor buiten hadden voorzien, maar het lijkt qua improvisatie een succes geworden te zijn. Daarvoor was het verhaal van meester Gosse met muzikale begeleiding een groot succes en na de spelletjes kon de draak gelukkig wel buiten – ondanks de regen – verslagen worden. Het was een enorm spektakel, terwijl bij de kleuters de ingetogen sfeer van het oogstfeest ook zijn eigen charme had en de kinderen daar in een totaal andere sfeer dit feest hebben beleefd. Veel dank is op zijn plaats voor iedereen die dit mede mogelijk heeft gemaakt.

We genieten van het feit dat er langzaam weer meer kan en mag en verkennen voorzichtig de grenzen voor de periode na de herfstvakantie. In elk geval vinden er ouderavonden plaats, zijn er gesprekken met individuele ouders op school en gaat de spanning een beetje af van alle bestaande en nieuwe contacten. In een volgende nieuwsbrief zullen we hier nader op ingaan.

We zijn heel erg blij met ons sinds de zomer flink uitgebreide team, waar we al eerder over berichtten. Nancy ten Brug als invaller voor Elske-Fleur, Elvira Nitters en Linda de Groot als collega’s die via het leer-werktraject van Ithaka zijn binnengestroomd, Binny van der Velde als nieuwe gymleerkracht; zij allen draaien mee alsof het niet anders is geweest. Het is fijn om te ervaren hoe gauw ze vertrouwd zijn met de kinderen en de kinderen met hun. Per 1 november kunnen we ook onze voorlopig laatste nieuwe collega verwelkomen: Jojanneke Schut, die de vacature in klas 2 naast Maria van Breukelen gaat vervullen.

We zijn bijna klaar met het eerste deel van het traject dat we onder begeleiding van de PO Raad hebben doorlopen en gaan voortvarend verder met datgene wat dat heeft opgeleverd en met het geven van extra begeleiding aan leerlingen van wie we weten dat zij de komende jaren nog wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken, dan wel extra uitgedaagd moeten worden omdat ze de gewone stof al goed beheersen. Daarin spelen naast Tiny Eijben, onze taal (lees-) en rekenspecialist ook Inger Andersson, Lea Stoker en Elvira Nitters een belangrijke ondersteunende rol.

Kortom: we zijn als school lekker bezig en we groeien ook op bescheiden wijze. Laten we hopen dat we zo door kunnen functioneren en niet weer door externe omstandigheden gedwongen worden enorme concessies aan ons prachtige en kunstzinnige onderwijs te doen. Elders in deze nieuwsbrief vindt u nog een bericht over het Circus Nicole & Martin, dat in de regio is neergestreken in een nieuwe poging Nederland (en in het bijzonder de regio rond Amsterdam) te betoveren.

Met vriendelijke groet,

Herman I. van Tongeren, directeur

Vrijeschool Zaanstreek

Taalperiode in klas 3

We begonnen dit schooljaar met een taalperiode die helemaal in het teken stond van het beleven van de verhalen over de schepping van de wereld. Elke klas heeft zijn eigen vertelstof die aansluit bij de ontwikkelingsfase van de kinderen. In de derde klas horen de kinderen de verhalen uit het oude testament.

Elke dag hoorden de kinderen een volgend stukje van het verhaal over hoe de wereld geschapen werd en werd op een groot blad geschreven over het deel van het verhaal dat de vorige dag verteld werd. Iedere dag hebben de kinderen ook een schildering gemaakt van het vertelde beeld.

Elke dag verheugden de kinderen zich weer op het volgende stuk van het verhaal. Als ik stopte vroegen ze om meer, benieuwd als ze waren hoe het verder zou gaan.

En met veel concentratie en aandacht schilderden ze prachtige kleurrijke beelden.

Samen vormen al deze schrijfbladen en schilderingen nu het boek van de Schepping.

Nadat het boek klaar was hebben we de gemaakte boeken met elkaar hardop gelezen.

Ook leren we een lied over de schepping.


In het begin lag de aarde verloren,

in het begin in de duisternis

God sprak zijn woord en het licht werd geboren,

‘t licht dat vandaag onze dag nog is.


Dit is het eerste couplet van het lied dat we in de klas oefenen.

De komende maanden horen de kinderen de verhalen verder. Anders dan in de eerste en tweede klas zijn het geen losse verhalen, maar is de vertelstof een geheel.


Juf Valentine

Bericht van het Circus Nicole & Martin


Op zaterdag 16 oktober om 17.00 uur en zondag 17 oktober om 11.00 uur spelen ‘Nicole & Martin’ hun Nederlandse première van het Russische sprookje: ‘Wassilissa’.

Zij staan vanaf 12 oktober op ‘Landgoed Rorik’ aan de rand van Beverwijk. Een groen, circulair paradijsje met biologische tuinderij, appel- en perenboomgaard, wijngaard en allerhande initiatieven die er in opbouw zijn. Zij bieden de Zwitserse theatercompagnie ‘Nicole & Martin’ een plaats, waar eindelijk weer ruimte is voor evenementen.

Zo zijn de twee schoolvoorstellingen op donderdag en vrijdag al geheel uitverkocht, maar zijn er bij het begin van de herfstvakantie twee openbare voorstellingen in hun prachtige ronde witte circustent, die naar de nieuwste richtlijnen, weer helemaal uitverkocht mag worden. Na de lastige coronajaren, zijn zij voor het eerst weer in Nederland.

Twee keer eerder zouden zij bij ‘Vrije school Zaanstreek’ komen, beide keren door coronarichtlijnen onmogelijk. Hun komst daar is nu gepland voorjaar/zomer 2022.

Zij trekken met hun rode vrachtwagens en houten romantische woonwagens al 22 jaar door heel Europa en spelen, acrobatiseren, musiceren en jongleren sprookjes van Grimm en nu ook een Russisch sprookje. Met humor maar ook verstilling brengen zij de diepte van de sprookjes in beeld, het publiek van 6 tot 100 jaar verlaat telkens betoverd de witte tent.

Graag nodigen wij iedereen uit om op het goed bereikbare ‘Landgoed Rorik’ kennis te maken met dit circusachtige theater, dat telkens in alle landen bij vrije scholen, festivals en instituten een week neerstrijkt. ‘Landgoed Rorik’ ligt aan de buitenrand van Beverwijk, aan de overzijde van de A9 en heeft een groot parkeerterrein.

Kaarten en informatie: www.nicole-et-martin.ch