Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 17-09-2021Nieuw

Nieuwsbrief nr. 42

De geleidelijke overgang van de zomer naar de herfst bij de kleuters....ze zijn gestart met het maken van deze prachtige vuurtorens en recent hebben ze deze mooie appeltjes van vilt gemaakt.

Beste ouders en verzorgers,


We zijn intussen een goede maand op streek en gelukkig zijn er veel zaken die weer (bijna) helemaal gaan zoals we vroeger gewend waren. Ook de persconferentie van vorige week heeft de scholen voorlopig geen verdere beperkingen opgelegd. Tot nu toe – dit moeten we afkloppen – heeft corona als aandoening de school ook links laten liggen. Natuurlijk hebben we zo nu en dan wel te maken met het gewone ziek – of niet inzetbaar zijn van leerkrachten, zonder dat we voor adequate vervanging kunnen zorgen. Maar met onze nieuwe leerkrachtondersteuners Elvira Nitters en Linda de Groot naast Lea en met Nancy ten Brug als vervanger van Elske-Fleur Loggers, prijzen we ons als school heel gelukkig. Te vaak komt het voor dat onopgevulde plekken in het team open blijven en naarstig gezocht moet worden naar nieuwe collega’s. Juf Chantal is inmiddels bevallen van haar derde zoon, die Frits heet. Moeder en kind maken het gelukkig goed!


In dat verband is het heel fijn dat we kunnen melden dat we een nieuwe duopartner voor Maria in klas 2 hebben gevonden. Jojanneke Schut is een ervaren leerkracht (middelbaar onderwijs), zij heeft al een jaar meegelopen op de vrijeschool in Bergen en gaat de komende jaren haar Pabo-studie aan de Hogeschool in Leiden afronden. De kennismakingsgesprekken waren leuk en de komende tijd gaat Jojanneke kijken wanneer ze – gegeven haar opzegtermijn – geleidelijk kan instromen in onze school. Intussen blijven Maria en Lea samen de klas begeleiden en zal Jojanneke zo nu en dan tijd en energie steken in het leren kennen van de kinderen. Voorwaar een heerlijk feit: we hebben het gevoel dat het wachten op de juiste kandidaat zin heeft gehad. We zoeken nog naar een goed moment om Jojanneke ook aan de ouders voor te kunnen stellen.


Omdat het Michaëlstijd is, wordt er dit jaar weer een mooi draaiboek gemaakt om de dag tot een onvergetelijk jaarfeest te maken. Woensdag 29 september is de dag! We zoeken nog ouders om ons te helpen bij het begeleiden van de moed-spelletjes voor de kinderen. Elders in de nieuwsbrief staat de beschrijving van het feest.


Op vrijdag 1 oktober is er een studiedag gepland voor heel Ithaka. De kinderen zijn dan vrij. De dag wordt met twee of drie andere vrijescholen in de regio vormgegeven.


Met vriendelijke groeten,


Herman I. van Tongeren

directeur

Klas 2 oefent met pittenzakjes


Het is een feest om de kinderen na 6 weken vakantie weer elke week te zien.

Het was een mooie gewaarwording om te zien hoe ik na de vakantie weer met de klas kon starten alsof we net nog met elkaar in de klas zaten; Ik ken de kinderen, de kinderen kennen mij en elkaar en de regels en afspraken. We konden voortborduren op de reeds neergezette gewoontes.

Elke ochtend lezen we met elkaar. Het is mooi om te zien hoe de kinderen hierin gegroeid zijn en ieder kind hierin stappen heeft gezet.

Ook zingen en bewegen we elke ochtend. Naast het feit dat het heel plezierig is om dit met elkaar te doen, oefenen de kinderen ook allerlei sociale vaardigheden. Zo zingen we nu een ‘vraag en antwoord lied’. In het begin zong ik voor, en zongen de kinderen na. Nu zingen een paar kinderen voor en zingt de klas na. Een aantal kinderen durven zelfs in hun eentje voor te zingen.

Ook hebben we een spel gedaan waarbij ieder een pittenzak op zijn hoofd krijgt. Ze lopen dan door de klas of door de zaal en wanneer een pittenzak valt moeten ze blijven staan. Een ander echter mag je bevrijden door de pittenzak weer terug op het hoofd te leggen. Maar… pas op! Je moet natuurlijk op zo’n manier bukken dat jouw pittenzak niet ook valt (wat soms wel gebeurt natuurlijk). Hilariteit alom als ze ineens met z’n vijven op een kluitje staan omdat al hun pittenzakken gevallen zijn. Inmiddels worden ze er steeds bedrevener in en kunnen sommigen zelf een huppeltje of klein sprongetje maken zonder dat hun pittenzak valt.

Wanneer ik, eenmaal terug in de klas, vraag wie er allemaal iemand geholpen heeft, gaan alle vingers de lucht in. Wauw!


juf Maria

Foto links: bordtekening klas 3, foto rechts: schilderingen klas 6


Juf Nancy stelt zich voor


Dag! Ik ben Nancy, vervanging van juf Elske-Fleur in kleuterklas 1 op maandag, dinsdag en woensdag.

Ik woon samen met mijn 2 lieve dochters van 14 & 16 en onze hond in Amsterdam-Noord. In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te fotograferen, kringloop meubeltjes op te knappen, dansen, de natuur in te gaan en te lezen.

Hiervoor ben ik o.a. werkzaam geweest als intern begeleider, maar ook als kleuterleerkracht en heb een aantal dingen gedaan in het onderwijs voor hoogbegaafden. Naast m’n werk hier op school, heb ik een praktijk voor holistisch & antroposofisch kindercoaching en speltherapie.

Wat ben ik blij met deze leuke kleuterklas hier op de VSZ! Ik voel me hier nu al enorm thuis en heb van de collega’s, de ouders en de kinderen een heel warm welkom gekregen. De eerste weken waren zó fijn. Ik heb zin in alle mooie en gezellige gebeurtenissen die er nog gaan komen! Groet,


juf Nancy

Michaëlsfeest op woensdag 29 september

In de klassen worden nu Michaëls liederen geoefend en hier en daar wordt al aan een drakenkop gewerkt..


In de herfsttijd vieren we op school drie feesten; het Michaëlsfeest op 29 september, het St. Maartensfeest op 11 november en het Sinterklaasfeest op 5 december.


Bij elk van deze feesten symboliseert de naam gevende persoon innerlijke kwaliteiten die in een mens kunnen gaan groeien. En dat stimuleren we op de Vrije School graag!

In één van de Michaëlsliederen staat; ‘Wij strijden tegen de draak, gevaren te mijden is niet onze taak”.

Tijdens een strijd in de hemel verslaat aartsengel Michaël de draak (de engel Lucifer) en werpt hem uit de hemel de diepte in. Hiermee verwijderde Michaël de machten van de duisternis uit de hemel….


Woensdag 29 september vieren we dus het Michaëlsfeest. We bereiden ons er op voor in de klas maar doen dat in beperktere mate dan voorheen vanwege Corona. Normaal gesprokken zou er appelmoes en jam worden gemaakt en brood gebakken. We willen dit jaar nog voorzichtig zijn maar wél een Michaëlsmaaltijd in elke klas doen. We dekken de tafels en lunchen gezellig. We vragen jullie als ouders een iets feestelijker lunchpakketje mee te geven aan de kinderen dan gewoonlijk. Als school zullen we dan nog voor een leuk en verantwoord extraatje zorgen.

Zorgen jullie er voor dat de kinderen op 29 september passend gekleed zijn voor de spelletjes buiten? Als het regent zijn laarzen en eventueel een extra setje kleding misschien handig…


De dag zal er als volgt uitzien; na een begin in de klas gaan de klassen naar buiten voor het beluisteren van een Michaëlsverhaal en het gezamenlijk zingen van liederen. Als de ouders daarna het spellencircuit hebben neergezet gaan de kinderen dit circuit doen in gemengde groepen. Na de spelletjes vindt in de klassen de Michaëlsmaaltijd plaats en om 12.30 uur gaan de kinderen weer naar buiten om de draak te verslaan. De ouders van klas 6 zijn hierbij welkom om dit op gepaste afstand gade te slaan.. De dag duurt tot 13.00 uur.


Hopende op een mooie dag groeten we jullie;


het team van de Vrije School Zaanstreek

Toestemming gebruik beeldmateriaal van uw kind(eren)

In het verleden heeft u uw voorkeuren aangegeven omtrent het gebruik van beeldmateriaal van uw kind(eren) voor onze communicatiemiddelen zoals Nieuwsbrief, website, social media etc. Wij willen u er op wijzen dat u te allen tijde eventuele wijzigingen in deze toestemming kunt doorgeven aan de administratie. Ook voor andere vragen hierover kunt u met ons contact opnemen.

Prikbord

Zaans Natuur & Milieu Centrum: op zondag 26 september wordt de workshop fossiel versteend hout uit Indonesië slijpen gegeven. Tevens is in het museum de expositie Roodkapje te bezichtigen. Voor meer informatie: https://zaansnatuurmilieucentrum.nl