Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 03-09-2021Nieuw

Nieuwsbrief nr. 41


Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,


Het was heerlijk om weer te beginnen. Ook de week voordat de school echt open ging zat de stemming er al meteen goed in. En die eerste schooldag blijft natuurlijk een feest, voor de klassen 1 t/m 6 op maandag, voor de kleuters op dinsdag. De nieuwe eerste klas is met open armen en zang ontvangen door de rest van de schoolpopulatie. Enkele nieuwe kinderen hebben ook hun weg naar de verschillende klassen gevonden. Nieuwe ouders: van harte welkom!


Naast de nieuwe leerkrachten voor klas 1 Giovanna Kuipers en Linsey Godschalk (zij zullen zich nog nader voorstellen) en de vervanger in de eerste kleuterklas Nancy ten Brug (zij zal zich in de volgende Nieuwsbrief voorstellen), hebben we inmiddels kennisgemaakt met Binny van der Velde, die op donderdag de gymlessen gaat verzorgen. Ook hij zal zich nog nader voorstellen. Ook wordt het team versterkt door twee collega’s die het leer-/werktraject van Ithaka voor zij-instromers volgen en zo op termijn leerkracht willen worden. Het zijn Linda de Groot en Elvira Nitters, beide uit Purmerend, met kinderen op de Waterlandschool en daar ook geïnspireerd geraakt door ons onderwijs. Zij werken als leerkrachtondersteuner op onze school op dinsdag en woensdag en volgen daarnaast de opleiding aan de Vrijeschool Pabo van de Hogeschool Leiden. Linda zal de eerste periode vooral meedraaien bij de kleuterklassen en de eerste en tweede klas. Maar ze zal de eerste weken ook benutten om de school als geheel te leren kennen. Dat geldt ook voor Elvira, die haar eerste focus op de klassen 1 t/m 6 legt en daarbij taken vervult die Lea Stoker tot voor kort als leerkrachtondersteuner als enige voor de school invulde.


Nu er weer normaal contact mogelijk is tussen de school en ouders, leeft het verzoek om geen what’s app berichten meer naar de privé-nummers van de leerkrachten te sturen en waar gewenst gewoon weer afspraken met leerkrachten te maken na schooltijd. Omgekeerd zullen de leerkrachten u de komende tijd weer uitnodigen voor ouderavonden en korte gesprekken over individuele leerlingen. Tot de herfstvakantie willen we de tijd nemen om te kijken hoe deze nieuwe – ooit gebruikelijke – vorm van contact onderhouden bevalt. En daarbij hopen we maar op een beheersbare situatie als het gaat over (varianten van) het coronavirus. In die zin zijn we ook benieuwd naar de volgende persconferentie van 20 september a.s.


Wat de eerste dagen en weken nog een beetje wennen was – zo merken we – is het op tijd komen op school. We willen u vriendelijk maar dringend verzoeken ervoor te zorgen dat de kinderen echt om 8.25 u op het plein zijn om daar door de leerkracht als klas opgehaald te kunnen worden, zodat de school echt om 8.30 u kan beginnen. Voor de kinderen zelf is het ook vervelend als ze te laat zijn en dan vaak als enige naar hun klas moeten lopen. We rekenen op uw medewerking!


Op 1 september beginnen de euritmielessen weer, voorlopig tot de kerstvakantie en voor alle klassen. Wij vragen u vriendelijk om uw kind in elk geval op woensdag euritmieschoentjes mee te geven en als u daar niet (meer) over beschikt, dit door te geven aan de klassenleerkracht, zodat we die gezamenlijk voor een redelijk bedrag kunnen inkopen. Maar als het goed is zijn er nog euritmieschoentjes en als ze te klein geworden zijn, kunnen we er wellicht andere kinderen blij mee maken.


Aan het begin van het schooljaar vragen wij ook weer uw aandacht voor de vrijwillige ouderbijdrage. Binnenkort ontvangt u een e-mail vanuit WIS Collect met een link voor het innen van deze vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar. De vrijeschool hanteert het systeem van vrijwillige ouderbijdragen om tegemoet te komen aan de extra wensen die het vrijeschoolonderwijs heeft als het gaat om het geven van kunstzinnige vakken zoals handwerken en handvaardigheid, euritmie met begeleiding en het organiseren van jaarfeesten en dergelijke. Dat wordt allemaal niet gedekt vanuit de reguliere bekostiging. De meesten van u zijn dit al jaren gewend, maar toch hechten wij er aan hier steeds weer even bij stil te staan.


Met vriendelijke groet,


Herman I. van Tongeren, directeur

Vrijeschool Zaanstreek

De nieuwe juffen van klas 1 stellen zich voor


Beste ouder(s),


Via deze weg willen wij graag even van de gelegenheid gebruik maken om ons aan u voor te stellen.


Mijn naam is Linsey Godschalk. Ik woon samen met mijn vriend Friso en onze kat James in Amsterdam. In mijn vrije tijd speel ik graag tennis en geniet ik van een goed boek. Daarnaast vind ik het heerlijk om te wandelen.

Nadat ik ben afgestudeerd aan de ALO heb ik een aantal jaren gewerkt op een Islamitische basisschool als gymdocente waarbij ik afgelopen schooljaar tevens één dag in de week voor de klas heb gestaan. In tegenstelling tot de relatief korte contactmomenten die je als gymjuf met de leerlingen hebt, spreekt het mij aan dat je voor de klas een veel grotere rol kunt spelen in de ontwikkeling van kinderen en daarmee echt een verschil kan maken. Daarom kunt u mij vanaf dit schooljaar op de donderdag en vrijdag voor klas 1 vinden.

Samen met de groep eindig ik de lesweek en zorg ik er met de kinderen voor dat zij naar huis gaan met geleerde lesstof en het gevoel dat we ook ruimte hebben gemaakt voor ontspanning, beweging en humor tussen de lessen door.

Ik hoop er samen een leuk en leerzaam jaar van te maken!


juf LinseyIk ben Giovanna Kuipers en sinds dit jaar leerkracht van klas 1. Ik kom uit Koog aan de Zaan en heb, samen met mijn man Robbie, twee kinderen (Dante van 5 en Delphine van 2). Na de dansacademie en daarna de vrije school PABO ben ik het Montessori-onderwijs ingerold. Ik heb het hier erg naar mijn zin gehad, maar de Vrije School bleef toch trekken. Ik ben dan ook erg blij dat ik deze groep kinderen mag gaan begeleiden!

In mijn vrije tijd maak ik graag kleren en houd ik van de natuur in gaan met mijn twee kinderen. Daarnaast lees ik graag.

We zijn de afgelopen week al begonnen met de letters en de kinderen duiken er vol enthousiasme in. Ook zie ik veel kinderen die elkaar helpen en voor elkaar zorgen in de klas.

Op naar een mooi jaar met elkaar!

juf Giovanna

Onze nieuwe gymmeester stelt zich voor


Hallo Allemaal,


Mijn naam is Binny van der Velde, 29 jaar en ik verzorg dit jaar de lessen bewegingsonderwijs.

Naast de lessen op jullie gezellige school geef ik ook het bewegingsonderwijs op een school in Heiloo en op een school in Alkmaar. Naast deze drie dagen op school ben ik actief als personal trainer in mijn eigen personal training studio in Heiloo. Ik heb een jaar of 15 fanatiek aan honkbal gedaan en daarnaast vind ik het ook leuk om lekker in de sportschool aan de slag te gaan. Op het moment van schrijven heb ik al 1 week met veel plezier les mogen geven en kijk ik uit naar de rest van het schooljaar.

Iedereen een sportief, gezond, leerzaam en vooral leuk schooljaar gewenst.


Vriendelijke groet,

Binny van der Velde

Ouderavonden voor de kleuters

Onze kleuterjuffen hebben de eerste ouderavond voor dit schooljaar al ingepland en wel als volgt:

  • maandag 13 september: kleuterklas 1
  • dinsdag 14 september: kleuterklas 3
  • donderdag 16 september: kleuterklas 2
Binnenkort worden de uitnodigingen hiervoor verstuurd met alle details.

Nieuwe beslisboom thuisblijven 0 jaar t/m groep 8

Is uw kind verkouden of heeft het andere klachten dan vindt u hier de nieuwe beslisboom: https://ajnjeugdartsen.nl/wp-content/uploads/2014/04/Beslisboom-0-jaar-t_m-groep-8-BOinK-AJN-RIVM_-200821.pdf

Prikbord

Deze bril is gevonden bij het plein van de kleuters. Mocht u 'm herkennen, dan kunt u de bril ophalen bij de administratie.