Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 02-07-2021Nieuw

Nieuwsbrief nr. 40

Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,


Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van opnieuw een bewogen schooljaar. Gelukkig was het staartje ervan wel weer echt ‘school’. Weliswaar nog niet zoveel vrijeschool als we ons hadden voorgesteld, maar in elk geval wel weer klassikaal les met je eigen juf of meester en met alle klasgenoten om je heen. Zo hebben we de laatste weken sinds de Meivakantie de school ook weer echt als gemeenschap ervaren. Natuurlijk hopen we volgend jaar ook weer op deze manier van start te kunnen gaan en dat ook lang vol te houden; het leuke is dat we dat – na alles wat er gepasseerd is – nu als iets heel bijzonders ervaren. Enkele nieuwe leerlingen hebben intussen kennisgemaakt; die gaan we na de vakantie in onze gelederen opnemen.


De laatste schoolweek zal weer een speciaal karakter dragen met natuurlijk het afscheid van de zesde klas en het afscheid van de oudste kleuters. Het is fijn als u uw kind of kinderen op donderdag 8 juli, voor zover zij in klas 1 t/m 5 zitten, een bloem zou willen meegeven waarmee we boeketten maken voor de kinderen van klas 6. Het afscheid zelf vieren we weliswaar buiten, maar nog alleen met de ouders van die klas. De hele school is erbij in het amphitheater.


Op de laatste schooldag krijgen alle kinderen van klas 1 t/m 6 weer hun getuigschrift, waar de leerkrachten enorm hun best op hebben gedaan. Aan het getuigschrift zal ook een actueel CITO-score-overzicht met een kort algemeen begeleidend schrijven worden toegevoegd.


We starten het nieuwe schooljaar weer op maandag 23 augustus met een korte dag, van 9.30 – 12.00 u, waarbij het hoogtepunt zal zijn het binnen halen en welkom heten van de nieuwe eerste klas: zo’n 29 leerlingen groot! Onze nieuwe collega’s Giovanna Kuipers en Linsey Godschalk gaan deze kinderen begeleiden. We zijn heel benieuwd naar hun gezamenlijke reis de komende jaren. De dag erna, dinsdag 24 augustus starten de kleuters op de normale tijd, 8.30 u met hun eerste dag, die gewoon tot 13.00 u duurt.


Onderstaand vindt u in deze Nieuwsbrief alvast een overzicht van de vakanties en studiedagen voor het komend schooljaar. Eind volgende week staat de jaarplanner op de website (onder het onderdeel Praktisch), waarin we ervan uitgaan dat er weer allerlei zaken doorgang kunnen vinden, die het afgelopen jaar moesten vervallen. Denk aan een (algemene) ouderavond, open dag en inloopmomenten. We hopen ook de gewone gezamenlijke start- en eindtijden (dus zonder schuivende tijdstippen) weer te kunnen instellen en vooral ook de (grote) pauzes weer met drie klassen tegelijk te kunnen hebben. We hebben er als team ook zin in om de Jaarfeesten – onder voorbehoud van het onder controle houden van Corona – weer een echte vrijeschool-dimensie mee te geven.


Er is ook een nieuwe gymleerkracht, Binny van der Velde, die op donderdag de klassen 1 t/m 6 gymnastiek gaat geven. We zijn erg blij met zijn komst, nu Lisette Braaksma ons als gymleerkracht gaat verlaten. We nemen vrijdag 9 juli afscheid van haar en Cynthia Bambach, die ons op het laatste moment verraste met haar overstap naar Waldorf aan de Werf in Amsterdam Noord, waar zij opnieuw een eerste klas gaat leiden. We zijn hard op zoek naar een goede duopartner voor Maria van Breukelen om het team voor de nieuwe klas 2 compleet te maken. Nancy ten Brug wordt de tijdelijke vervanger van Elske-Fleur Loggers als die met zwangerschaps- en ouderschapsverlof is. Zij zal zich op een later moment – evenals Giovanna en Linsey – aan u voorstellen.


Omdat gym volgend jaar op donderdag plaatsvindt, gaat Alwin Stickel voortaan op dinsdag de handvaardigheidslessen aan de klassen 4, 5 en 6 geven. Wilt u erop blijven letten dat de kinderen op die dag dicht (beschermend) schoeisel dragen om eventuele verwondingen door vallend gereedschap te voorkomen?


En dan straks de laatste schooldag, voor de klassen behalve klas 6: vrijdag 9 juli. Een traditie wordt in ere hersteld: er zal voor elk kind weer ijs zijn om daarmee de start van de Zomervakantie te vieren. We wensen u allen een heerlijke en welverdiende vakantieperiode toe en hopen dat een ieder weer energie opdoet voor de tweede helft van het jaar. Ook als team gaan we op krachten komen – een aantal nog een week samen om inspiratie op te doen tijdens de Vrijeschoollerarenweek in Zeist – en dan zien we elkaar weer op maandag 23 en dinsdag 24 augustus. Geniet ervan, tot ziens!


Met vriendelijke groet, namens het hele team,


Herman I. van Tongeren, directeur

Vrijeschool Zaanstreek


Luizencontrole

Na de zomervakantie starten we weer met de luizencontrole en wel op woensdag 25 augustus. Binnen onze school hebben we als beleid dat op iedere woensdag na een vakantie alle leerlingen worden gecontroleerd op luizen. Het afgelopen schooljaar is dat door Covid-19 niet gelukt, maar nu de ontwikkelingen gunstig zijn willen we dit weer oppakken. Naast deze controles vragen wij u om uw kind(eren) zelf ook regelmatig op luizen na te kijken. Op de site van het RIVM kunt u informatie over luizen en de behandeling ervan vinden.

Vakanties en feestdagen 2021-2022

Vakanties en feestdagen 2021-2022
Herfstvakantiemaandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober
Kerstvakantiemaandag 27 december t/m vrijdag 7 januari
Voorjaarsvakantiemaandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari
Pasenvrijdag 15 april t/m maandag 18 april
Meivakantiemaandag 25 april t/m vrijdag 6 mei
Hemelvaartdonderdag 26 mei t/m vrijdag 27 mei
2e Pinksterdagmaandag 6 juni
Zomervakantiestart maandag 18 juli
Studiedagen. Alle leerlingen vrij
oktober vrijdag 1 oktober
februariwoensdag 9 februari
juniwoensdag 29 juni

Zaanse Zomer Experience

Ook deze zomer organiseert het Sportbedrijf Zaanstad tal van activiteiten. Voor meer informatie: https://www.zaanse-experience.nl/

Een hele fijne vakantie namens het gehele team!