Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 18-06-2021Nieuw

Nieuwsbrief nr. 39


Decor in wording voor het eindtoneelstuk van klas 6.

Beste ouders,


De tijd vliegt, het schooljaar gaat alweer de laatste weken in en ook het weer maakt dat er al een echt zomergevoel ontstaat. We houden ons nog zoveel mogelijk aan de regels en afspraken in verband met de corona-dreiging, maar ervaren wel de ontspanning die met het wegebben van de pandemie over ons komt. Natuurlijk blijft het dan belangrijk om op te letten en geen domme dingen te doen. In het belang van ieders gezondheid, het kunnen doorgaan van school en het helpen beperken van eventuele overdracht. We gunnen u en de kinderen ook dat dit in de zomer ook lukt, want hoe jammer zou het zijn als we ons na de zomer weer opnieuw aan strenge beperkingen zouden moeten onderwerpen.


Dit maakt dat we de komende weken er nog niet voor kiezen om het traditionele Ouder-bedankmoment te organiseren, tot vorig jaar een gebeuren waarbij wordt stilgestaan bij alles wat ouders voor de school doen, opgeluisterd door zang van de kinderen. In plaats daarvan wil ik graag hier van de gelegenheid gebruik maken om u allen te bedanken voor uw inzet voor de school en hulp bij grote en kleinere projecten, hoe lastig dat het afgelopen jaar ook was. Als team zijn we er erg dankbaar voor en natuurlijk hopen we dat het volgend jaar wel weer mogelijk is hier gezamenlijk met de kinderen bij stil te staan.


Ook dit jaar zullen we Sint Jan in aangepaste vorm en per klas vieren. We juichen het toe dat ouders hier in overleg met de klassenleerkracht zelf invulling aan geven. Uiteraard rekening houdend met de beperkingen en veiligheidseisen, maar wel lekker buiten en hopelijk met mooi weer!


Dichte schoenen bij de les houtbewerken - Ondanks dat het zomer is vragen wij u om er op toe te zien dat uw kind dichte schoenen draagt bij de les houtbewerken op de donderdag. De klassen 4 t/m 6 hebben op deze dag houtbewerken van meester Alwin. Wij vragen dit uit veiligheidsoverwegingen: vallend gereedschap (bijvoorbeeld beitels) kan vervelende consequenties hebben en dan bieden dichte schoenen een betere bescherming. Wij vragen uw medewerking in het belang van de veiligheid van uw kind en de klas. Bij voorbaat dank voor uw medewerking!


Met vriendelijke groet,


Herman I. van Tongeren, directeur

Vrijeschool Zaanstreek


Achtergrond over het St. Jansfeest van 24 juni


Sint Jan is het laatste feest van het schooljaar. Het is een blij feest dat buiten wordt gevierd met bloemenkransen, zang en dans, Sint-Jansvuur en vrolijkheid. Het is het midzomerfeest dat gevierd wordt op de geboortedag van Johannes de Doper (Sint Jan), 24 juni. De zon heeft haar hoogste stand bereikt en begeeft zich op de terugweg, de dagen worden alweer korter en de nachten langer. Eerst bijna onmerkbaar, maar in de herfst gaat het opeens snel tot het laagste punt bereikt wordt vlak voor Kerstmis. De aarde ademt na Sint Jan zogezegd alle zonnekrachten in. Na de donkerste tijd kunnen de zonnekrachten weer uitstromen en beginnen de bloemen en planten voorzichtig weer te groeien. Het hoogtepunt van de bloei is rond Sint Jan.

De overvloed van de bloei in de natuur zie je terug in de bloemenkransen die we dragen. We geven ons in deze tijd over aan het zonlicht en de warmte en ervaren ontspanning, het even niet zo nodig moeten. Zeker als de temperaturen hoger worden. We treden fysiek naar buiten, zetten ramen en deuren open. Alles groeit en bloeit in de natuur en stijgt als het ware omhoog van de aarde naar de kosmos. Wij als mens hebben de neiging om mee te gaan. We willen ons bevrijden uit de dagelijkse taken en dromen het liefste weg in de warmte van de zon. In de vakantie is dat natuurlijk heerlijk! We moeten onszelf hier alleen niet teveel in verliezen. Net als dat de aarde alle krachten weer ‘inademt’, kunnen wij ons ook bewust worden van ons eigen ‘innerlijke licht’. Dat we in de donkere tijd weer meer nodig zullen hebben.

Op onderstaande link vindt u nog meer informatie over de achtergrond van Sint Jan; http://jaarfeesten.blogspot.com/2010/06/achtergrond-bij-het-sintjanseest.html


En in dit voorbeeldfilmpje laten ze zien hoe u een bloemenkrans kunt vlechten:

In dit filmpje vlechten ze de krans met lange grassen, maar het kan ook erg goed met maagdenpalm of klimop. Pas hem om het hoofd heen en steek een paar vrolijke bloemetjes ertussen en klaar!


Juf Elske-Fleur

Activiteit Zaans Natuurmuseum

Op zondag 20 juni organiseert de geologische vereniging Amathysta in samenwerking met het Natuurmuseum een populaire activiteit: goudzoeken. Voor meer informatie:

http://evenementen.znmc.nl/

Muzikaal programma van Melopee

Op 18, 19 en 26 juni brengt Melopee een nieuw muzikaal programma in Bergen aan Zee.

Voor meer informatie:http://www.stemonthulling.nl/nieuws/

Aankondiging cursus euritmieverhalen door Jiri Brummans


Beste ouder,

Bent u (of kent u) een ouder die nieuwgierig is naar het hoe en waarom van de euritmielessen van 'meester Jiri'?

Dan is het goed om te weten dat Jiri komend schooljaar bij de Dynameïs Academie een cursus over deze verhalen geeft waarbij ouders van harte welkom zijn. Voor meer informatie kijkt u op https://www.dynameis.nl/ onder de tab Dynameïs Academie.


Gerard Pillen, projectleider