Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 04-06-2021Nieuw

Nieuwsbrief nr. 38

Foto links: bordtekening klas 3, foto midden: springkussen op de sportdag, foto rechts: kleuters in hun spel.

Beste ouders,


In de vorige Nieuwsbrief heb ik u laten weten dat ik hoopte ditmaal u de verdeling van leerkrachten over de klassen volgend jaar te kunnen presenteren en die belofte ga ik nu inlossen. Daarnaast hebben we een korte mededeling over de klassenfoto’s dit jaar. Bij het kleuterteam zijn er komend jaar geen veranderingen, zij het dat het schooljaar begint met een vervanger voor juf Elske-Fleur, die dan ongeveer gaat bevallen van haar tweede kind. Zodra de kandidaat die we voor die vervanging hebben gevonden, de school heeft bezocht en haar klas heeft leren kennen, zullen we haar bij u introduceren. Verder blijven juf Mariska, juf Imgard en juf Rachel, juf Alinde en juf Wendy op hun post en zorgen daarmee voor continuïteit in onze kleuterafdeling.


Klassenverdeling - Vanwege de zwangerschap van juf Chantal en haar ouderschapsverlof, waardoor ze ongeveer een jaar niet inzetbaar is voor de school, hebben we nieuwe collega’s moeten werven voor de nieuwe eerste klas en die hebben we gevonden! Giovanna Kuipers en Lindsey Godschalk gaan samen de nieuwe eerste klas leiden, zij zullen zich op een later moment nog zelf aan u voorstellen. Wij zijn heel blij met hun komst!

Voor de rest van de klassen is het beeld redelijk voorspelbaar en daarmee hopen we ook de rust in de school, die het afgelopen jaar is ontstaan, te kunnen handhaven. Cynthia Bambach en Maria van Breukelen gaan door met hun klas naar de tweede, Valentine Fakkel blijft ook haar klas verder begeleiden. Jessica Freijee neemt de derde klas mee over de Rubicon naar het volgende jaar en ook Ronald Schaap en Elsemiek Bezemer blijven bij hun klas, wat volgend jaar alweer de vijfde wordt. Tenslotte gaan Gosse Haga Smak en Ilone Berndsen volgend jaar de zesde klas naar de eindstreep begeleiden, waarbij we natuurlijk ook als team heel blij zijn dat Ilone zich weer sterk genoeg voelt om deze reis met de klas af te maken.


Vakleerkrachten - Voor gymnastiek zijn we nog op zoek naar een opvolger van Lisette Braaksma, die na de zomer directeur wordt op een school in Hoofddorp. Meester Alwin zal ook volgend jaar handvaardigheid gaan geven aan de hogere klassen en ook euritmie komt weer terug in het lesrooster.


Klassenfoto’s - Op woensdag 16 juni willen we weer de jaarlijkse klassenfoto’s maken en hopen dus op mooi weer! Naast de groepsfoto’s per klas en van het team van leerkrachten is er nog sprake van een initiatief van enkele ouders om portretten en eventuele broertjes/zusjes foto’s te maken. Vanwege de drukte op school met les-gebonden zaken, ondersteunen we dit initiatief, maar kunnen er verder onder schooltijd geen ruimte voor vinden. Hier komt vast een oplossing voor en als die er is, wordt u daarover geïnformeerd.


Kwaliteit - Via Goed worden goed blijven plus, een project met hulp van de PO Raad, zijn we als school betrokken bij een kwaliteitstraject wat veel van de leerkrachten en de betrokken stafleden vraagt. Maar het is fijn hier te kunnen melden dat de betrokken specialist vanuit de PO Raad onder de indruk is van het pedagogisch klimaat van de school, zowel bij de kleuters als bij de klassen 1 t/m 6. De rust en harmonie, de veiligheid en de context waarin wordt lesgegeven wordt enorm gewaardeerd en er zijn complimenten voor gegeven. De punten waar we nog verder aan moeten werken krijgen in het tweede deel van dit kalenderjaar extra aandacht op studiedagen en in de praktijk. We zijn erg gemotiveerd om daarmee als team verder aan de slag te gaan.


Met vriendelijke groet,


Herman I. van Tongeren, directeur

Vrijeschool Zaanstreek