Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 23-04-2021Nieuw

Nieuwsbrief nr. 36

Samenwerking in de Poortklas van de kleuters.

Beste ouders en verzorgers van onze leerlingen,


Ondanks het feit dat het nog steeds heerlijk voelt dat we de kinderen weer dagelijks op school kunnen ontvangen (behoudens de dagen dat we geen ziektevervanging kunnen regelen uiteraard) lijkt de Meivakantie ook dit jaar weer heel welkom. Gek genoeg ook omdat juist de periode van lockdown en thuisonderwijs, het improviseren dat dit vraagt en natuurlijk de toetsperiode die noodgedwongen werd opgeschoven veel gevraagd hebben van leerlingen en leerkrachten en er behoefte is aan even rust. Ook voor u als ouders hoop ik van harte dat er een periode van enige ontspanning kan aanbreken, ook als de eventuele plannen voor een vakantie verder weg (weer) opgeschort moeten worden. De recente ziekmeldingen van leden van ons team hebben ook extra druk opgeleverd in de privésfeer, dat realiseren wij ons terdege. Het inzetten van vervangers is steeds moeilijker omdat ze er niet zijn of al elders in de school worden ingezet. We hopen dat de komende weken rust, ontspanning en gelegenheid tot opbouwen van nieuwe energie geven, zodat de laatste periode tot de zomer weer gezond kan worden ingevuld.


Met het oog op de bezetting van alle klassen volgend jaar zijn we volop aan het werven en de resultaten van de sollicitatieprocedure zijn hoopvol. Als alles zou zijn afgerond, hadden we nu al een compleet plaatje van de bezetting per klas kunnen presenteren, maar dat wordt nu hopelijk kort na de Meivakantie. In de procedure worden de twee zwangerschappen die binnen het team spelen uiteraard meegenomen.


Het is mooi dat ondanks de hectiek van de laatste weken ook de oudergesprekken per klas zo goed als afgerond zijn. In de periode tot de zomervakantie zullen voor het eerst sinds lang ook weer in enkele klassen nieuwe leerlingen komen kennis maken, waarvan de meeste pas na de zomer instromen. Twee kinderen komen al eerder omdat ze in de Meivakantie naar Zaandam verhuizen.


De verschoven sportdagen hebben we nu gepland op maandag 31 mei (klassen 1, 2 en 3) en maandag 7 juni (klassen 4, 5 en 6). Beide dagen duren van 10.00 - 14.00 u. Nadere informatie volgt.


Een frisse wind door ons schoolgebouw: al een tijdje zijn we bezig om de school van binnen en van buiten op bescheiden wijze een wat andere - frissere - uitstraling te geven. Een klein groepje collega's pakt nu, na het opknappen van de klassen 6 en 5, door en gaat vooral de publieke ruimten opruimen. Na de Meivakantie willen we ook twee volgende lokalen een nieuwe uitstraling geven. Het doel is de school ruimer, frisser en vooral rustiger te maken wat de sfeer voor leerlingen en leerkrachten naar verwachting productiever laat zijn. Als het plan lukt, is de grote opruiming van de school na de Meivakantie voltooid!


Rest mij u namens het hele team een fijne en welverdiende Meivakantie toe te wensen!


Met vriendelijke groet,


Herman I. van Tongeren, directeur

Vrijeschool ZaanstreekHeemkunde in klas 5


Op de toppen der Alpen, bedekt met een sneeuwwitte mantel

In de eenzaamheid, daar is geboren de Rijn!

Soms klinkt een dond’rend geraas van lawines of brekende gletsjers.

Soms een adelaarskreet nimmer een mens’lijke stem.


We zijn met de periode ‘de Rijn’ gestart. We volgen de Rijn van de oorsprong hoog in de Zwitserse Alpen, via onze oosterbuur Duitsland, om uiteindelijk door ons eigen deltalandschap uit te stromen in de zee. Tijdens het volgen van de rivier behandelen we de heemkunde van de streken waardoor de rivier stroomt. Maar wat houdt heemkunde in? Waarom vinden we heemkunde in de vrije school zo belangrijk dat we daar elk schooljaar een heel aantal periodes aan besteden? Wellicht dat een inkijkje in de lessen van klas 5 daar een idee over kunnen geven.


Heemkunde: kennis van de eigen aard van volk en bodem in een bepaalde streek (streektaal, volksgebruiken, natuurlijke gesteldheid, bestaansmiddelen, enz).


Heemkunde kan zich in een heleboel vakken vertalen, zoals aardrijkskunde, geschiedenis, economie en biologie. We noemen het heemkunde omdat we de verschillende onderdelen in het grotere geheel, de context plaatsen. En in deze periode is de context het stroomgebied van de Rijn.


Stroomgebied: het gebied dat zijn water via een rivier afvoert. De grens van een stroomgebied wordt de waterscheiding genoemd.


De periode de Rijn geeft topografie een gezicht. Een topografiekaart uit je hoofd leren is op zich geen ingewikkelde opgave. Maar een naam van een land, stad, rivier, meer of zee krijgt een betekenis en is veel beter en vooral langer te onthouden als we er een beeld bij hebben gevormd. De Alpen gaan pas leven als we het hebben over de geologie van bergen, de kringloop van het water, de weg van de gletsjer en de biologie van dieren en planten.


We bespreken dieren en planten in verschillende gebieden, en stellen ons steeds de vraag: waarom gedijt dit dier of deze plant nou juist in dit gebied? Hoog in de Alpen hebben we ontdekt dat het plantje Edelweiss de kou kan weerstaan doordat het harige blaadjes en bloemen heeft. We leren dat de Lynx op grote voet leeft, waardoor hij gemakkelijk over sneeuw kan bewegen.


De Rijn krijgt een gezicht als er verteld wordt welke rol zij in de Romeinse geschiedenis heeft gespeeld. Dat nadat de Romeinen verdwenen, de rivier nog lange tijd de belangrijkste verkeersader was en de plek waarlangs handel en industrie floreerde. En dat is ook nu nog het geval. Bijvoorbeeld de Rijn mondt uit in zeehaven Rotterdam, waardoor talloze gebieden verbonden worden met een dagelijkse stroom aan vrachtschepen. De Rijn vertegenwoordigt daardoor een essentieel onderdeel van de economie van Europa.


Ook benoemen we een heel aantal onderwerpen voor het zesde schooljaar. Door de onderwerpen even aan te raken, wakkeren we de nieuwsgierigheid aan voor periodes die in klas 6 gegeven worden, zoals mineralogie en klimatologie.


Met heemkunde kun je ook goed zien hoe die zich vertaalt in pedagogiek of opvoedkunde. De lesstof geeft kinderen oriëntatie in het leven. We beginnen in klas vier met het leren lezen van kaarten. We leren over de 4 windstreken aan de windroos. Het lezen van de kaart is de meest letterlijke uitwerking van oriënteren. Met het begrijpen dat met alle spullen waarmee wij ons mee omringen een weg hebben moeten gaan, leert ons iets wezenlijker. Het brengt bewustzijn over dat we altijd een deel zijn van een groter geheel.


Juf Ilone

Zaanse Lente Experience

In deze meivakantie organiseert het Sportbedrijf Zaanstad de Zaanse Lente Experience voor kinderen van 6 t/m 17 jaar op verschillende locaties. Kijk hier voor meer informatie:

https://www.zaanse-experience.nl/