Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 26-03-2021Nieuw

Nieuwsbrief nr. 34

Foto links: Clara kip in kleuterklas 3, foto in het midden: paasknutsel in kleuterklas 1 en foto rechts: paasknutsel met de lente die opbloeit, kleuterklas 2.

Beste ouders, verzorgers,


Voor al het nieuws rond Pasen dit jaar verwijs ik graag naar de vorige nieuwsbrief. Vandaag vieren we Palmpasen, waarbij de klassen 1 t/m 3 met de zelfgemaakte Palmpaasstokken zullen rondgaan. Gelukkig geeft het weer deze dag een extra feestelijk karakter!


Dan vraag ik graag opnieuw uw aandacht voor de veiligheid rond de school. Wilt u er – vooral bij het brengen van de kinderen – op blijven letten dat de weg vrij blijft, zodat kinderen niet het gevaar lopen aangereden te worden? Op zoek naar een parkeerplek kan het zijn dat automobilisten afgeleid zijn en dan niet alert reageren. Benut alstublieft beide stoepen van de straat maar houd de rijweg vrij! Hetzelfde geldt uiteraard voor het parkeerterrein; ook daar kan er zomaar een auto opdagen terwijl het stil en rustig lijkt.


De onvolprezen plein- en omgevingsprikkers op maandag doen een oproep voor versterking van hun ploeg. Ze doen heel waardevol werk – iedere maandagochtend weer – en zouden graag met vele handen dit werk verlichten. Wilt u meedoen, meldt u dan graag aan bij de betreffende ouders of bij Nelly of Lea, die zorgen dat er emmers en prikkers klaar staan. We waarderen deze taak enorm!


Helaas zal met ingang van het nieuwe schooljaar de subsidie voor de Bredeschool activiteiten vervallen. We kregen deze mededeling onlangs van de gemeente; er moet bezuinigd worden en men kijkt nu welke kinderen het nog meer nodig hebben dan wij (en vele andere scholen). Tot de zomer hopen we nog zoveel mogelijk activiteiten wel te kunnen laten doorgaan.


Op maandag 29 maart staat weer een inwisselactie van boeken in de BiebBus op het programma. Er hebben zich al enkele vrijwilligers aangemeld om hierbij te helpen. We proberen het aantal betrokkenen om begrijpelijke redenen te beperken. Lea Stoker coördineert de actie. In juni zal de volgende boekenwissel plaatsvinden.


In het kader van ons kwaliteitstraject, waarbij we begeleid worden door iemand van de PO Raad, hebben we afgelopen woensdag met het team een vruchtbare studiemiddag gehad, waarbij de toetsresultaten van de afgelopen periode geanalyseerd zijn en ingevoerd in het systeem ParnasSys. Op basis hiervan worden ook de komende tijd de oudergesprekken door de leerkrachten gepland. Het traject dat we met de PO Raad doorlopen duurt tot het einde van dit kalenderjaar.


Om ondanks alle beperkingen toch ook de typische vrijeschoolvakken de ruimte te geven, hebben we het semester euritmie verschoven naar de periode Voorjaarsvakantie – Meivakantie. En het betreft op de woensdagochtend inmiddels de klassen 1 t/m 5. De kleuters hebben ook sinds de Voorjaarsvakantie alweer euritmie op de bij hun passende manier.


Met vriendelijke groet,

Herman I. van Tongeren, directeur

Vrije School Zaanstreek


Foto links: periode Heemkunde, klas 4 en foto rechts: bordtekening periode Grieken in klas 5.