Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 12-03-2021Nieuw

Nieuwsbrief nr. 33

Foto links: bordtekening in klas 6. Foto rechts: periode Grieken in klas 5.

Beste ouders, verzorgers,


Heerlijk dat de school na de Voorjaarsvakantie weer lekker open is en zoveel mogelijk normaal kan functioneren. Dank aan iedereen – maar vooral de ouders – die dit helpen mogelijk te maken. Er zijn natuurlijk nog steeds beperkingen, maar voor de kinderen is de situatie al vele malen beter dan eerder dit jaar. We genieten ervan! Hieronder nemen we u mee bij enkele ontwikkelingen en onderwerpen die het vermelden waard zijn.


Aanpak interieur twee lokalen – Na een jaar waarin we eigenlijk alleen bezig zijn geweest met het herstellen van de schade als gevolg van vandalisme in één van de kleuterklassen, hebben we inmiddels een start gemaakt met het aanpakken van het interieur van twee lokalen, klas 5 en klas 6 en dan vooral voor wat betreft de kleur van de wanden en het houtwerk (deuren en kozijnen). We gaan de klassen de kleuren geven die ze volgens de aanwijzingen van Rudolf Steiner zouden moeten hebben, waarbij de kleur gesluierd wordt aangebracht en wordt afgewerkt met een afneembare beschermingslaag. We gaan ervan uit dat dit een mooi versterkend effect zal hebben op het leren en werken van de kinderen in hun respectievelijke leeftijdsfase. Op basis van de ervaringen de komende weken, willen we geleidelijk de hele school op deze manier van binnen aanpakken. Pas nu we de wanden vrij van meubels hebben kunnen aanpakken, werd duidelijk hoe hard dit nodig is.


Poortklas – Onlangs zijn de ouders met kleuters op onze school geïnformeerd over de start van een zogenaamde Poortklas met oudste kleuters. Onder leiding van juf Imgard krijgen deze kinderen eens per week een ochtend die een voorbereiding is (en een mogelijkheid tot vorming van) de nieuwe eerste klas. De middelste en jongste kleuters worden op deze dagen – met zorg – volgens een vaste verdeling over de overige klassen verdeeld. Dit project is op 4 maart van start gegaan. We hebben de ouders van de kinderen laten weten dat – als de tijdelijke wisseling van klas teveel prikkels oplevert – er begrip voor is dat de jongste kleuters op donderdagochtend thuis blijven.


Palmpasen en Pasen – Op vrijdag 26 maart vieren we op school het Palmpaasfeest. Klas 1, 2 en 3 versieren in de week die daaraan vooraf gaat hun Palmpaasstok in de klas. Van de klassenleerkrachten komt informatie over wat we de kinderen vragen hiervoor mee te nemen.


Op donderdag 1 april vieren we op school het Paasfeest. De eerste, tweede en de derde klas gaan dan met hun eigen klas in het park paaseieren zoeken. Alle klassen hebben die ochtend een Paasmaaltijd in de klas. Deze is aangepast aan wat in deze Corona-tijd mogelijk is. Omdat het een dag is die duurt tot 14.30 u vragen we de kinderen om maar voor één pauze eten en drinken mee te nemen.


IEP toets klas 6 – In tegenstelling tot wat er in de oorspronkelijke Jaarplanning stond, wordt de IEP-toets dit jaar op dinsdag 20 en woensdag 21 april afgenomen, in de week dus vóór de Meivakantie. Vanwege de corona-periode is dat een week later dan eerder bekend gemaakt werd. Hierdoor verschuift de geplande sportdag (eigenlijk sportdagen, ook vanwege de corona) tot na de Meivakantie. Daarover zullen we te zijner tijd nader berichten.


Oudergesprekken – Omdat ook de toetsen en de verwerking daarvan wat zijn opgeschoven in de tijd, zullen de oudergesprekken ook wat later plaatsvinden. De leerkrachten nemen hiervoor per klas contact op met de ouders.


Met vriendelijke groet,


Herman I. van Tongeren, directeur

Vrije School Zaanstreek

Lezen is toveren in klas 1


In de eerste klas hoef je maar een paar keer met je ogen te knipperen en de kinderen lezen gedurfd en bevlogen hun eerste woorden. Die woorden worden al vlot korte zinnen en als de wereld van de taal steeds meer het bewustzijn van de kinderen binnenkomt, voelt dat net als toveren. Juf, daar staat ‘Vrije School!’, merkte iemand op tijdens het wachten in de zaal. Dat zijn magische momenten.


Lezen is verbonden met schrijven en met de vormtekeningen die we dagelijks maken leggen we ook het fundament van een leesbaar handschrift.

De techniek van het vormtekenen vraagt om concentratie: je moet je goed concentreren op de vorm en de route van de lijnen, maar omdat de lijnen altijd in beweging zijn, is het ook een hele ontspannend tekentechniek. Deze week hebben we om en om op elkaars rug ‘getekend’ met onze vingers. De kinderen leren zo omgaan met aanrakingen en het plezier dat je samen daaraan beleeft. Het resulteerde in een fijn en ontspannen rustmomentje in de klas en daarna hebben we de vorm met krijtjes op papier gezet.


Het is heerlijk om weer samen in de klas aan het werk te zijn en te zien hoe flexibel eersteklassers zijn, lockdown of niet, het was al gauw weer als vanouds. De afgelopen 4 weken hebben de kinderen tijdens de periode rekenen, kennis gemaakt met de vier bewerkingen; plus, min, keer en deel.


In het getallenbos kom je deze bewerkingen tegen in de vorm van rekenkabouters met hun eigen unieke eigenschappen, ook vind je er reuzen die in sprongen van 5 lopen, herten huppelend in sprongetjes van 2 en kabouters die zachtjes vooruit en achteruit lopen. We komen er even en oneven getallen tegen, er hangen analoge kabouterklokken en we ontdekken hoe je handig en vlot 15 dennenappels kunt optellen en verdelen.


Zo werken de kinderen afwisselend zelfstandig in het periodeschrift, maar ook samen in groepjes of tweetallen en spelen dan bijvoorbeeld verschillende rekenspelletjes uit de rekenkist.


Nu de eerste toetsen zijn afgenomen beginnen we volgende week aan een nieuwe Taal- periode waarin we aan zullen sluiten bij de overgang van de seizoenen en de veranderingen in de natuur. Zo staan er drie vogels op het bord die ons helpen bij het spellen van woorden en het categoriseren van de spellingregels; de duif, de zanglijster en de specht. Wat gaat de eerste helft van dit leerjaar toch vliegensvlug voorbij.


Juf Cynthia


Foto links: klas 3 maakt baretten van vilt. Foto rechts: periode Romeinen in klas 6.