Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 19-02-2021Nieuw

Nieuwsbrief nr. 32

Foto links: klas 3, Muizenhuizen, onderdeel van de huizenbouwperiode.
Foto rechts: klas 5, lentebloemen.


Beste ouders en verzorgers van de leerlingen van onze school,


Hoe gek het ook lijkt dat na slechts twee weken ‘echt’ naar school er alweer een vakantie is, zo welkom is die vakantie ook. Ik vermoed dat velen van u en zeker ook de leerkrachten echt aan vakantie toe zijn: even niets hoeven, even geen improvisatie, en even geen zorgen over mogelijke besmettingen buitenshuis. Hopelijk wordt het een mooie Voorjaarsvakantie, de vooruitzichten zijn in elk geval qua weer positief.


En natuurlijk daarna lekker wel weer ‘gewoon’ naar school! Alhoewel we enkele voorzorgsmaatregelen zullen handhaven, willen we ook graag weer zoveel als mogelijk normaal gaan doen, eigenlijk zoals dat een aantal weken na die allereerste lockdown-periode vorig voorjaar ook weer kon. We kijken er met zijn allen naar uit: de regelmaat van de schoolweek met naast de lessen van de klassenleerkracht ook weer vaklessen. Onderling zullen we als team natuurlijk alles blijven doen wat nodig is om veilig te kunnen werken; ook zullen we ouders nog een tijd blijven vragen afstand te houden, maar voor de kinderen moet het echt weer als vanouds gaan voelen. Veel van wat we willen en kunnen zal uiteraard afhangen van de ontwikkeling van de besmettingscijfers, mochten deze de verkeerde kant op gaan, dan melden we ons weer. Maar zet de dalende trend door, dan staat hieronder kort omschreven wat de kinderen vanaf 1 maart op en rond school kunnen verwachten:


Vak- en ondersteuningslessen

Er zullen weer vaklessen worden gegeven (gymnastiek, euritmie, handvaardigheid).

De ondersteuningslessen in kleine groepjes zullen weer opgestart worden.

Dit geldt ook voor lees- en spellingbegeleiding door Tiny Eijben, de rekenwerkplaats door Martin Berends en de kunstzinnige therapie van Roos Bongenaar.


Start- en eindtijden

We handhaven de licht glijdende aanvangs- en eindtijden:

8.25 u – 14.25 u klassen 1 en 3,

8.30 u – 14.30 u klassen 2 en 4,

8.35 u – 14.35 u klassen 5 en 6

Bij de kleuters blijven we de aparte ingangen benutten.

De ouders wordt nog verzocht om zich aan de rand van het plein op te houden.


We hopen dat we geleidelijk aan de schooldagen weer als vanouds kunnen organiseren en we alle aanpassingen en improvisaties achter ons kunnen laten.


Dank voor ijsvrij maken van het plein!

We waren als team heel blij met de spontane inzet van vader Sjoerd die het schoolplein afgelopen dinsdag vlot sneeuw- en vooral ijsvrij heeft gemaakt. Een flinke klus, die het buiten spelen later die dag voor alle kinderen een stuk veiliger maakte.


Gevonden voorwerpen

Ondanks de geruime tijd dat er geen kinderen op school waren (zes weken, het leek wel een zomervakantie qua duur!) zijn er weer enorm veel verloren en gevonden kleren die we graag meteen de eerste week weer aan de rechtmatige eigenaars terug zouden willen geven. Direct op maandagmiddag 1 maart liggen de gevonden voorwerpen vanaf 13.00 u uitgestald bij één van de ingangen van het schoolplein in de hoop dat alles wordt meegenomen!


Vriendelijke groet, fijne vakantie gewenst!


Herman I. van Tongeren, directeur

Vrijeschool Zaanstreek


Weerzien in de derde kleuterklas


Het is nog midden in ons schooljaar en toch… kan het weer als nieuw en spannend voelen om weer naar school te gaan! De kinderen hebben net een prachtig winterse maandag vol sneeuwplezier gehad en nu klauteren ze over het kleuterplein vol stuifsneeuw naar binnen. Ze gloeien en glunderen. Weten we het allemaal nog? Fruitje in de schaal, tas in de mand, iedereen een eigen plaatje bij de kapstok.. en dan natuurlijk goed handen wassen voor je in de kring gaat zitten. Ze kijken elkaar guitig aan, tóch even een knuffeltje hier en daar; oude vriendjes en vriendinnetjes die elkaar zó gemist hebben. Verwachting…echt even wennen.


De oude klassenkabouter Wouter komt weer uit zijn wintersluimer om ze te verwelkomen en een liedje te zingen; kleine vogel in de tuin, ik zal je niet vergeten …’ De ‘middelste’ kleuters weten het nog wel, ze willen maar wat graag de rond hippende musjes en roodborstjes zijn en de ‘vogelbakjes’ die ze ophouden in de kring, leegpikken. Maar niet lang in de kring dit keer, eerst maar lang en lekker samen spelen. De oudsten rijgen vetbolletjes aan mooi gekleurde kralen: die kunnen voor de vogels de appelboom in! En er moeten ook weer opdrachtjes gedaan worden, ons weefwerkje moet af…tot het een tasje wordt en ook taakjes gedaan. Zo kunnen we gelukkig weer oefenen aan het opbouwen van de werkhouding en zelfstandigheid die straks ook in klas een zo belangrijk is.


Midden in de klas ligt in een stenen bakje een ijspegel en wat stuifsneeuw is dat nu allebei water? Sommige kleuters twijfelen. Als we weer in de kring zitten komen, zien we verrast hoe alle ijs weg is, even de vingertjes erin dippen.. écht helemaal verdwenen! Voor het opruimen zingen we het vingerversje van ’t mannetje op het ijs. Dit herkennen de oudsten meteen van de opgestuurde filmpjes, er wordt gegiecheld; ‘Er was eens een mannetje dat was niet wijs die haalde een varken al op het ijs.’.. en zakt met het varken er door heen! Na het samen eten komen de voorwerpjes op de ronde tafel, die onder een mooie zijden doek verdwijnen. Welke kleur, vorm, ..hoe voelt het? Weten we nog wat er onder ligt? En als juffie er iets veranderd of verwisseld? Het aankleden lijkt deze koude week óók een geheugenspelletje; welke muts, sjaal en wantjes enz. zijn nu van wie? Dan eindelijk in de slinger naar buiten waar stuifsneeuw een echte speelberg heeft achter gelaten: die krijgen ze wel klein: met scheppen en stampen!


Inmiddels is de tweede schoolweek gekomen, de grijze sneeuw heeft nieuwe namen gekregen; kledder, plep sneeuw, blub modder.. en Wouter Kabouter heeft deze week méér praatjes dan anders. De laatste vrijdag voor de voorjaarsvakantie vieren we -nu iets kleiner- in de eigen klas maar even vrolijk ons kabouterfeest, getooid met rode mutsen. Een extra mooi kabouterverhaal, een knutseltje, een liedje, iets lekkers maar vooral gezellig feest omdat we weer ‘gewoon’ samen zijn; wat hebben we dát gemist!

Juf Alinde