Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 05-02-2021Nieuw

Nieuwsbrief nr. 31


Aan alle ouders/verzorgers,


Enerzijds verheugd over het nieuws dat onze school weer open kan en we de kinderen weer in levende lijve kunnen ontvangen. Anderzijds ook kritisch omdat we een fysieke opstart van de scholen direct na de voorjaarsvakantie het meest verstandig zouden hebben gevonden. Toch houden we ons vast aan het gegeven dat er binnen onze doelgroep sprake is van relatief weinig besmettingen en dat we daarnaast bij alles wat we bedenken en doen zullen kijken hoe we de kans daarop zoveel mogelijk beperken.


We volgen hiervoor zo goed als mogelijk de richtlijnen die vanuit het Ministerie van Onderwijs bekend zijn gemaakt in combinatie met wat ons bestuur Ithaka hierover adviseert (zie aparte brief in deze Nieuwsbrief).

Praktisch gezien houdt dit in:


Gespreide start- en eindtijden voor klas 1 t/m 6


klas 1 en 3: start 8.25 uur, eind 14.25 uur

klas 2 en 4: start 8.30 uur, eind 14.30 uur

klas 5 en 6: start 8.35 uur, eind 14.35 uur


Onze kleuters starten gewoon om 8.30 en zijn om 13 uur uit.


Ouders brengen hun kind alléén, het liefst met mondkapje en tot aan het plein. Om de 1.5 meter te waarborgen is het voor ouders van klas 1 en 2 toegestaan om zich op het plein tegen de buitenranden op te stellen.

Kinderen uit klas 5 en 6 komen, indien verantwoord, zelfstandig. Kinderen wachten voor schooltijd bij hun ouders totdat hun juf of meester verschijnt om ze op te halen. Na schooltijd gaan de kinderen meteen van het plein en naar huis. De kleuters worden uiteraard gebracht en gehaald bij hun eigen plein.

Tijdens de schooldag:

De kinderen uit klas 1 t/m 6 zijn voorlopig ingedeeld in vaste tafelgroepjes. In dit groepje zitten en werken de kinderen samen. Uiteraard zullen de kinderen in de klas en op de gang elkaar wel gewoon tegenkomen tijdens momenten zoals handen wassen, jas ophangen, spelmomenten etcetera. Het gaat echt om de zit- en werkmomenten waarbij kinderen langer dan een kwartier in elkaars directe nabijheid verblijven.


De kinderen van klas 6 wordt dringend verzocht een mondkapje te dragen in de gangen en als zij zich door de klas bewegen.


Leerkrachten van klas 1 t/m 6 houden zo veel mogelijk afstand. Zij dragen een mondkapje in de gangen en eventueel als ze door de klas bewegen om kinderen van dichtbij te helpen.


In de pauzes spelen de kinderen met alleen hun eigen klas op één helft van het schoolplein.


We blijven zowel regelmatig handen wassen als goed ventileren. (Kleed uw kind dus echt warm aan!)


De vaklessen zijn tot nader orde helaas geschrapt omdat de kinderen dan te lang achtereen mengen los van hun vaste werkgroepje. Uiteraard zullen de leerkrachten zelf sportieve en kunstzinnige activiteiten met hun klas ondernemen.


Tot slot: We willen echt voorkomen dat verkouden kinderen naar school komen. Het verzoek is dan ook om uw kind bij de minste twijfel over verkoudheid en andere Covid gerelateerde klachten thuis te houden. Als kinderen op school klachten ontwikkelen moeten ze direct worden opgehaald. De gevolgen bij besmetting zijn groot, want ook al zal onze school geen sneltesten bij kinderen uitvoeren of verplichten, er zal wel een hele klas inclusief leerkracht in quarantaine moeten met alle gevolgen van dien.


Uiteraard gaan wij ervan uit dat u in de thuissituatie alle quarantainemaatregelen in acht neemt als een gezinslid ziekteverschijnselen vertoont gerelateerd aan COVID-19.

(zie ook: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/quarantaine)


Ondanks alle restricties gaan we ervan uit dat we aanstaande maandag voor alle kinderen een hele fijne terugkomst op school kunnen verzorgen.

Hartelijke groet, namens het gehele team

Herman van Tongeren, directeur

Inger Andersson, intern begeleiderPareltje van Miene uit klas 4.


Vanuit de Noorse mythologie maakten we een zijstapje over noorderlicht, en de magie en ook wetenschappelijk waarnemen in de kosmos. Deze klas stapt heen en soms weer terug, uit oude sagen naar moderne wetenschap.

Mooi deze thuisperiode om in de donkere wintertijd onze spreuk uit te pluizen. “...waarin de zon haar licht zendt, waarin de sterren fonkelen...”

Volgende week gaan we verder met “...waarin de planten levend groeien, de dieren voelend leven...”

Dan gaan we ons bezig houden met grond, aarde, bodem, bladeren, voeding, humus en wurmen: cyclus van groeiseizoen, composteren en recycling (en de creatiecirkel, daar kom ik nog weleens op terug). Opmaat voor de schooltuinen deze lente, hopen we!


Meester Ronald


Bestuur over heropening van de scholen

Zoals in het eerste item van deze Nieuwsbrief aangekondigd vindt u hier de brief van ons Bestuur.

https://www.vrijeschoolzaanstreek.nl/_heropening_scholen_nieuwsbrief_31.pdf