Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Basisschool Vrije School Zaanstreek is de vrijeschool van Zaandam en omstreken

Het mooiste
speelgoed is je
eigen fantasie.

Gepubliceerd op: 11-12-2020Nieuw

Nieuwsbrief 30

Beste ouders en verzorgers van de kinderen op onze school,


Terwijl ik pas sinds maart bij de Vrijeschool Zaanstreek betrokken ben, voelt het alsof we samen al ruim een jaar hebben opgetrokken. Maar er is dan ook wel heel gebeurd onder zeer bijzondere omstandigheden! Met nog één schoolweek te gaan komt dit onvergetelijke kalenderjaar tot een eind. We gaan de Kerstvakantie in zonder precies te kunnen overzien hoe het volgende jaar eruit zal gaan zien. Kunnen we geleidelijk aan al wat meer dingen samen doen, is er weer wat meer ruimte voor onze seizoensfeesten? Allemaal vragen die ongetwijfeld ook bij u leven. Dat neemt niet weg, dat we u toewensen dat u naar omstandigheden een gezellige periode tegemoet gaat en ook de rust en stilte van de donkerste tijd van het jaar kunt ervaren. We hopen dat u in huiselijke kring ook weer de energie kunt opbouwen voor een gezonde start in januari 2021.


We kijken terug op een bijzonder jaar, waarin we ondanks de beperkingen toch ook mooie herinneringen hebben aan de feesten in aangepaste vorm, een zomervakantie die toch kon doorgaan en waar velen van u weer de vleugels hebben kunnen uitslaan. Van de viering van Sint Michaël hebt u deels digitaal kunnen meegenieten, de toneelstukken van de klassen 5 en 3 waren in shifts of via een opname voor de ouders mee te beleven. Advent wordt heel ingetogen maar prachtig begeleid door klas 6 in de school gevierd en gelukkig is ook Sinterklaas met zijn Pieten de school en de kinderen niet vergeten! Helaas geen Kerstspel dit jaar, maar wel een leuke intieme viering per klas – ook dat zal mooie ervaringen en herinneringen opleveren.


In 2021 hopen we ook onze deels nu nog afwezige collega’s weer geleidelijk aan op school te kunnen verwelkomen en in te zetten. Zo wordt het team weer compleet.


Vlak voordat de Kerstvakantie begint zal er nog een flinke facelift van ons ‘groene’ schoolplein plaatsvinden: er worden houtsnippers verspreid om de bodem opnieuw te bedekken. Alle ouders en kinderen die dit hebben helpen voorbereiden zijn we dankbaar! In enkele maanden tijd heeft ons plein een echte metamorfose ondergaan, waarbij het planten van de fladderiep door de gemeente nog maar één van de samenvallende initiatieven was. Volgend jaar hopen we ook in de school nog een aantal verbeteringen aan het interieur aan te brengen. We zullen daar tegen die tijd op terugkomen.


Voor nu wens ik u namens het hele team een fijne Kersttijd toe en alvast een mooie jaarwisseling. Heb het gezellig samen en blijf gezond!


Met vriendelijke groet,


Herman I. van Tongeren, directeur

Vrijeschool Zaanstreek

Lestijden op donderdag 17 december en vrijdag 18 december

  • donderdag 17 december, klas 1 t/m 6 tot 14.30 uur. Kleuters tot 13.00 uur.
  • vrijdag 18 december, klas 1 t/m 6 tot 13.00 uur. Kleuters zijn vrij.

Omdat op donderdag het kerstspel helaas niet door kon gaan, is er besloten om er een gewone lesdag van te maken. De klassen 1 t/m 6 hebben dus tot 14.30 uur les.

Sint bij de kleuters


De Sint is weer naar Spanje en daarmee de rust gekomen.

In deze tijd van Sinterklaas wordt er veel van de kinderen gevraagd. Er komen veel prikkels van buitenaf op de kinderen neer en er zijn grote verschillen te ervaren met

wat er bij het ene kind wordt gebracht en bij het andere.

In de klas zijn we allemaal weer gelijk, daar gaat het om de groep. Ieder kind maakt deel uit van de groep, daarom vragen we piet en sint pakken thuis te laten.

De kinderen hebben in de klas al deze spullen niet nodig, het is prachtig om te zien dat een stok de staf is en dat Sint een oude man is en een rood doek genoeg is om zo te laten zien dat we een Sinterklaas in de klas hebben. Je ziet dat er goed is waargenomen, de Sint loopt rustig en statig en we zien duidelijk wie Piet is op dat moment. Beeldvorming en fantasie, zelfscheppend spel. Omdat de hoes van het dekbed als zak wordt gebruikt en ik dat geen goed idee vindt geef ik ze de volgende dag een zak waar ze ‘de cadeautjes’ in kunnen doen. Ook daarin zijn ze vindingrijk en creatief. Er worden blokken/ fruit en bonbons (alles van hout) uitgedeeld. En wat een blije gezichtjes van de kinderen die de ‘cadeautjes’ krijgen

.

De oudste kinderen zijn druk met plannen maken en overleggen er wordt gebouwd met stoelen planken en bankjes. Even later staat er een stoomboot en om het schip te laten varen zijn er kooltjes ingegooid. (de kooltjes zijn de Kapla latjes). Kijk je weer even later dan is de boot een klim en klauter en glijbaan. De pieten zijn druk in de weer. Er wordt intensief gespeeld, geknutseld en getekend. Het ene kind is vol in de actie de ander zoekt even een rustig plekje.

Nu de tijd van advent en kerst weer zijn gekomen is de rust weer gekeerd. Kinderen kunnen weer rustig in- en uitademen. Het kaarsen trekken is begonnen en ’s ochtend doen we met elkaar het spel van Jozef en Maria die naar Bethlehem gaan.

Het is werkelijk genieten om in een kleuterklas op de vrijeschool te mogen werken!

Een hartelijke groet van kleuterklas 2.

De juffen Rachel en Imgard

Nieuwe beslisboom

Is uw kind verkouden of heeft het andere verschijnselen? Onderstaand vindt u de nieuwe beslisboom voor kinderen vanaf 0 jaar t/m groep 8.

https://Beslisboom-0-jaar-t_m-groep-8-RIVM_-021220-1.pdf


Impressie van de Sinterklaaskado's


Foto links: de kleuters krijgen 3 bemanningsleden voor hun bootje en foto rechts: de boekenstandaard voor klas 2

Foto links: surprises in klassen 5 en 6 en op de foto rechts: vulpen en etui voor klas 3.

Te laat komen

Helaas merken we de laatste tijd weer dat veel kinderen te laat – soms veel te laat – op school komen. We willen dat daar weer beter op gelet wordt. Graag zien we alle kinderen uiterlijk om 8.25 u op het schoolplein, waar ze door de leerkracht worden opgehaald. Om half negen gaat de grote deur dan dicht. Kinderen die te laat komen, zullen dan worden opgevangen en ouders krijgen via de leerkracht te horen dat hun kind te laat was. Na drie keer komt er een melding vanuit de directie van de school en als het vaker voorkomt, zijn we genoodzaakt de afdeling Leerplicht op de hoogte te stellen. Het spreekt voor zich dat bij het te laat komen naar de reden zal worden gevraagd en dat dit mede bepaalt of er richting ouders, directie en/of Leerplicht actie zal worden ondernomen. In het belang van uw kind vragen we dringend aandacht voor deze hernieuwde aandacht voor het te laat komen!


Herman I. van Tongeren

Interview met juf Nelly door Sem en Steyn


We hebben deze week juf Nelly geïnterviewd. Juf Nelly werkt in het kamertje naast de ingang van school.


Dit waren onze vragen:


*Wat doet u als beroep? Ik doe op school de administratie. Ik werk dus vaak achter de computer en met de telefoon. Maar ik help ook met toezicht houden op het plein.


*Is dit u eerste beroep? Nee hoor, daarvoor heb ik bij een reclamebureau gewerkt.


*Sinds wanneer werkt u hier? Ik ben ooit begonnen als vrijwilliger omdat ik het zo’n fijne school vond. In 2013 ben ik echt bij de school in dienst gegaan.


*Wat wilde u worden als kind? Ik wilde heel graag kleuterjuf worden.


*Hoe bent u op het idee gekomen om dit werk te doen? Door mijn andere collega Nellie.


*Is het beroep wat u doet lastig? Nee, helemaal niet. Ik vind het leuk dat ik contact hebt met de kinderen, hun ouders en met mijn collega’s.


*Heeft u ook kinderen? We hebben twee kinderen: Julia van 26 jaar en Daan van 24 jaar. Ze hebben allebei op deze school gezeten.


*Heeft u hobby`s? Ik houd van yoga, tuinieren, wandelen, lezen en hardlopen.


*Wat wenst u onze school toe? Ik wens dat elke kind en elke ouder een fijne schooltijd heeft en dat ze er met plezier op terug kunnen kijken.


Sem en Steyn uit klas 5